Wednesday, April 6, 2011

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا چهارشنبه 17 فروردین 2570

چهارشنبه 17 فروردین 90، 6 آوریل 2011 میلادی

در مورد 14 موضوع امروز صحبت می کنیم.

موضوع اول اینکه آقای دکتر محمد شریف وکیل دادگستری که وکیل بسیاری از فعالین سیاسی بوده و هست، همینطور استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی روز گذشته اخراج شد. برای این ترم درسهای این استاد حقوق را قبلاً قطع کرده بودند و حالا حکم اخراجش را به دستش دادند. بسیاری از اساتید در بسیاری از دانشگاه های کشور یا بازنشسته شدند و یا اخراج شدند.

نکته دوم اینکه عکسهایی که آقای سلیمی داماد آقای مهندس موسوی را نشان می دهد که مورد ضرب و شتم قرار گرفته منتشر شده. آقای دکتر شکوری راد در وبلاگش گذاشته و گفته شده که ایشان در روز تشییع جنازه پدر آقای موسوی وقتی زنی را می خواستند دستگیر بکنند و رفته که ممانعت بکند او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و چندین ساعت هم بازجویی کردند. حکومت در واقع با این برخورد خشن می خواد که زهر چشم بگیرد و بگوید که هیچ برایش فرق نمی کند که چه کسی، در چه منصبی و در چه اندازه ای اگر بخواهد مخالفت بکند او با شدت برخورد می کند و سرکوب می کند. به هر صورت اما این داستان تسلیت گفتن به آقای موسوی که به شکل یک جور خط کشی با آقای خامنه ای و جناح وی درآمده کماکان ادامه دارد. روز گذشته آقای سید هادی خامنه ای برادر آقای خامنه ای، عبدا.. نوری و مصطفی معین از کسانی بودند که تسلیت های با اسم و رسم به آقای مهندس موسوی گفتند و از ایشان هم تعریفهایی را کردند که کاملاً جهت سیاسی آنها دیده می شود.

نکته سوم اینکه بخش بزرگی از مردم کرمانشاه از پرداخت قبوض برق امتناع می کنند و می گویند که ما آنرا نمی پردازیم. قبلاً قبض گاز هم در بسیاری از نقاط کشور مردم نپرداختند و بعضی جاها مثل خمینی شهر اصفهان ریختند توی کیسه بردند جلوی فرمانداری گذاشتند و مجموع این حرکت حکومت را وادار به عقب نشینی کرده و اعلام کرده که تعرفه های گاز رو می خواهد تجدید نظر کند. این آن مسیر درستی است که اولین قدمهای آن با نپرداختن قبض گاز، برق می تواند شروع بشود و سرایت کند به عدم همکاری با حکومت وقتی که عموم مردم مشارکت می کنند حکومت هیچ راهی جز عقب نشینی ندارد. مسیری که تمام مبارزات بی خشونت تحت عنوان قدرت مردم، آنچه که در فیلیپین اسم گذاری کرده بودند، آن را طی کردند و حضور مردم در عدم همکاری با حکومت مثل همین نپرداختن قبض های برق و گاز و آب و غیره قدمهای محکمی است که تمام ارتش و سپاه و پلیس و سرکوبها و دستگاه های اطلاعاتی حکومت به هیچ دردش نخواهد خورد وقتی که مردم اینطوری بایستند آنچنان که از تجربه گاندی در هند تا امروز همه جا این روشها کار کرده و نتیجه مثبت و پیروزی بخش خود را ایفا کرده. در این خصوص بازهم روزهای آینده صحبت می کنیم.

نکته چهارم اینکه آقای سید جواد یحیی زاده نماینده تفت و میبد اعلام کرده که کارکنان شرکت میلاد میبد 6 ماه است که حقوق نگرفتند.

نکته پنجم اینکه در 11 ماه اول سال 1389، سال گذشته، 12% از کل چکهای کشیده شده در کشور یعنی به ازای هر 8 چک یکی از آنها برگشت خورده. از مجموع 5 میلیون و سیصد و چهارده هزار چک به ارزش 25 هزار میلیارد تومان حجم چک هایی است که برگشت خورده. این پدیده مریضی بزرگی را در دل اقتصاد ایران نشان میدهد.

نکته ششم اینکه ماجرای پرداخت پول نفت صادراتی از طریق بانک فدرال آلمان با سرو صداهای زیادی که بپا کرد و فشاری که مطبوعات آلمان، احزاب رقیب دولت و کشورهای دیگر بر آلمان آوردند سرانجام توسط دولت آلمان این مسیر قطع شد و بسته شد و بنابراین مسیری که بانک فدرال آلمان باز کرده بود به روی صادرات نفت ایران به هند و پرداخت پول از طریق بانک آلمانی به این طریق تعطیل شد.

نکته هفتم اینکه شرکت کارلو گاواتسی ایتالیا که ماهواره مخابراتی مصباح را برای ایران ساخته بود از تحویل آن بعد از شش سال خودداری کرده به دلیل اینکه موادی در این ماهواره هست که مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل است. سرپرست سازمان فضایی ایران گفته که قدرتهای فضایی خلف وعده و کارشکنی می کنند. قرار بود روسها این ماهواره را بگیرند و به فضا پرتاپ کنند که به این ترتیب فعلاً معوق مانده.

نکته هشتم اینکه بعد از حرف آقای احمدی نژاد در مصاحبه مطبوعای خود که مسوولیت آنرا به گردن گرفت که خود ایشان از پادشاه اردن دعوت کرده و او نیامده و دعوت به قدرت خودش باقی است، کمیسیونهای مختلفی از مجلس و سایتها و جناح های مختلفی از اصولگراها به شدت به این حرف حمله کردند.

نکته نهم اینکه بسیاری سایتهای مخالف حکومت گزارش دادند در اینکه امسال در سفر مشهد آقای خامنه ای که معمولاً در کاخ ملک آباد مشهد ایشان می نشست و فامیلها و اقوامش در یک روزی به دیدنش می آمدند، امسال هم این کار را کرده اما بسیاری از فامیل و نزدیکان ایشان حاضر نشدند بیایند و او را ببینند از جمله دایی بزرگ و خانواده او که قبلاً در دوره ریاست جمهوری حتی با آقای خامنه ای کار می کردند. این عمق نفوذ جنبش و حضور جنبش را حتی در خانواده آقای خامنه ای نشان می دهد. همین کیفیت در خانواده، نزدیکان و دوستان بسیاری از دست اندرکاران حکومت، فرمانده های سپاه، نیروی انتظامی و غیره هم وجود دارد و در واقع قدرت جنبش را در اقصی نقاط جامعه نشان می دهد.

نکته دهم اینکه در یمن روز سه شنبه هم اعتراضات ادامه پیدا کرد، 5 کشته بجا گذاشت. در روز دوشنبه 17 کشته بجا گذاشته و شورای همکاری شش کشور خلیج فارس دعوت کرده از آقای صالح رئیس جمهور و مخالفین بخصوص ژنرال علی محسن که الان با نفوذترین ژنرالی است که به مخالفین پیوسته که به عربستان بروند و در آنجا با هم مذاکره کنند. آقای علی محسن پذیرفته، ظاهراً آقای صالح هم پذیرفته و ممکن است که مذاکرات بتواند در عربستان و با وساطت شورای همکاری خلیج فارس سر بگیرد.

نکته یازدهم اینکه فدراسیون بین المللی حقوق بشر اعلام کرده که در طی نا آرامی های چند هفته ای در سوریه بیش از 123 نفر کشته شدند. مخالفین در سوریه این عدد را بسی بیش از 130 نفر حتی ذکر کردند.

نکته دوازدهم اینکه مخالفین آقای قذافی موفق شدند که در مناطق نفت خیزی که در کنترل آنها هست اولین محموله نفتی را با وساطت قطر صادر بکنند.

نکته سیزدهم اینکه شورای عالی نظامی مصر بعد از اینکه اعلام کرد که ما اجازه نمی دهیم یک خمینی دیگری در مصر بوجود بیاید، روزنامه کیهان در شماره گذشته خود به شدت به این حرف شورای عالی نظامی مصر حمله کرده اما اتفاقی که در منطقه دارد می افتد این است که آن بحثی که زمانی روزنامه ترکیه کرده بود که دو مدل در منطقه هست یکی مدل اسلامگراها و حکومت ایران و یکی مدل ترکیه که احزاب و انتخابات دموکراتیک باشد به نظر می رسد که مدل ترکیه و احزاب آزاد و انتخابات مدلی است که مطلوب بسیاری از کشورهای منطقه قرار گرفته و مورد تقلید دارد قرار می گیرد.

اما بحث آخر ما راجع به عملکرد جنبش که روزهای گذشته دنبال کردیم در خصوص بحث گسترش کمی و کیفی جنبش صحبت کردیم که هم باید بتوانیم گسترش جغرافیایی جنبش را انجام بدهیم که سال گذشته دستاوردهای خوبی داشت و هم گفت گوی افقی در جنبش، طبقات و جناح ها و بخشهای مختلف جنبش را بشود باهمدیگر صحبت بکنند که در این مورد صحبت کردیم و بحث سوم در مورد گسترش کمی و کیفی آموزش عمومی، نقل تجربیات کشورهای دیگر، نقد اصول مبارزات مدنی و بی خشونت و توضیح دادن قدرت آکسیونهای مختلف آن که در این خصوص مقالات خوب و نوشتجات خوب و جدیدی ترجمه شده که من در ادامه این صحبتها سعی می کنم که در روزهای آینده مواردی از آن را که زحمت بسیاری از بچه هایی هست که زحمت کشیدند بخصوص در خارج از ایران بتدریج خدمت شما اضافه بر منابع قبلی معرفی بکنم.

اندکی صبر سحر نزدیک است.

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی.

Wednesday, March 9, 2011

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا شنبه 14 اسفند

سلام

شنبه 14 اسفند 89، پنج مارس 2011 میلادی

امروز در مورد هفت موضوع صحبت می کنیم

بازهم عذر خواهی می کنم که به علت در سفر بودن، مدت برنامه کوتاه تر و کیفیت ارائه ی آن پایین تر است.

تظاهرات روز سه شنبه

شورای هماهنگی راه سبز هم با صدور اطلاعیه ای به دعوت جنبش زنان ایران لبیک گفت و به این ترتیب برای روز سه شنبه ساعت چهار بعداز ظهر در سراسر ایران راهپیمایی در نظر گرفته شده است. به دلیل اینکه حکومت ارتش منظمی از اراذل و اوباش را درست کرده که با تظاهرات کنندگان صلح دوست درگیر شده و زد و خورد درست می کند، پیشنهاد این است که در سطح تهران مناطقی مشخص شود تا کسانی که می خواهند از محله های خود بیرون آمده و در سطح شهر تظاهرات کنند به آن مناطق رفته و تظاهرات پراکنده از آن مراکز آغاز شود. در فضای مجازی پیشنهادهای خوبی مطرح شده است که همگی قابل پیگیری است اما اصل بر تظاهرات پراکنده در سطح محله ها و مدل چهارشنبه سوری برای مقاومت مدنی و مبارزاتی است که در کوچه و خیابان داریم. اصل بر این است که از ساعت چهار بعد از ظهر که تظاهرات را شروع می کنیم، بتوانیم حرکت را تا شب ادامه داده و شعارهای جنبش همچون مرگ بر دیکتاتور، برگزاری انتخابات آزاد، دفاع از حقوق برابر برای زنان و آزادی همه ی زندانیان سیاسی از جمله آقایان موسوی و کروبی را سر داده و از حرکت خود فیلم و عکس نیز تهیه کنیم تا نشان دهیم که ایران در برابر کودتاچیان یکپارچه اعتراض است.

دوستی نوشته بود که آقای خامنه ای همان اشتباهی را در برابر مردم مرتکب شد که استعمار انگلیس در برابر گاندی کرد. وقتی استعمار انگلیس دست به خشونت بیشتر زده و گاندی را دستگیر کرد مبارزات در تمام هند شدت گرفت و در انتها به ضرر استعمار تمام شد. مهم این است که با دستگیری آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان نشان بدهیم که در سراسر ایران و هفته به هفته، مقاومت شدت گرفته و افزون تر می شود. به این صورت دیکتاتور عقب خواهد نشست و این عقب نشینی دیکتاتور راه را برای پیش روی های دیگر باز خواهد کرد.

در خصوص نحوه ی این تظاهرات، تاثیراتی که دارد و تاکتیک هایی را که قبلا هم همه تمرین کرده ایم باز هم در روزهای آینده صحبت خواهیم کرد.

بیت رهبری مسوول دستگیری رهبران جنبش

آقای مجتبی واحدی، مشاور آقای کروبی، اعلام کرد که عملیات دستگیری آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را وحید حقانیان که نفر سوم بیت محسوب شده و معاون اجرایی آقای خامنه ای ویکی از ازنزدیک ترین افراد به وی می باشد، شخصا بر عهده داشته است. این آقای وحید کسی است که وقتی کنار آقای خامنه ای بمب منفجر شد، وی را به بیمارستان رسانده و از آن زمان تا الان نزدیک ترین و شاید محرم ترین فرد به آقای خامنه ای بوده است. وی عملیاتی را برعهده گرفته است که بعد از آن نه مقامات اجرایی و نه دستگاه قضایی هیچکدام جرات ندارند که صریحا اعلام کنند که مسوولیتش را پذیرفته و بگویند که رهبران جنبش را بازداشت کرده اند و ریاکارانه و بزدلانه و سراپا ترس و وحشت از واکنش مردم دائما دروغ بافی می کنند که نهایت زبون بودن این آقایان را نشان می دهد.

فشار بر مدرسین حوزه ی علمیه ی قم

بر اعضای مدرسین حوزه ی علمیه ی قم هم فشار آورده اند که بر علیه آقایان موسوی و کروبی موضع بگیرند اما تا کنون بسیاری از اعضای این حوزه از جمله آقای امینی زیربار این کار نرفته اند.

اسعتفای محسن هاشمی از مترو

آقای ولایتی، مشاور آقای خامنه ای، که تا به حال از حرف زدن بر علیه آقای هاشمی ابا داشت، به خیل کسانی پیوسته است که می گویند خواص—منظورشان آقای هاشمی است—باید علیه آقایان موسوی و کروبی صحبت کنند. آقای محسن هاشمی هم بعد از چند سال از مدیرعاملی مترو کنار رفت و نوشت که به دلیل حضور وی، دولت در کار مترو کارشنی می کند و شهردار تهران هم استعفای او را پذیرفته است. جالب است که سردار رویانیان، گفته است که انجام امورات مترو برای دولت بسیار ساده است. این نشان می دهد که چگونه منفعت و نیازهای مردم، به خاطر باند بازی و سیاست بازی و منافع گروهی اینگونه زیرپا گذاشته می شود.

خط و نشان سپاه برای انتخابات مجلس

آقای سالار آبنوش، فرمانده ی سپاه صاحب الامر قزوین، گفت که اگر انتخابات مجلس در سال آینده، مطابق را ارزش های ما، یعنی سپاه، نباشد سال 91 سال خونینی خواهد بود. یعنی چکمه پوشان آقای خامنه ای خیلی صریح خط و نشان کشیده و عنوان می کنند که همانگونه که در انتخابات 88 تقلب کردند در انتخابات مجلس و هر انتخابات دیگری آنها هستند که تعیین تکلیف خواهند کرد و گرنه خون خواهند ریخت و دست به اسلحه خواهند برد.

جمع آوری بشقاب های ماهواره

چند روزی است نیروی انتظامی به خانه ها و اماکن حمله کرده و بشقاب های ماهواره ها را جمع آوری می کند، با این خیال خام که جلوی اطلاع رسانی را گرفته و سه شنبه های اعتراض و بحرانی را که هفته به هفته بزرگ تر می شود را متوقف کنند.

دستگیری معلمان کردستان

نیروی انتظامی، مراسم گرامیداشت معلم تبعیدی اهل مریوان، آقای اسکندر لطفی، را در کردستان تعطیل کرد و اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان هم دستگیر شدند.

اندکی صبر سحر نزدیک است

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا آدینه 13 اسفند

سلام

جمعه 13 اسفند 89، 4 مارچ 2011 میلادی

در مورد 8 موضوع امروز صحبت میکنیم اما ابتدا عذر خواهی بکنم که بدلیل مسافرت هم برنامه کوتاه تره و هم کیفیت برنامه بدتره.

نکتهء اول اینکه پس از بیانیهء خانم شیرین عبادی برندهء جایزهء صلح نوبل 2003 و دعوت ایشون برای راهپیمایی در سه شنبهء 8 مارس برابر با 17 اسفند روز جهانی زن، فعالان جنبش زنان هم دست به دعوت مردم زدند و بنابراین مطابق بحثی که دیروز داشتیم حرکت در دومین سه شنبهء اعتراضی که در راه است یک گفتگوی متقابل بین جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران و جنبش مدنی حقوق برابر زنان خواهد بود. در خصوص مسیرهای راهپیمایی، نحوهء ارائه اش و ساعتش و سایر موارد در روزهای آینده بازهم صحبت میکنیم.

نکتهء دوم اینکه اخباری رسیده که البته هنوز تأیید قطعی نشده اما اخبار رسیده حاکی از این است که آقای موسوی، خانم رهنورد، آقای کروبی و خانم کروبی را در سلولهای انفرادی و جدا از هم نگه داشته اند. فشار روی آنها افزایش پیدا کرده و سعی میکنند با بازجویی های مداوم، تحقیرها و فشارها اونها را در فضاهایی قرار بدهند که مثل خیلی زندانیان دیگه ندونند در بیرون چه میگذرد. جالبه که درحالیکه دختران آقای موسوی در بیانیه ای اعلام کردند که 18 روز است که پدر و مادرشون را ندیدند، آقای صالحی وزیر خارجهء دولت احمدی نژاد روز روشن دروغ گفته مثل آقای جعفری دولت آبادی، و به تلویزیون فرانسه گفته که اصلاً نه فقط اینها در زندان نیستند بلکه در خانه شان حتی تحت نظر یا در حصر هم نیستند. معلوم نیست اگر این درست است چرا اجازه نمیدهند فرض کنید عروس آقای کروبی که خواهر سه شهید در جنگ هم هستش، بتواند برود و ببیندشان و فیلم تهیه کند و بر روی یوتیوب و شبکهء اینترنت بگذارند و همه هم بتوانند ببینند که در صحت و سلامت در منزلشان هستند. به هر حال این دروغگویی آشکار حکومت فاش تر و رسواتر از آنی هست که بشود برایش حدی قرار داد.

فدراسیون بین المللی جهانی حقوق بشر هم اعلام کرده که به سازمان ملل شکایت خواهد کرد و طرح دعوا میکنه در خصوص زندانی کردن آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان.

نکتهء سوم اینکه خبر رسیده که از 86 صندلی مجلس خبرگان سپاه تاکنون با 56 با وکیل و نمایندهء این مجلس صحبت کرده و با پرونده هایی که برای معمولاً از نزدیکانشون، پسر، داماد، اطرافیان یا خودشون دارند، اونها را ترسونده. شخص آقای خامنه ای هم تا بحال با 50 نفر از آنها صحبت کرده و در قانع کردن آقای مهدوی کنی هم بعد از اینکه آقای وحید از طرفش رفت و نشد، و گویا مجتبی ومصطفی دو پسرش هم رفتند و آقای مهدوی نپذیرفته، آقای خامنه ای شخصاً صحبت کرده و اگر آقای مهدوی پذیرفته باشه و با لشگری هم که با فشار و تهدید یا تطمیع رأیشان را گرفته اند باید گفت که احتمالاً در اجلاس این هفتهء مجلس خبرگان کار آقای رفسنجانی تمام خواهد شد.

نکتهء چهارم اینکه دو تن از مراجع تقلید آقایان وحیدی خراسانی و شبیر زنجانی، دوربین مخفی جلوی منازلشون نصب کردند در کیوسکهایی که داخلش دیده نمیشه و بدین ترتیب درواقع دیکتاتور حتی تحمل مرجعی را که مثل او فکر نکنه هم نداره.

نکتهء پنجم اینکه در بازدید 6 ساعته ای که از وزارت اطلاعات داشته و حرفهایی که زده جالبه که در انتها ایشون توصیه ای که به وزارت اطلاعات کرده این است که به فکر برنامه های بلند مدت باشید و این خلاصه یعنی اینکه امر سرکوب و برخورد در داخل به عهدهء همنون آقای طائب و سازمان امینت سپاه گذاشته بشه و وزارت اطلاعات عملاً از دایرهء کارهای اجرایی بیرون گذاشته بشه.

نکتهء ششم اینکه در مراسم شب هفتم داماد آقای خمینی، آقای بروجردی درقم، گروهی از همین لباس شخصی ها شعار دادند که نوادهء روح الله سید حسن نصرالله، که جمعیت کثیری هم در جواب شعار دادند که نوادهء خمینی سید حسن خمینی، و میخواستند با این تعداد اندک لباس شخصی ها درگیر بشند که محافظتشون کردند و از اونجا فرار کردند.

نکتهء هفتم اینکه رییس سازمان زندانها اعلام کرده که دویست و بیست هزار زندانی در کشور داریم در حالیکه ظرفیت زندانهای کشور هشتاد و پنج هزار بیشتر نیست و در 18 ماه گذشته فقط 55 هزار نفر به تعداد زندانی های کشور اضافه شده در حالیکه پنج متر هم ظرفیت زندانها افزایش پیدا نکرده.

و نکتهء آخر اینکه کارگران کیان طایر به اعتصابشان کماکان ادامه میدهند و از مردم هم خواسته اند حمایتشان کنند و خیلی از ماشینها هم بوق میزنند براشون و تحصنشان برای احقاق حقوقشان کماکان ادامه دارد.

اندکی صبر سحر نزدیک است.

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی

Thursday, March 3, 2011

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا چهارشنبه 11 اسفند

سلام،

چهارشنبه 11 اسفند 89، 2 مارس 2011 میلادی

خسته نباشید، دست مریزاد. آنچه که روز گذشته در تمامی شهرهای ایران، بسیاری نقاط میهن عزیز مان ایران اتفاق افتاد سرفصل جدیدی شد در مبارزات آزادایخواهانه سبز ملت ایرن. پس از الله اکبری که شب قبل از آن میلیونها نفر سر دادند تا شعارهای مرگ بر دیکتاتور و رعب و وحشت را در دل دیکتاتور و حامیان وی نشاندند، تظاهرات روز گذشته حرکتی بود که نشان داد که مردم شجاع ما از دیکتاتور و تهدیدهای او و لشگر تا بن دندان مسلح وی نمی ترسند. حکومتی که فکر می کرد که اگر آقایان موسوی و کروبی را دستگیر کند، گرد مرگ بر سر جامعه خواهد پاشید و با تهدید و اعدام و شکنجه و زندان می تواند یک ملت را سر جای خودش بنشاند و ساکتشان کند، حالا مواجه شده با جنبش نیرومندی که مطالبه آزادی رهبران سیاسی آن هم به سایر مطالباتش اضافه شده که در راس آنها مرگ بر دیکتاتور و پایین آوردن آقای خامنه ای و انتخابات آزاد قرار دارد. اگر من بخواهم تصویری را که صبر کردم تا از سراسر همه را بدست بیاورم، خدمت شما ترسیم بکنم این است که مجموعه تظاهراتی که اتفاق افتاد بزرگتر از دو تظاهرات قبلی بود. اولین گام در سه شنبه های اعتراضی را ملت بسیار محکم برداشت و بسیاری تاکتیکهایی که در تظاهرات قبلی شکل گرفته بود در این حرکت دیروز در پاره ای از نقاط به بهترین نحو اجرا شد. غیر از تهران گزارشاتی که داشتیم از شیراز، مشهد، کرمانشاه، تبریز، کرج، سمنان، اراک، اصفهان، اسلامشهر، کرمان، رشت و پاره ای از نقاط دیگر این کشور که نشان می دهد که گستره جغرافیایی جنبش دارد خودش را به اقصی نقاط ایران می رساند.

در شیراز شاید شدیدترین درگیریها گزارش شده. در مشهد درگیری توام با دستگیری گزارش شده، در کرمانشاه، در تبریز در سه یا چهار نقطه لااقل تظاهرات گزارش شد. در ارک اگرچه خیلی بزرگ ابعادش گزارش نشده ولی حرکت و اعتراض شکل گرفته بوده. در اصفهان راهپیمایی سکوت بوده، در اسلامشهر، جنوب شهر تهران، در چندین نقطه تظاهرات پراکنده و شعار و درگیری بوده. در کرمان در حد دانشجوها حرکت بوده، در رشت هم علیرغم باران شدید در خیابانهایی مثل مطهری، محله حاجی آباد و پاره ای نقاط دیگر هم گزارشهای تظاهرات و درگیری است. در تهران با وجود اینکه هوا بسیار سرد شده بود و قبل از ساعت تظا هرات هم باران باریده بود اما از بسیاری نقاط شهر تظاهرات و درگیری گزارش شده. از میدان فردوسی، نواب، خیابان جمهوری، خیابان آذربایجان، خیابان جمالزاده، میدان امام حسین، میدان توحید، فلکه صادقیه، تهرانپارس و بسیاری نقاط دیگر. طبیعی است که سرکوبگران در محور انقلاب-آزادی تمرکز داده بودند، یعنی همانی که جنبش می خواست، در آنجا ناچار بودند زمین گیر بشوند و فضا باز شد برای حرکت بچه ها در بسیاری از نقاط شهر مناطق شرقی شهر، شمالی شهر و حتی جنوبی شهر هم گزارشهایی داشتیم. ضمن اینکه حرکت در غرب شهر شاید بزرگتر از همه جاهای شهر تهران بوده. تاکتیکهای حکومت استفاده از گلوله های ساچمه ای بوده و داخل کردن نیروهای لباس شخصی در پیاده روها در بین مردم، همانطور که پیش بینی میشد حرکت به سمت دستگیری. کماکان گزارشهایی که داشتیم این بوده که نیروی اننتظامی در سرکوب نقش فعالی نداشته، خشن برخورد نمی کرده بجز گارد ویژه که از ترسشون همه آنها هم در زیر کلاه هایشان ماسک می زنند که مبادا شناخته شوند و کماکان ارتش سرکوب حکومت لباس شخصی هایی هستند که جالب است که اینبار بچه های 15-16 ساله دیده شده و حتی به طرز باور نکردنی پاره ای از اشخاص نقل کردند که بچه های 10-12 ساله که کودک محسوب می شوند هم دیدند با تجهیزات کامل که خیلی هم ترسیده بودند.

در اتوبان نیایش پلاکارد بسیار زیبایی نصب شده بوده با عنوان " دیکتاتور به پایان سلام کن" که ناقوس مرگ دیکتاتوی آقای خامنه ای را به صدا در آورد. بنر آقای خامنه ای را در فلکه صادقیه آتش زدند، تراکم نیروی سرکوبگران در سمت خیابان پاستور که مقر بیت رهبری هست خیلی زیاد بوده و ترس آنها را نشان می داده. در خصوص اتفاقاتی که افتاد در خصوص آمدن اتومبیلها در خیابان، جنگ و گریزی که بچه ها در خیلی نقاط کردند و تحیل آنچه که تاکتیکهای جنبش بوده فردا بشتر راجع به آنها صحبت می کنیم و امروز فقط به ذکر گزارشها می رسیم.

آقای محسن اژه ای دادستان کل دستپاچه با ایسنا مصاحبه کرد و تکذیب کرد خبر دستگیری آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و خانم کروبی و انتقال آنها به زندان حشمتیه را بلکه بتوانند از آتش خشم مردم کمی بکاهد. همینجا عذر خواهی هم بکنم که دیروز من در گزارشی که می دادم زندان حشمتیه را با زندان عشرت آباد اشتباه نقل کردم که متعلق به پادگان سپاه در میدان سپاه است. زندان حشمتیه در پشت وزارت دفاع و نزدیک به اتوبان صیاد شیرازی قرار دارد. به هر صورت این عقب نشینی حکومت کاملاً نشان می دهد که وقتی مردم حرکت می کنند، حکومتی که مدعی است که همه را می تواند بگیرد، ببندد، سرکوب بکند، چقدر وحشت زده عمل می کند.

شعارهایی که داده شد طبیعتاً در راس آنها مرگ بر خامنه ای و شعارهای آزادیخواهانه و شعارهای دفاع از آقای موسوی، یاحسین میر حسین و یا مهدی شیخ مهدی سر داده شد. اما یکی دو تا شعار هم برای اولین بار داده می شد از قبیل هاشمی حیا کن دیکتاتور را رها کن یا ارتشی با غیرت بیا به سمت ملت، شعارهای خوبی بود که داده شد.

به هر صورت در سطح جهانی هم اولین واکنش دنیا به حرکت اعتراضی مردم ایران افزایش قیمت نفت در بازارهای بورس بود که صبح تا 3 دلار هم بالا رفت ولی در انتهای ساعات بازار بورس در لندن با 1.72 دلار افزایش و در بازار نیویورک با 1.23 دلار افزایش بسته شد. اتحادیه اروپا به شدت دستگیری آقای موسوی و کروبی را محکوم کرد، وزیر خارجه آمریکا هم این دستگیری ها را محکوم کرد، وزیر امور خارجه آلمان دیروز در واقع محکوم کرده بود و خبر گزاریها هم تا آنجایی که من دنبال کردم خبرگزرایهای رویترز، آسو شویتد پرس، فرانس پرس و تلویزیونهایی مثل فاکس نیوز، سی ان ان، بی بی سی و تقریباً می شود گفت تمام رسانه های دنیا خبر حرکت مردم ایران را منعکس کردند. همگی هم در واقع انعکاس دادند که مردم در اعتراض به دستگیری رهبران جنبش حرکت اعتراضی داشتند و جنبش سبز نشان داد که پویا و زنده در میدان حضور دارد.

در اخبار دیگر هم باید گفت که خانم محتشمی پور، همسر آقای مصطفی تاجزاده هم در تظاهرات دیروز دستگیر شده که امیدواریم هرچه زودتر آزاد شود. من تحلیل راجع به این حرکت بزرگ را که اتفاق افتاده و جایگاه آن در حرکت استراتژیک جنبش و سه شنبه اعتراضی هفته آینده و چهارشنبه سوری را می گذارم برای برنامه روزهای بعد و اینکه چگونه در واقع این مسیر می تواند در خدمت حرکت کلان جنبش تاثیرات بزرگی را بگذارد.

خبر آخر هم بدهم که آقای محمدرضا رحیمی معاون اول آاقای احمدی نژاد هم ظاهراً در یک توافق پشت پرده قرار شده از معاونت اولی کنار گذاشته شود و در عوض اسم ایشان در لیست متهمین پرونده اختلاس در شرکت بیمه قید نشود درحالیکه ایشان متهم اول است.

اندکی صبر سحر نزدیک است. تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا سه شنبه 10 اسفند

سه شنبه ده اسفند 89،اول مارچ 2010 میلادی

پس از انتقال آقایان موسوی و کروبی رهبران جنبش سبز به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به زندان حشمتیه سپاه ه تهران، موج عصبانیت و خشم در کشور بالا گرفته است. الله اکبری که شب گذشته مردم در تمام نقاط تهران و بسیاری از شهرستان ها بر سر بام ها گفتند لرزه به اندام حکومت انداخته است.

شب گذشته به درخواست وزارت اطلاعات ایران که برای سه شنبه اعلام وضعیت بحران کرده جلسه شورای امنیت کشور را تشکیل داده اند و غیر از اعضا عادی کسان دیگری هم اضافه شده بودند. آقای وحید از بیت رهبری، مصلحی وزیر اطلاعات، علوی قائم مقام اطلاعات و یوسفی رییس اطلاعات تهران، از بسیج و سپاه جعفری و طائب و دیگرانی بودند، از شهرداری قالیباف و دومعاون حراست و حمل و نقل شهری به جلسه آمده بودند. محسنی و جعفری دولت آبادی، دادستان کل و دادستان تهران را به جلسه آورده بودند تا ببینند چه کار باید کرد.

مشکلی که دارند این است که گزارش ها شان نشان می دهد سراسر ایران را شور فرا گرفته و اعتراضات به تهران منحصر نیست و نیروی کافی برای کنترل جمعیت ندارند. با مسابقه فوتبال هم مواجه هستند و می دانند گروهی از بچه ها در برگشت از استادیوم آزادی موسوی و کروبی را می خواهند و شعار های جنبش را می دهند.

به همین دلیل بعد از ساعت ها جلسه عقل شان به اینجا رسید که تا اندازه ای عقب نشینی کنند و بگویند آقای موسوی و کروبی را زندان نبرده اند. دورغی که خبرگزاری فارس مامور اجراش شد که خیلی هم عقب نشینی بزرگی نباشد، اول بنا بود در رادیو و تلویزیون اعلام کنند اما دیدند این عقب نشینی بزرگی است و قرار شد خبرگزاری فارس این خبر را اعلام کند که البته بلافاصله با تکذیب فرزندان این دو بزرگوار مواجه شد و خیلی زود دورغ شان آشکار شد.

شب گذشته همزمان با الله اکبر در پاره ای از نقاط تهران و شهرهای بزرگ تجمعاتی از مردم شکل گرفت و درگیری هایی از جمله میدان ونک و ولیعصر شکل گرفت و به همین دلیل هم موتور سوار ها را به نقاط مختلف تهران فرستاده بودند که شعار دهند تا بلکه بتوانند ایجاد رعب و وحشت کنند.

منبعی هم از دورن بیت خبر داده که آقای خامنه ای در جواب نگرانی صادق لاریجانی که معروف است بسیار ترسیده گفته مجتبی و تیم کارشناسان او مسئله را مدیریت می کنند و بر پیامد های آن مسلط اند. اما ظاهرا خود آقای خامنه ای را هم از تهران خارج کرده اند.

به هر صورت این حرکت اولیه مردم و خشمی که ابزار شده نکاتی را بیان می کند که باید در حرکت امروز لحاظ کرد.

حتمن وقتی با کمبود نیرو مواجه هستند تلاش می کنند با ایجاد رعب و وحشت و خشونت ورزی عریان بتوانند جمعیت را کنترل کنند. من از همه استدعا دارم هکه حفظ امنیت و تحرک را فراموش نکنند. پخش شدن در سراسر شهر و تحرک را دستور کار بگذارند.

بچه ها مطرح کرده اند که از امشب نمی ایستیم. آنچه که همه بر سر آن توافق کرده اند این است که سه شنبه های اعتراض را داشته باشیم. اما آنان که ابتکار عمل را در دست دارند و می توانند عمل کنند حتمن باید این کار را بکنند چرا که هیچ چیزی جای ابتکار آنها را نمی گیرد و چهار شنبه سوری شبانه را در دستور قرار دهند و اجازه استراحت به کودتاچی ها را ندهند.

یک مدل دیگر هم مدلی بود که در رشت اجرا شد و نتیجه داد . فرار و گریز و کشاندن آنها به کوچه پس کوچه ها و در واقع از کار انداختن شان است. پلیس یونیوفرم پوش به کوچه ها نمی آید و این لباس شخصی ها هستند که نوعا مسلح هم هستند و به کوچه ها می آیند. اما پخش کردن آنها را در موضع ضعف قرار می دهد. این را هم عرض کنم که مسوولیت خشنونت ورزی به گردن حکومت است، و هر بلایی که سر لبس شخصی ها بیایید مسوولیت اش با حکومت و شخص آقای خامنه ای است.

نه تنها لباس شخصی ها که مراکز دولتی که در خدمت سرکوبگران است و برای بازداشت یا شنکجه استفاده می شود هم تامینی از دست فرزندان این مملکت ندارند.

در همین اوضاع مصوبه مجلس برای بازرسی مالی نهاد ها هم به حذف همه ارگان های زیر نظر رهبری منجر شد که نشان می دهد حتی در این اوضاع دیکتاتور همچنان به دنبال فساد بیشتر و نجات فاسدین است.

اندکی صبر سحر نزدیک است

تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی

Sunday, February 27, 2011

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا یکشنبه 8 اسفند

یکشنبه 8اسفند

با ده موضوع درخدمتتان هستیم

موضوع اول در مورد راهپیمایی روز سه شنبه است. با توجه به اخباری که درباره حصر دوبزرگوار آمده است حضور پرشکوه مردم در روز سه شنبه مطمئنا می تواند جواب سختی به این اقدام نابخردانه حکومت بدهد.نکته ای که باید گفت این است که هرچند مسیر امام حسین تا آزادی برای این راهپیمایی درنظرگرفته شده است اما اگرچنانچه حکومت این مسیررا مسدود کرده بود همگی باید سعی کنیم با تغییرجا وپخش شدن در سطح شهرومسیرهای جایگزین از خودمان محافظت کنیم

موضوع دوم اینکه آقای عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی که به شش سال حبس محکوم شده است به سبب عدم تکذیب بیانیه های جبهه مشارکت وعدم مخالفت با راهپیمایی 25بهمن که از اوخواسته شده بود به زندان برگشت.نکته جالب اینجاست برادران آقای رمضانزاده که تا زندان اوین اورا مشایعت می کردند به دلیل توهین به جناب رمضانزاده با ماموران امنیتی درگیر شدند وآنها نیز بازداشت شدند.سید باقراسکویی فرزندشهید سیدمحمداسکویی ومسوول شاخه جوانان حزب اعتماد ملی دوهفته است که هیچ خبری از او دردسترس نیست.سید ضیا نبوی زندانی سیاسی که به اهواز منتقل شده بود به جای نامعلومی منتقل شده است.دانیال زرگریان ومیلاد طاهری از فعالین جنبش سبز بابل بازداشت شدند.تابه حال 25نفردربابل بعداز 25بهمن بازداشت شده اند وهمچنین ده نفر در مشهد.این بازداشت ها نشان می دهد که در راهپیمایی ها باید موارد امنیتی را رعایت کنیم.صورت خودمان را بپوشانیم وغیره

موضوع سوم اینکه آقای احمدمنتظری فرزند آیت الله منتظری در نامه ای خطاب به رهبری اورانصیحت کرده وگفته شما جلسه ای باحضورآقایان کروبی،موسوی،خاتمی وهاشمی بگذارید وبه عنوان دوستان قدیمی مسایل را رودررو حل کنید که با توجه به سابقه وشخصیت مغرور آقای خامنه ای من بعید می دانم که به این نصیحت ایشان گوش کنند.آیت الله دستغیب هم در نامه ای به اعضای مجلس خبرگان رهبری به تخلفات حکومت اشاره کرده و وظیفه مجلس خبرگان که نظارت بر رهبری است را یادآور شده است. آقای خاتمی هم در سخنرانی ای به حصرآقایان موسوی وکروبی اعتراض کرده است و با اشاره به اتفاقات خاورمیانه این حرکات را ضداستبدادی ودموکراسی خواهانه دانسته است که صراحتا نقدی است بر سخنان رهبری درباره اتفاقات منطقه

موضوع چهارم اینکه خبرگزاری فارس درمصاحبه با سه تن از اعضای مجلس خبرگان از قول آنها نوشته که رهبری به هیچکس توصیه به کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان نکرده ونمی کند ودرواقع سخنان اقای هاشمی را که گفته بود به توصیه رهبر کاندیدای ریاست مجلس خبرگان می شود و اسیر شانتاژها نمی شود را تکذیب کرده اند

موضوع پنجم اینکه آقای سلطانیه نماینده ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی اذعان کرده که به توصیه کارشناسان روسی فعالیت نیروگاه اتمی بوشهرمتوقف شده است.این درحالیست که چندوقت قبل روسیه در نامه ای به ناتو اعلام کرده بود که ویروس استاکس نت خطر اتفاقی همچون چرنوبیل را برای نیروگاه بوشهر ایجادکرده است. از سویی دیگرهم آژانس اعلام کرده ایران همکاری های لازم را برای رفع اتهام استفاده غیرصلح آمیز از انرژی اتمی را نداشته وندارد

موضوع ششم اینکه مراحل ساخت وبهره برداری دوخط لوله انتقال نفت وفرآورده های نفتی به ارزش 3/1میلیارد دلار بدون مراحل مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه واگذار شده است.سپاه بسیاری از قراردادهای کلان را امروز دراختیار می گیرد پروژه هایی که هیچگاه دیده نشده به سرانجامی رسیده باشد یاگزارشی از مراحل تکمیل آن به مردم داده شود

موضوع هفتم اینکه رییس اتاق بازرگانی استان تهران اعلام کرده به دلیل گران شدن قیمت تخم مرغ قصد داریم تخم مرغ وارد کنیم.اینکارواینجورسیاست ها بی شک باعث نابودی تولیدگران داخلی می شود که در همه زمینه های اقتصادی در حال انجام است.از سویی دیگر قیمت دلار در تهران از مرز 1120تومان هم گذشته است.این درحالیست که دولت قیمت نرخ ارز دلار را برای سال پیش رو 1050تومان اعلام کرده است که این تفاوت قیمت نشان از افت ارزش ریال می باشد.دولت همچنین 340 میلیارد تومان بودجه برای کمک به برخی موسسات مثل موسسه آقای مصباح یزدی وآقای مولانا وبعضی حسینیه ها اختصاص داده است

موضوع هشتم اینکه آقای اوباما اعلام کرده که قذافی مشروعیت خودش را برای حکومت از دست داده است وباید برود. این درحالیست که آقای اورتگا رییس جمهور نیکاراگوئه ودوست ایران از آقای قذافی حمایت کرده است

اندکی صبر سحرنزدیک است

به امید پیروزی ایران وایرانی

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا شنبه 7 اسفند

سلام

شنبه 7 اسفند 89، 26 اسفند 2011 میلادی

درباره ی هفت موضوع صحبت می کنیم.


دو پرسش در مورد سه شنبه های اعتراض

موضوع اول مربوط است به راهپیمایی روز سه شنبه 10 اسفند ساعت پنج بعدازظهر در مسیر انقلاب تا آزادی در تهران و در شهرستان ها در میدان های اصلی. دو پرسش از میان پرسش های مطرح شده در این باره را امروز مطرح می کنم. پرسش اول این است که تظاهرات سه شنبه های اعتراض—که یکی از آنها همین سه شنبه، بعدی سه شنبه ی هفته ی دیگر که مصادف است با روز جهانی زن و آخری هم چهارشنبه سوری است و احتمالا بعد از نوروز هم تظاهرات خیابانی ادامه هم خواهد یافت—چه فایده ای دارد؟ آیا ما با این تظاهرات می توانیم به هدف خود که پایین کشیدن آقای خامنه ای رسیده و انتخابات آزاد برقرار کنیم؟ پاسخ این است که خیر، تنها با تظاهرات خیابانی نمی توانیم به هدف دست یابیم. اما حال که تصمیم به حضور در خیابان ها گرفته ایم باید چند نکته را مدنظر قرار دهیم. با آمدن به خیابان ها بخشی از مردم را که یا بی تفاوت هستند و یا اینکه مخالف حکومت هستند اما در مرحله ای نیستند که به جنبش بپیوندند را متوجه خود کرده و با فداکاریی که جوانان در خیابان ها می کنند می توان این عده را نیز به جنبش جذب و به فعالیت درآورد. نکته ی بعدی در این خصوص این است که برای ایجاد شکاف و فرسودگی در درون نیروهای حکومت هیچ آکسیونی به اندازه ی تظاهرات خیابانی موثر نیست. مطمئنا وقتی که تظاهرات اعلام شده و به تظاهرات پراکنده در مکان های مختلف دست می زنیم، کودتاچیان مجبور خواهند بود که نیروهای خود را به خیابان ها گسیل کنند و وقتی می بینند که این اعزام نیروها بی حاصل بوده و اعتراض ها ادامه دارد رفته رفته فرسوده می شوند. نکته ی دیگر اینکه جنبش سبز به درستی این مسیر را دنبال می کند که تنها به مقابله با حکومت و کودتاچیان نمی پردازد، بلکه تلاش دارد که در درون خود نیز ارتباط های افقی ایجاد کند. وقتی خواست اصلی ما به زیر کشیدن دیکتاتور و انتخابات آزاد است باید بتوانیم با گروه های دیگر همچون جنبش زنان، اقلیت های قومی، جنبش معلمان و گروه های کارگری ارتباط برقرار کرده، گفت و گو کنیم و خواست های آنها را در درون جنبش حل کنیم، چرا که این کار حکومت را بیش از پیش فرسوده خواهد کرد. به همین خاطر برای پاسداشت شهدای دانشجو، این سه شنبه را باید به عنوان روز همسبتگی با جنبش دانشجویی قلمداد کرد. هیمنطور تظاهرات هفته ی بعد را روز همبستگی با جنبش زنان و سه شنبه ی آخر سال هم که جشن ملی ماست. بعد از نوروز هم آکسیون ها ادامه یافته و می بایست باعث همبستگی گروه های مختلف با هم شود. لذا تظاهرات خیابانی می تواند به این صورت موثر واقع شود.

پرسش بعدی این بوده است که چرا ما به جای هفته ای یکبار، هر شب به خیابان ها نرویم؟ به نظر من جوانان فعال تظاهرات سه شنبه ها را در دستور کار قرارداده اند و این یک حداقلی است که مورد توافق همه قرارگرفته است اما اگر جوانانی این توان را در خود می بینند که مثلا گروه های چهار الی هفت نفره یا بیشتر در محلات خود تشکیل داده و دست به تظاهرات بزنند هیچ مانعی نخواهد نداشت و می توان این کار را هر شب هم انجام داد که اتفاقا می تواند به تشکیل شبکه های مسنجم در محلات بیانجامد که خود بسیار به کار هم جنبش می آید.

تشویق آقای حجاریان

آقای سعید حجاریان در مراسم جشنواره ی موسیقی فجر به محض ورود به سالن با تشویق پرشور مردم مواجه شد و این تشویق ها به حدی بود که مقامات وزارت ارشاد ناچار شدند سالن را ترک کنند. این آقایان بدانند که در حضور چهره های مورد علاقه ی مردم جایی برای آنها نیست.

ناتوانی خامنه ای در ایجاد توازن میان گروه های اطرافش

آقای رضا اکرمی، نماینده ی مجلس، در مصاحبه با خبرآنلاین گفت که آقای هاشمی رفسنجانی نمی خواست در انتخابات مجلس خبرگان نامزد شود و این کار را به اصرار آقای خامنه ای انجام داده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد می تواند نشانگر این باشد که آقای خامنه ای خود هم با جناح هایی که در اطرافش هستند به مشکل برخورده و تلاش می کند که به نوعی توازن را میان گروه های اطرافش برقرار کند که البته بعید می دانم در این راه هم موفق شود.

تلاش برای تعیین نماینده ی ویژه سازمان ملل

دولت آمریکا سعی می کند در سازمان ملل کارگروه تخصصی در مورد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل دهد تا از این طریق نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در مورد حقوق بشر برای ایران تعیین شود. امری که پیشتر فعالان ایرانی هم آن را پیشنهاد داده بودند.

سخنان ائمه ی جمعه بر علیه رهبران جنبش

روز گذشته مشخص بود که از ستاد ائمه ی جمعه به آقایان امر شده بود که بر علیه رهبران جنبش سبز سخنرانی کنند و دیدیم که در نمازجمعه ها به طور زنجیروار این موضوع جریان داشت. در این میان آقای علاءالدین بروجردی، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس در مصاحبه ای گفت که آقایان موسوی و کروبی در حصر نبوده و فقط اسکورت می شوند. معلوم نیست ایجاد دیوار آهنی در برابر خانه ی آنان نامش چیست؟! به قول خانم شیرین عبادی باید گفت که آقایان موسوی و کروبی زندانی شده اند. همچنین مسوولیت و استادی آقای موسوی در دانشگاه ترتیب مدرس نیز به حالت تعلیق درآمد.

افزایش 46 درصدی زورگیری

معاونت امنیت پلیس اعلام کرد که آمار زورگیری در خیابان های ایران 46 درصد افزایش پیدا کرده است. جالب است که یکی از خبرنگاران جناح محافظه کار خود گرفتار زورگیرهایی شده است که با دشنه و چاقو اموالش را به سرقت برده اند و تا دو ساعت هم از پلیس خبری نشده است. ظاهرا پلیس به جای انجام وظیفه ی اصلی خود که برقراری عدالت است، تنها برای کتک زدن زن و بچه ی مردم پول گرفته و آماده است.

کشتار مردم در لیبی

در لیبی، دیروز بعد از نمازجمعه مردم را به رگبار بستند. در شهر زاویه که نبردها در آن جریان دارد خبر از کشته شدن 10 نفر می رسد. آقای قذافی باز همان حرف های صد من یک غازش را تکرار کرده و مثل آقای احمدی نژاد وعده داده است که برای دو ماه هشتصد دلار به صورت نقدی به هر نفر پرداخت شده و حقوق ها را هم 150 درصد افزایش دهند. اوضاع لیبی به مرحله ی حساسی رسیده و خبر از کشته شدن هزاران نفر می رسد اما مخالفان آقای قذافی در جنگ داخلیی که در این کشور در جریان است لحظه لحظه به پایتخت نزدیک می شوند. آمریکا روابط دیپلماتیک خود را با لیبی قطع کرده و اموال و دارایی های آقای قذافی و پسرانش ضبط شده است. همچنین ارسال ادوات نظامی به لیبی هم قطع شده است. از طرفی آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، هم خواستار اقدام قاطع شورای امنیت سازمان ملل در مورد لیبی شده است.

اندکی صبر سحر نزدیک است

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا آدینه 6 اسفند

سلام
جمعه 6 اسفند 1389، 25 فوریه 2011 میلادی

در مورد 9 موضوع امروز صحبت میکنیم.
موضوع اول دعوتی است که به اجماع رسیده برای سه شنبه های اعتراضی، یعنی سه شنبه 10 اسفند مسیر انقلاب تا آزادی در تهران و در همهء شهرستانها در سراسر کشور، هفتهء بعدش هم روز زن و هفتهء بعدش هم چهارشنبه سوری است. این دعوت که از جانب جوانها انجام میشه و میچرخه بسیار به جا هم هست برای اینکه روز 11 اسفند هم روز تولد آقای مهندس میرحسین موسوی است و به خوبی بعضی ها گفته اند که اخطاری است به حکومت که وقتی ما سه شنبه پامون را میذاریم به خیابون، شب قبلش هم دوشنبه شب الله اکبر میگوییم و به دولت و حکومت اخطار میشه که اگر آقایان موسوی و کروبی را آزاد نکنی هر هفته همین بساط هست و تکرار خواهد شد.
من خواهشم این است که چون یک کمی تاریخ ها و عددهای مختلفی مطرح میشه، ممکن است که حکومت قصد کند مردم را گیج کنه و بار قبل هم میخواست اینکار را بکند، ولی حواسمان باشد که متحد و متمرکز حرکت میکنیم و اخطارمان به دیکتاتور برای اینکه رهبران جنبش را در حصر کرده، محکم در خیابانها اعلام خواهیم کرد. من این را هم بگم که در خصوص این سه شنبهء اوّل در واقع 10 اسفند مصادف با هفتم شهید جنبش سبز و جنبش دانشجویی، حامد نور محمدی است و سایر شهدای جنبش دانشجویی در واقع میتواند همبستگی با جنبش دانشجویی کشور هم باشد. بعضی ها پیشنهاد کرده بودند که ما سه شنبه در دانشگاه ها اعتصاب بکنیم و سر کلاسها نرویم که اگر خطری نداشته باشه و این امکان وجود داشته باشه، بسیار کار خوبی است و پشتیبانی مردم از فرزندان دانشجویشان سه شنبه 10 اسفند ساعت 5 بعد از ظهر میتواند که این همبستگی را بیشتر بکند. راجع به اینکه ما چگونه این حرکتمان را به شبکه های محلی پیوند بدهیم، اگر رژیم مسیر را اشغال بکند چگونه به تظاهرات پراکنده بپردازیم که قدرت ماست و کلیدی است که سازماندهی محله ای ما را هم تقویت میکند، باز هم روزهای آینده صحبت خواهیم کرد.

نکتهء دوم اینکه روز گذشته در تهران جو امیتی حکومت درست کرد. یک حکومت نظامی بی صدا درست کردند که بیش از هر چیز نشان دهندهء ترس آنهاست و میخواهند که مردم را بترسانند از اینکه مبادا کاری و حرکتی بکنند و ضربه ای که از حرکتهای 25 بهمن و 1 اسفند خوردند جلوگیری بکنند. آقای مصلحی که وعده داده بود فیل هوا میکند و حرفها و اسناد خیلی مهمی را رو خواهد کرد تنها چیزی که گفت تکرار همان حرفهای کهنه و قدیمی ای بود و به مشاورین آقایان کروبی و موسوی هم، همان مارکهایی را قبلاً به مخالفین میزدند زد. عوامل ارتباط با مجاهدین خلق، عوامل بریتانیا، آمریکا و غیره! معلوم نیست که این به اصطلاح دور آقایان تمام میشود و کی فکر میکنند هر کسی را که با آنها مخالف است و به او اینگونه مارکها را میزنند، آدمی باشد مثل آقای واحدی که سالها در عرصهء مطبوعات و سیاست کشور حضور داشته، وقتی چنین حرفی بزنی، به ریش خود آقای مصلحی بیشتر خواهند خندید. جالبه که به نظر من این فیل هوا کردن های آقای مصلحی که معمولاً بادکنکی است و هیچی درونش نیست، بیشتر به نظر میرسه که ناشی از هیچ کاره شدن وزارت اطلاعات باشه و تو سری که سپاه به وزارت اطلاعات زده و بخصوص به شخص آقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات میزنه. ایشون یک جمله ای هم گفته که معمولاً هم از این جور گافها در صحبتهاش زیاد میده، و گفته که تمام انتخابات اخیر با تدبیر آقا درست شد، در واقع تلویحاً ایشون تأیید کرده که مهندسی کردن انتخابات و تقلب در انتخابات کار دیکتاتور و آقای خامنه ای بوده.

نکتهء سوم اینکه آقای مهدی تحققی و احمد هاشمی دو تن از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شدند. نامه ای را فرزندان آقای مهدی کروبی و خانم فاطمه کروبی نوشته اند که جمله ای جالب را آورده اند و نوشته اند که " بر خلاف نو کیسه های حاکم، پیش از انقلاب ما پشت درهای زندان بزرگ شدیم". همینطور نامهء بسیار زیبا و سراسر احساسی را دختران آقای موسوی و خانم رهنورد نوشته اند و در آن درواقع توضیح داده اند که چگونه در آهنی سر کوچهء اختر که منزل آقای موسوی هست جوش داده شده و عملاً کوچه و منزل را تبدیل به زندان کرده اند و زندانبانان بی ادب و زورگو و زبان نفهمی را آنجا بر آقای موسوی و خانم رهنورد گمارده اند. از جنس همان هایی که هر کس سر و کارش با زندان اوین و یا سایر زندانها افتاده باشه، شبیه شان در آنجا هستند.

نکتهء چهارم اینکه بیانیه ای در شهر اصفهان به شکل شب نامه پخش شده، به شکل سی دی و ایمیل هم چرخیده که مطرح میکنه که سه شنبه 10 اسفند که مقارن با شروع سه شنبه های اعتراضی هم هست، کامینون داران سراسر کشور هم دست به اعتصاب خواهند زد. راجع به اینکه چگونه جنبش با تداوم آکسیون تظاهرات خیابانی اعتراض خیابانی، میتواند به اقشار دیگر جنبش و جامعه نزدیک بشود و پروسهء فلج سازی را دنبال کند روزهای آینده باز هم صحبت خواهیم کرد.

نکتهء پنجم اینکه آقای شیخ محمد یزدی خبر داده از تشکیل کمیسیون محرمانه ای که بیش از یکی دو سال است که حتی رساله های آقایون مراجع را کنترل میکند و در واقع سانسور میکند.

نکتهء ششم اینکه خبر میرسد آقای خامنه ای هر شب به منزل یکی از روحانیون، ولو دست دوم و سوم میرود برای اینکه بلکه بتواند آنها را با خودش همراه بکند نه برای اینکه در بین مردم پایگاهی داشته باشد، چون دیکتاتور کارش از اینها خرابتر است، بلکه بتواند به کمک اونها در جبههء پشت سر خودش اتحادی را بوجود بیاورد. جالب اینکه ایشون در منزل آقای مصباح یزدی یکی از همون خودبزرگ بینی هایش را ابراز کرده و گفته در جریان جنبش سبز، که ایشون البته میگه فتنه، من حتی یک اشتباه هم نکردم. باید به ایشون گفت، خواب باشه خوش! برای اینکه در واقع بلایی بر سر خودش و رژیمش آورده و قدرتی که جنبش در مقابلش نشان داده که کمر از این راست نخواهد کرد و چاره ای ندارد جز اینکه تسلیم خواست ملّت بشود و کنار برود و دیکتاتور به زیر کشیده بشه و انتخابات آزاد در کشور برگزار بشود.

نکتهء هفتم اینکه آقای روانبخش، شاگرد آقای مصباح و سردبیر نشریهء پرتو، در واقع ارگان آقای مصباح در وبلاگش مطرح کرده که تمام محافظه کاران و طرفداران آقا که به احمدی نژاد رأی دادند، حالا باید گریه کنند. دعوای بین آقای داوود احمدی نژاد، برادر محمود احمدی نژاد، و آقای رحیم مشایی نزدیک ترین یار آقای احمدی نژاد و پدر عروس ایشون، کماکان ادامه داره و آقای داوود احمدی نژاد گفته که انجمن "راه حقیقت" متعلق به آقای مشایی است و اینها فتنهء بزرگتری خواهند بود که در راه است و فتنهء آینده اند.

نکتهء هشتم اینکه انگلیس از کشورهای اروپایی خواسته که تحریم داوطلبانه ای را علیه ایران شکل بدهند و پابگیره به اصطلاح. خانم هیلاری کلینتون هم دوباره روز چهارشنبه مطرح کرد که حکومت ایران به ایران نشان داد که حقوقی را از شهروندانش دریغ میکند که در دیگر کشورهای خاورمیانه خواستار آن است. این ایراد را به ایران دائماً سایر کشورها میگیرند.

و نکتهء آخر اینکه در لیبی جنگ به 50 کیلومتری طرابلس، پایتخت رسیده، به شهر زاویه، آمار 1000 کشته، بعضی منابع تا 10000 کشته، آمار بزرگی اعلام میشه. بخش هایی از قبایل، که تشکیل دهندهء ارتش هستند اسلحه به دست گرفتند و درواقع آن مزدورهایی را هم که از چاد و نیجریه و غیره آقای قذافی آورده ظاهراً به دردش نخواهد خورد و به نظر میرسه که عمر دیکتاتور در لیبی رو به پایان است.

اندکی صبر، سحر نزدیک است.
تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی

Wednesday, February 23, 2011

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا چهارشنبه 4 اسفند 2569

سلام،
چهارشنبه 4 اسفند 89، 23 فوریه 2011 میلادی
در مورد 11 موضوع امروز صحبت می کنیم.
موضوع اول اینکه تشییع جنازه شهید جنبش سبز و جنبش دانشجویی، حامد نور محمدی، در شیراز به خشونت کشیده شد. مزدوران حکومتی سعی کردند با ضرب و شتم، با اعمال خشونت در خوابگاه و در محوطه دانشگاه در مراسم تشییع جنازه این شهید جو خفقان ایجاد کنند. به همین دلیل هم در محافل مختلف مطرح است که سه شنبه آینده دهم اسفند، که مراسم هفتم این شهید می تواند باشد و دو شهید قبلی که از قضا هر سه شهید جنبش سبز از جنبش دانشجویی ایران هم هستند، می تواند تبدیل به حرکتی سراسری در تمام دانشگاه های کشور و راهپیمایی عمومی در خیابانها شود. به نظر من این کار درستی هم می تواند باشد، چرا که دانشگاه به عنوان کانون جوشان حرکت آزدیخواهی مردم ایران سه شهید به جنبش آزادیخواهی مردم ایران هدیه کرده و این وظیفه ماست که همگی در پشتیبانی از دانشگاه، سه شنبه آینده دهم اسفند اگر دعوتی از جانب جناحهای مختلف صورت بگیرد پا در خیابان بگذاریم و از دانشجویان کشور پشتیبانی و قدردانی بکنیم. دانشگاه هنر که یک هفته اعلام اعتصاب کرده بود به مناسبت شهادت صانع ژاله کماکان در اعتصاب به سر می برد.
نکته دوم اینکه ماموران امنیتی به منزل آقای کروبی حمله کردند، او و خانم فاطمه کروبی را در اتاقهای جداگانه نگه داشتند، تمام خانه را گشتند، مثل موقعی که می ریزند کسی را دستگیر بکنند همه وسایل را بردند، قفل های درها را عوض کردند. آقای شجونی هم که این روزها در نوکری حکومت مسابقه گذاشته دایماً مطرح می کند که آقای کروبی را خلع لباس بکنند. ایشان نمی داند که اتفاقاً اینجوری هم آقای کروبی راحتتر می شود و هم نزد مردم محترم تر می شود. به هر حال بعد از دستگیری آقای علی کروبی، پسر آقای کروبی، دو پسر دیگر هم تحت تعقیب قرار گرفتند و حکومت سعی کرده که فشار را به این ترتیب بر قهرمان شجاع جنبش سبز مردم ایران افزایش بدهد و او را در تنگنا قرار دهد. مشاور آقای کروبی مطرح کرده که احتمالاً به دلیل اینکه آقای کروبی و خانم کروبی و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد ناچارند که از غذاهایی که حکومت به آنها می دهد بخورند و هیچ اطمینانی به حکومت گران نیست که این رهبران جنبش را مسموم نکنند، به احتمال زیاد از غذا خوردن امتناء خواهند کرد و بنابراین باز هم فکر می کنم این تایید مجددی خواهد شد که اگر حرکتی سه شنبه 10 اسفند قرار باشد اتفاق بیافتد، حضور یکپارچه ما می تواند که به حکومت نشان بدهد که ملت پشت آقایان کروبی و موسوی ایستاده و حاضر نیست که اجازه بدهد که بی سر وصدا حکومت به حصر کردن آنها ادامه بدهد و یا خدای نکرده جان آنها را در معرض خطر قرار بدهد. این را هم بگویم که پاره ای از پیشنهادات دوستان می دهند که حمله بکنیم و مسیر راهپیمایی رفتن و آزاد کردن آقایان از حصر باشد که البته به دلیل جای منزل آقای موسوی در مورد ایشان تقریباً عملی نیست و زود است. در مورد آقای کروبی هم این خطر هست که اگر در این مرحله این کار انجام شود ممکن است که خود مزدوران حکومتی با شلوغ بازی که در می آورند، خدای نکرده در ازدحام جمعیت دست به ترور ایشان بزنند و بعد بیاندازند گردن جنبش. آزاد کردن این رهبران از حصر در دستور جنبش قرار دارد اما در مراحل بعدی و بسیج بیشتر و حرکتهای بزرگتر که امکان نگهداری آنها، حفظ سلامتشان و استقرار آنها در ستاد هدایت جنبش عملی باشد.
نکته سوم اینکه علی یزدان پناه و سارا باقری از دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دستگیر شدند، همینطور علی رزاقی، فعال سیاسی در مشهد. علی رضایی سخنگوی ستاد 88 استان گلستان، بهزاد ذبیحی هموطن ما در شهر ساری از دستگیرشدگان روز گذشته هستند. 265 نفر از فعالین حقوق بشر و مدنی ایران هم طی نامه ای خواهان آزادی دکتر ابراهیم یزدی شدند. خانم شیرین عبادی هم در مصاحبه ای ضمن محکوم کردن حمله به منزل آقای کروبی، کشته شدن شهیدان 25 بهمن را کار رژیم دانست. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشرهم طی نامه ای خواهان انتصاب گزارشگر ویژه از سوی سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران شدند.
نکته چهارم اینکه بعد اینکه اندیشکده راهبردی امنیت نرم جمهوری اسلامی که به احتمال زیاد کاملاً وابسته به بخش اطلاعاتی سپاه است، اسامی پاره ای ناشرین و نشریات را ذکر کرده بود امتیاز نشر 10 ناشر لغو شده که از زمره آنها ناشران بسیار باسابقه ای مثل نشر آگاه و یا اختران و یا جیحون قرار دارند.
نکته پنجم اینکه منابع دیپلماتیک که نخواستند نامشان فاش شود اعلام کردند که به پیشنهاد شش کشور بریتانیا، آلمان، فرانسه، هلند، جمهوری چک و یونان در اجلاس ماه مارچ وزرای خارجه اتحادیه اروپا، در لیست تحریم قرار دادن ناقضین حقوق بشر در ایران در دستور قرار خواهد گرفت. منابع دیپلماتیک خبر می دهند که آمریکا هم لیست دومی را برای کسانیکه در ایران دست به سرکوب و کشتار مردم و نقض حقوق بشر زدند تهیه کردند و بزودی اعلام خواهند کرد.
نکته ششم اینکه ویراسته دوم منشور سبز منتشر شده و در آن تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد و اعلامیه جهانی حقوق بشر شده. همینطور در آن صحبت از حاکمیت ملی به میان آمده.
نکته هفتم اینکه حرکت تبلیغاتی حکومت در فرستادن دو ناو جنگی برای عبور از کانال سوئز و رفتن به سواحل سوریه که کار عجیب و غربی هم نیست، 300 هزار دلار باید حق عبور بدهند به دولت مصر و دولت مصر هم جلوگیری نمی کند، دست آویز حکومت شده. خیلی ها معتقدند که در این شرایط حکومت این کار را انجام می دهد که بلکه بتواند از آن یک پیروزی برای خود درست کند، یک جنجال بین المللی و داخلی درست کند که از زیر فشار موج دموکراسی خواهی مردم و کشورهای منطقه بلکه به این ترتیب بیرون بیاید.
نکته هشتم اینکه آقای فرهاد جعفری، نویسنده ای که از آقای احمدی نژاد چندین بار پشتیبانی کرده، در مقاله بلند بالایی مطرح کرده که سی سال روحانیون خودی و غیر خودی کردند و پیشنهاد کرده که ولایت فقیه را بردارید و رئیس جمهوری را شخص اول مملکت بکنید و روحانی سالاری را کنار بگذارید. بنظر می رسد که حرفهایی را که آقای رحیم مشایی و دیگران جرات نمی کنند بزنند، آقای جعفری در این مقاله مطرح کرده. نکته نهم اینکه آقای حسین الله کرم گفته که آقای هاشمی رفسنجانی آقای منتظری ثانی باید بشود و آقایان ناطق نوری، حسن روحانی، قالیباف، ری شهری و امامی کاشانی کماکان خواص بی بصیرت باقی ماندند.
نکته نهم اینکه آقای محسنی اژه ای شاید برای شصتمین بار تا به حال از این قپی ها آمده که از این به بعد هر کس از این سران فتنه حمایت کند ضد انقلاب است. ایشان متوجه نیست که ظاهراً اگر انقلاب این است که آقای اژه ای و دوستانشان مدافع آن هستند، بیش از نود و پنج درصد مردم ایران حامی سران جنبش سبز و ضد این انقلاب هستند.
نکته یازدهم اینکه آقای قذافی لغاتی را بکار برده در نطق بسیار احساساتی و عصبانی که خیلی خیلی شبیه آقای خامنه ای است. ایشان از جمله مثلاً مطرح کرده که من رهبر انقلابم و تا ابد در این سمت می مانم. چیزی که البته آقای خامنه ای هم دارد. یا مخالفین خود را مزدوران آمریکا و نقشه آمریکا دانسته و حشرات نامیده مثل آقای خامنه ای که مخالفین را میکروب نامید و صبح تا شب هم البته هر مخالفی از دید ایشان مخالف آمریکا و دشمن است. یا قرار است که مزدور از چاد بیاورند آنچنانکه آقای خامنه ای از حزب ا... لبنان آوردند. به هر صورت در لیبی وزیر کشور استعفا کرده، وزیر دادگستری استعفا کرده بود و در سازمان ملل هم معاون هیئت نمایندگی لیبی که استعفا کرده بود درخواست کرده که از شورای امنیت که منطقه ممنوعه پروازی در لیبی گذاشته شود. چرا که جنگ مغلوبه شده و خیابانها پر از جنازه شده و کماکان اوضاع ادامه دارد.
اندکی صبر سحر نزدیک است.
تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا سه شنبه 3 اسفند

سه شنبه سه اسفند 89،22 فوریه2010 میلادی

امروز در مورد نه موضوع صحبت می کنیم.

موضوع اول این که حامد نورمحمدی دانشجوی زیست شناسی دانشگاه شیراز شهید دیگری است که جنبش سبز به پیشگاه ملت ایران تقدیم کرده است. دیکتاتور حامد را از بالای پل به پایین پرت کرد و او در اصابت با ماشین در حال گذر شهید شد. رییس دانشگاه و خبرگزاری فارس به نقل از او گفته اند که حامد در یک تصادف کشته شده است. این دانشجوی خرم آبادی قرار است فردا تشیع می شود و هفته بعد مراسم او خواهد بود. در خصوص آنچه که دیروز اتفاق افتاد و حرکت بزرگی که شد و افق آینده سوالات زیادی مطرح شده که دسته بندی کرده ام و فردا خدمتتان ارائه می کنم.

نکته دوم این که اراذل اوباش حکومتی باز هم به منزل آقای کروبی حمله کرده اند و بمب صوتی انداخته اند و به آزار و اذیت مردم محل پرداختند و خانمی که اعتراض کرده به این وضع مورد ضرب و شتم قرار دادند. شایعه هم شده که آقای علی کروبی هم دستگیر شده اما هنوز تایید نشده است.

آقای کروبی خودش در نامه ای که منتشر شده آورده هیچ کدام از حکومت های منطقه چنین برخوردی را با مخالفان نداشته اند.

نکته سوم این که آقای دکتر سروش در نامه ای پرده از فشار هایی که حکومت به داماد ایشان آورده برداشته و نشان داده چگونه حکومت پروژه ای را در مورد شوهر خانم عبادی اجرا کرده بود قصد داشته درباره داماد ایشان اجرا کند. در این نامه مطرح شده این حکومت این جنایات را از سر تکلیف شرعی انجام می دهند و به همین دلیل هم خطرناک ترند.

نکته چهارم این که آقای سیستانی در پاسخ به استفتایی جواب داده که تظاهرات حق افراد است و کسی حق حمله کردن به تظاهرکنندگان را ندارد. آقای وحید خراسانی هم گفته برای دستور حبس صادر کردن نیاز به فقیه جامع الشرایط است. که طعنه اشکاری به داماد خود آقای لاریجانی و آقای خامنه ای دارد.

نکته پنجم این که تحلیلگر روزنامه النهار لبنان در تحلیلی نوشته که جنبش سبز ایران به مثابه انتفاضه ای شده که هرازگاهی جوشش می کند بالا می آید و دیوار ترس مردم ریخته است.

نکته ششم این که سایت مرکز استراتژیک مجمع تشخیص که زیر نظر آقای هاشمی رفسنجانی است به دلیل محتوای مجرمانه مسدود شده و آقای صفار هرندی که وزیر سابق ارشاد است مطرح کرده که برکناری آقای هاشمی رفسنجانی جدی است. همین طور شایع کردند که یک بلوک 60 نفره در مجلس 86 نفره خبرگان رهبری تشکیل شده که می خواهند او را از ریاست مجلس حبرگان کنار بگذارند. در واقع جناح های افراطی کودتاچی ها می خواهند تصفیه حساب کنند و لب تیغ هم آقای رفسنجانی را دارند.

نکته هفتم این که خبر آن لاین به نقل از آقا ی غرویان شاگرد آقای مصباح مطرح کرده که ایشان هیچ رابطه خوب و حسنه ای با دولت به دلیل آقای مشایی ندارد و از قول آقای مصباح نقل کرده که این دولت به حرف مراجع گوش نمی دهد.

نکته هشتم این که لایحه بودجه سال 90 بعد از 76 تاخیر روز یکشنبه به مجلس رفت و مجلسی ها هم مطرح کرده اند که بودجه دو ماهه یا سه ماهه تصویب خواهند کرد و سال آینده به بررسی جامع آن می پردازند. در این لایجه بودجه های عمرانی نصف بودجه جاری است و همین طور نرخ دلار ثابت نگه داشته شده که واردات ارزان قیمت کمر کارخانه جات داخل را خواهد شکست. نکته نهم این که آقای احمد ملکی دیپلمات ایرانی در سفارت ایتالیا به جنبش پیوسته و در مصاحبه ای اعلام کرده که مبارزه با ظلم شرط اول اش ترک ظالم است و به حکومت پشت کرده است.

مطلب آخر هم درباره اوج گیری مبارزات در لیبی است که به جاهای حساس و خون باری رسیده و درگیری ها به طرابلس رسیده اما ارتش لیبی به کشتار مردم پرداخته و از زمین و هوا به مردم آتش گشوده و تا کنون بیش از 300 نفر کشته شده اند و بسیاری از سفرا و از جمله سفیر لیبی در سازمان ملل به مردم پیوسته اند و به آقای قذافی پشت کرده اند .

البته شایعه سفر آقای قذافی به ونزوئلا تکذیب شده اما اوضاع در لیبی کماکان خون بار و حساس است و پسر ایشان هم مثل آقای خامنه ای مردم را تهدید کرد که آنها را خواهد کشت اما مردم ایستاده اند و بخش هایی از نیروهای مسلح هم با مردم همراهی کرده اند.

اندکی صبر سحر نزدیک است

تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی


Thursday, February 17, 2011

.

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا چهارشنبه 27 بهمن 2569

سلام،

چهارشنبه 27 بهمن 89، 16 فوریه 2011 میلادی

در مورد 7 موضوع امروز صحبت می کنیم.

موضوع اول اینکه تشییع جنازه شهید جنبش سبز ایران، صانع ژاله، دانشجوی کرد و اهل تسنن دانشگاه تهران، دانشکده هنر، امروز از مقابل دانشکده هنر واقع در خیابان ولیعصر روبری خیابان بزرگمهر برگزار می شود. دعوا برسر آن بالا گرفته، حکومت با ریا کاری، با دروغ اعلام کرده که صانع دانشجوی بسیجی بوده، کارت بسیج جعل کردند و مدعی شدند که به دست جنبش کشته شده در حالیکه پیشینه صانع نشان می دهد که نویسنده داستان اتوبوس که در شماره 37 نشریه آزما چاپ شده بوده، از نشریاتی است که اتفاقاً سپاه در لیست نشریات جنگ نرم قرار داده و عضویت او در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر و عکسی که با آقای منتظری از او منتشر شده در واقع این دروغ حکومت را آشکار می کند. به هیمن دلیل هم جنبش دانشجویی ایران، نهادهای مختلف دانشجویی از جمله شورای تهران دفتر تحکیم وحدت دانشجویی اطلاعیه دادند و اعلام کردند که مراسم تشییع جنازه او را برگزار خواهند کرد و اجازه نمی دهند که حکومت سرکوبگر، متقلب و دروغگو، جنازه شهدای راه آزادی را بدزدد و مصادره بکند. اخباری هم هست که کاملاً نشان می دهد از داخل بیمارستان به بیرون درز کرده که در واقع صانع شهید جنبش سبز ایران است که به گلوله ستم جنایتکارها کشته شده. اخبار دیگری رسیده که حکومت سعی دارد می کند که نیروهای زیادی را بیاورد از شب قبل از قم و پاره ای از شهرستانهای نزدیک تهران نیرو آورده و در مسجد ارک خوابانده، در جاهای دیگربرده و قصد دارد که پای این کار قدرت نمایی کند و درواقع نشان بدهد که حرفی که می زند درست است. آنچه که می شود بیان کرد این است که اگر چه دانشجویان بسیج شدند که از جنازه این شهید جنبش دانشجویی و شهید جنبش آزادیخواهی مردم ایران دفاع بکنند و اجازه سوء استفاده به حکومت را ندهند، اما پاره ای از بچه های دیگر هم اعلام کردند که در صورت خطر دستگیری و زد وخورد آماده کردند عکسهای صانع ژاله را که در هرجایی پخش بکنند که خودش بهترین افشاگری علیه حکومت است و در صورتی که درگیری شدید باشد حرکت را به سمت تمام خیابانهای اطراف و تمام محله های تهران خواهند کشاند و در همه جا نشان خواهند داد که چگونه در واقع حکومت دزد و ریاکار است. فکر می کنم این یکی از آن صحنه های مهم و نقاط اساسی جنبش ما خواهد شد،چرا که فرصتی هست که ضمن بزرگداشت این شهید جنبش، می تواند مشت حکومت دروغگو را باز بکند و نشان بدهد که هیچ اصل و پرنسیپی ندارد و از تقلب و دزدی و دروغی ابایی ندارد.

نکته دوم اینکه واکنشهای مسوولین حکومت روز گذشته کاملاً نشان دهنده عصبی بودن و عصبیت آنها بوده. در مجلس که نمایندگان بلند شدند و شعار مرگ بر موسوی و مرگ بر کروبی سر دادند تا حرفهای متناقض آقای حداد عادل پشت میکروفون تا تجمع در میدان ارک و آدمک آتش زدن و رفتن جمعی از اراذل جلوی منزل آقای کروبی، مجموعه اینها بیش از هر چیز نشاندهنده این است که این حضرات اصلاً فکر نمی کردند که با چنین حرکت شکوهمندی از طرف مردم مواجه شوند بخصوص اینکه این آقایان وکلای مجلس که خیلی از آنها حق حساب از امثال آقای رحیمی گرفتند و روی آن صندلی ها جا خوش کردند دایماً ژنرالهای خونریز زیر گوش آنها خواندند که سرکوب کردیم و دیگر امکان ندارد مردم پا در خیابان بگذارند و خیالشان راحت باشد روی صندلی خود نشستند، وقتی که ناگهان مواجه شدند با این حرکت بزرگ مردم، وحشت سراپای وجودشان را گرفته. به همین دلیل هم حرفهای گاهی خنده دار، مسخره، آمار متناقض و حرفهای متناقضی می زدند. آقای احمدی نژاد هم سعی کرده در مصاحبه که دیشب داشته خودش را کنار بکشد و بیشتر باز گردن مجلس و مخالفین دولت و غیره بندازد و در عوض ایشان آن حرف خودش هم زده که حذف یارانه ها کار امام زمان است و تشکراز امام زمان کرده و با همان حرفهای خودش سرگرم است. آقای لاریجانی هم صحبت از تشکیل کمیته هایی کرده برای رسیدگی به 25 بهمن و اینها، یکی نیست به ایشان بگوید که آن ژنرالهای خونریز نتوانستند جلوی مردم را بگیرند، شما حالا دنبال کمیته درست کردنی و با کمیته و بورکراسی بلکه جلوی مردم را بگیری. به هر صورت بیش از هر چیز پیروزی مردم در 25 بهمن مثل کشیده محکمی بیخ گوش حکومت بوده که آنرا سردرگم کرده.

نکته سوم اینکه آقای اوباما در مصاحبه مطبوعاتی که روز گذشته داشته به شدت باز از حرکت مردم ایران دفاع کرده و گفته که ملت ایران باید اجازه اعتراض داشته باشند ولی تاکید هم کرده که طبیعتاً ما نمی توانیم دخالت بکنیم و حمایت اخلاقی ما بیش از هر چیز هست و سایر امکاناتی که به هر حال دولتها دارند.

نکته چهارم اینکه آقای عبدا... گل در تهران ضمن اینکه در مصاحبه مطبوعاتی که با آقای احمدی نژاد داشت یک حرفی را زد که دولتها باید حرف ملتهایشان را گوش بکنند ولی از آنطرف با صد تا تاجر آماده جیب مردم ایران را خالی بکند اما ظاهراً راننده رئیس دفتر ایشان و همراه رئیس دفتر وی رفته بودند که کتاب بخرند جلوی دانشگاه تهران، راننده رئیس دفتر وی کتک خرده و به این ترتیب خیلی خوب آقای عبدا... گل در جریان حواث قرار گرفته. باضافه اینکه پاره ای از خبرنگاران ترک هم اگر چه به آنها اجازه ندادند اما در جمعیت حضور پیدا کردند و خیلی خوب ایشان می داند که دستی که به خون ملت ایران آغشته است دارد فشار می دهد و پولی را که پول خون ملت ایران است دارد سرازیر می کند به ترکیه. ضمن اینکه بحث از اسناد ویکی لیکسی هست که نشان میدهد که پاره ای از مقامات حزب عدالت و توسعه مثل مقامات افغانی آلوده به پولهای حکومت ایران شدند.

نکته پنجم اینکه سرکنسول اسپانیا در ایران را هم گرفتند و البته سه ساعت بعد آزاد کردند در جریان تظاهرات 25 بهمن که با واکنش دولت اسپانیا و اعتراض آنها مواجه شد.

نکته ششم اینکه آقای مهندس موسوی در پیامی از راهپیمایی شکوهمند 25 بهمن تقدیر کرده از ملت ایران. ایشان گفته که زیر دو فشار اقتدارگرایان دنبال زرو زور که بیشتر کنایه بیشتر به آقای محسن رضایی یا علی لاریجانی می رسد بدون ذکر اسم و کسان بین المللی و قدرتهای جهانی که ایشان اسم هم نیاورده که منظورش چه کسانی هستند، گلوی جنبش را ممکن است ببرد و تسلیت گفته به ملت بابت فرزندان شهید راه آزادی.

نکته هفتم اینکه علی نبوی فعال سیاسی و آزادیخواه در سمنان بازداشت شد. فرزندان آیت ا... بیات زنجانی، محمد، مصطفی و سوسن بیات زنجانی دستگیر شدند در تظاهرات 25 بهمن. شهربانو امامی نماینده مجالس پنجم و ششم و از جبهه اصلاح طلبان دستگیر شده. امیر خسرو دلیرسانی که به 4 سال حبس محکوم شده بود، فعال ملی مذهبی، از بند 350 به انفرادی 209 برده شده و دو نفر هم در سنندج به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند که جزییات بیشتری را حکومت از اینها اعلام نکرده.

اندکی صبر سحر نزدیک است.

تا فردا شاد، پیروزموفق و سرافراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی.

Wednesday, February 16, 2011

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا 26 بهمن 2569

سه شنبه 26 بهمن بهمن 89 15 فوریه 2009 میلادی

خسته نباشید. دستتان درد نکند. قدم اول را در روز «نه به دیکتاتور» با قدرت زیاد برداشتید. دنیا هم تحسین کرد. خبرگزاری های مختلف خبر حضور مردم را منعکس کردند و گفتند صد ها هزار نفر علی رغم خشونت ها و تهدیدهای حکومت پا در خیابان گذاشتند و اعلام کردند که فیلم های زیادی دریافت کرده اند که به تدریج نشان خواهند داد. در 24 ساعت گذشته دنیا حرکت مردم ایران را بسیار با اهمیت توصیف کرد. خانم کلینتون در یک موضع گیری خیلی قاطع و برخلاف کندروی های سال گذشته دولت آقای اوباما گفت که رژیم جمهوری اسلامی ریاکار است و آنچه برای مردم مصر می خواهد برای مردم خوداش نمی خواهد و ما از مردم شجاع ابران حمایت می کنیم. وزیر امورخارجه بریتانیا هم موضع مشابهی گرفت و احتمالا در چند ساعت آینده بسیاری از کشورهای اروپایی هم موضع گیری خواهند کرد.

روز گذشته شعار های خیلی خوبی داده شد که حاکی از پختگی حرکت مردم بود. غیر از مرگ بر دیکتاتور که در روز نه به دیکتاتور بسیار داده شد. شعارهایی چون «مبارک، بن علی، نوبتته سد علی» یا «نه غزه، نه لبنان! تونس و مصر و ایران» و شعار های مختلف دیگر کاملا جهت گیری حرکت مردم را نشان داد. حکومتی ها به شدت نشان دادند که غافلگیر شدند به ویژه بعد ساعت پنج و شش که جمعیت زیاد شد. مخصوصا آنچه آماده کردند بودند که بگویند هیچ اتفاقی نیافتاد. هیچ کس نیآمد. به دلیل این غافگیر شده بودند هرکدام به گونه ای صحبت کردند. تلویزیون به یک عده فحش داد. کیهان نوشت سیصد نفر بودند. رجا نیوز نوشت پنجاه نفر بودند. فارس نوشت مجاهدین خلق بودند که آمدند یک نفر را کشتند و رفتند و امثال این حرف ها.

اتفاق بسیار خوب روز گذشته این بود که غیر از تهران، اصفهان، نجف آباد، شیراز، مشهد، رشت، خمینی شهر، بابل، ساری، کرمانشاه، اهواز و برخی شهر های دیگر. حرکت های مردم دیده شد. قدم در خیابان گذاشتند. در اصفهان نیروهای زیادی برده بودند که جو وحشت ایجاد کنند در نجف آباد و رشت همین طور، در دانشگاه فردوسی مشهد نیروهای امنیتی با خشونت به دانشجو ها حمله کردند. در شیراز درگیری گزارش شد. خمینی شهر تحت حکومت نظامی قرار گرفت. در بابل و سار دانشجویان هدایت و سازماندهی تجمع را به عهده گرفتند. محسن برزگر و حسین ضامن ضرابی دستگیر شدند. در کرمانشاه مردم قهرمان اجازه تعرض را به لباس شخصی ها ندادند و آنها را عقب راندند.

حوادث ریز و درشت زیاداست اما با توجه به نکاتی که بچه ها نوشتند را سعی کردم طبقه بندی کنم و این شش محور را خدمتتان عرضه کنم.

محور اول این که انصافا قدم اول را در شکستن جو رعب و وحشت مردم بسیار محکم برداشتند. یعنی پیروزی دیروز بسیار فراتر از انتظاری بود که روسای دولت ها و خبرگزاری ها داشتند. این حرکت مردم نشان دادند مردم آمادگی کامل برای در هم پیچیدن بساط رژیم را دارند.

نکته دوم این که آنچه که بیش از هرچیزی تاکید جوانان تاکیدشان بر این است که حرکت را تا پیروزی ادامه می دهیم. پیروزی یعنی پایین کشیدن دیکتاتور و برگزاری انتخابات آزاد که همه کس با هر گرایشی در آن حق شرکت داشته باشند. عزم جزمی را جوانان اعلام کردند که در کف خیابان را از دست نمی دهیم و مبارزه می کنیم تا پیروز بشویم.

نکته سوم این که ضمن درس آموزی از مصر و تونس که که آنها هم از ما آموختند، اما اختلافات تاکتیکی را باید در نظر گرفت و با توجه به شرایط باید نو اوری های خاص خودمان را داشته باشیم یعنی در مصر اگر در چند روز آخر امکان تحصن در میدان التحریر مصر فراهم بوده دلیل ندارد ما از روز اول به دنبال تحصن باشیم. تاکتیک تحرک داشتن، تظاهرات های جابجا و گروه گروه و به نقاط مختلف رفتن کار امد است.

من پیشنهاداتی را دیدم که بچه ها می گویند امسال چهارشنبه سوری از 25 بهمن شروع می شود و هر شب ما در خیابان ها سر و صدا کردن و ضد حکومت حرکت کردن و شعار دادن را هر شب از ساعت هشت و نه شب انجام خواهیم داد و هر شب ساعت 10 شب الله اکبر می گوییم. ضمن این که من این را هم اضافه کنم که از آن جایی که اراذل اوباش حکومتی به محله ها حمله کنند باید دسته ها و گروها هایی را تشکیل داد که از محله ها محافظت بکنند و مصر نشود که لات بازی در بیاورند و شیشه بشکنند. این حرکت هم به ما امنیت می دهد و هم اجازه نمی دهد که رعب و وحشت ایجاد کنند و حرکت های شبانه ما را تقویت می کند. به خصوص در شهرک های آپارتمانی این لازم است.

نکته چهارم این که اگر ما بتوانیم با حرکتی که مردم شروع کردند و مومنتومی این حرکت ایجاد کرده ابرای چند شب نشان دهیم که کنترل را می توانیم در سراسر شهر به عهده بگیریم و در نقاط مختلف در روز و شب تظاهرات بگذاریم و در واقع وضیعت غیر عادی زندگی را نشان دهیم. آن وقت امکان بسیج عمومی فراهم می شود. پیشنهادات زیادی هست برای قدم دوم یعنی اخطار دادن به دیکتاتور و خواباندن کشور که به محض این که به اجماع برسد بین گروه های مختلف بنده خدمتتان اعلام می کنم.

نکته پنجم این که با توجه به این که به مردم حمله کردند و وزارت رفاه کشور را زندان درست کرده اند پشت میله هایش مردم را کتک زده اند. بنابراین دستگاه ای حکومتی هم در امان مردم نیستند. دو دسته دستگاه حکومتی داریم یک دسته آنهایی که راسا مرکز قدرت نمایی حکومت است مانند قرارگاه ثارالله چسبیده به رادیو تلویزیونف مثل خود رادیو تلویزیون، زندان اوین و دادستانی انقلاب که برخورد با هرکدام از این ها قدرت حکومت را زیر سوال می برد . یک دسته وزارت خانه هایی است که وقتی محل کتک زدن مردم می شود از خشم مردم در امان نیستند . این را حکومتی ها باید بدانند که خشم مردم شامل همه دستگاه های حکومتی می شود.

نکته ششم این که نیروهای انتظامی خیلی با مردم درگیر نشدند و به سپاهی هایی که برای من ای-میل می زنند که ما راضی به درگیری با مردم نیستیم می گویم که اگر می خواهید به مردم بپیوندید و حیثیت خود را در خدمت مردم به کار بیرید. امروز روز آن است.

تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی


گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا 25 بهمن 2569

سلام

۲شنبه ۲۵ بهمن ۸۹

در مورد ۷ موضوع امروز صحبت می‌کنیم

موضوع اول توی دهنی محکمی بود که مردم دیشب به حکومت زدند،در تهران صدای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور از همه جا بلند شد،

در رشت،اصفهان ،تبریز و خیلی‌ شهرهای دیگه مردم با همین شعار‌ها نشون دادند که این آتش خاموش شدنی نیست

و حکومت فهمید که چگونه با یک ملت مصمم مواجه،

بعضی‌‌ها نقل کردند که صدای الله اکبر تا درون بیت هم شنیده شده و دوباره حال آقای خامنه‌ای خوب نیست

به هر حل این حرکت شب گذشته که در شهرک‌های مختلف مثل آتی ساز ، اکباتان و دیگر بسیار پر هیجان و هماهنگ بود که نیروی انتظامی‌ را مجبور کرد تیر هوایی‌ بزند

و در این مجموعه‌ها می‌شه خیلی‌ هماهنگ کار کرد و اونجا را به مجموعه‌های آزاد شده تبدیل کرد چون دخالت پلیس در آنجا خیلی‌ سخته

سخنگوی حزب اعتماد ملی‌ اعلام کرده که ما برای شرکت در راهپیمایی اساسا به مجوز احتیاج نداریم و آقایان موسوی و کروبی در راهپیمایی شرکت میکنند

به هر حل حرکت بزرگ دیشب مردم به حکومت نشان داد که با ملت بیدار طرفه و تا پایین کشیدن دیکتاتور و انتخابات آزاد دست بر نخواهد داشت

نکته ۲امّ اینکه العربیه نقل کرده از مقامات داخل نظام که اگر جمعیت زیاد باشه برخورد نمیکنند و همچنین پاره‌ای از سایت‌ها علم کردند که سپه گفت ما در سرکوب شرکت نمی‌کنیم

برنامه کلی‌ بر اینکه تا حد ممکن صحنه‌های زد و خرد براه نیفته اما تمامی مسیر‌های منتهی‌ به آزادی کنترل می‌شه بلکه از تجمع جلوگیری کنند و سیاست کلی‌ بر اینست که نذارند هست‌های اولی‌ شکل بگیر

همینطور که قبلان هم گفتیم برای ما هیچ تفتی نمی‌کنه چه در محور ۲میدان اصلی‌ باشیم و چه به صورت پخش در کل شهر

بعضی‌‌ها گفتند که ما از امشب شروع می‌کنیم و هر شب از این به بعد در همه جا حضور داریم و وصل می‌کنیم این را به ۴شنبه سوری تا دیکتاتور را سر جای خود بنشانیم

نکته ۳امّ اینکه بچه‌های دانشگاه تهران اعلام کرده بودند که از دانشگاه تهران حرکت میکنند و هسته اصلی‌ را در خود دانشگاه تشکیل میدهند و پا در خیابان میذارند اما نماینده ولایت فقیه به بهانه نشست مهدویت تعدای لباس شخصی‌ و مزدور اجیر کرده و آورد در دانشگاه تا نگذارد بچه‌ها جمع بشند برای همین بچه‌ها هم برنمشون رو به ساعت ۲ منتقل کردند تا نقش‌های آنها تا حدی خراب شه

در دانشگاه فردوسی‌ مشهد هم بچه‌ها اعلام کردند که ساعت ۱۱:۳۰ از جلو در فنی مهندسی‌ حرکت میکنند و تا میدان علوم راه پیمایی خواهند داشت

آقای صفار هرندی هم در دانشگاه سهند تبریز با وجود فحش‌های زیادی که از ملت در دانشگاه‌ها میخوره سخنرانی کرده که بچه‌ها به حسابش رسیدند و نذاشتند حرف بزند

نکته ۴امّ هم اینکه در خارج هم حرکت‌های زیادی در حال انجام است مثلا در مالزی سفارت کنسرت گذشته بود که قرار بود آقای محسن یگانه در آن بخواند اما بچه‌های سبز آنجا رفتند و جو را کاملا سبز کردند و با دادن شعار‌های متمادی جو آنجا را کاملا سبز کردند و مراسم کاملا بهم خرد

در وشنتگن هم تظاهرات مقابل کاخ سفید انجام شد و در چندین نقطه دیگر دنیا هم تظاهرات انجام شد که در آینده خواهم گفت

نکته ۵امّ اینکه آقای نقدی تبلیغات چند ساله حکومت را نقش بر آب کرد، ایشون گفت مصر در حل شبیه سازی بسیج برای سرکوب با مردمش هست اما موفق نشد و این لباس شخصی‌‌هایی‌ که همه چیز را بهم میزنند و به آتش میکشند و هیچ کس مسولیتش را بر عهد نمیگیرد ایشون مشخص کرد که دقیقا نقششان چی‌ هست و مربوط به کجا میشوند

ایشون گفت البته آن لباس شخصی‌‌های مصر عدم‌های بعدی بودند و قدرت طلب بودند مال ما اما خوب هستند

در ادامه هذیان‌های ایشان گفت که مردم مصر از استقامت بسیجی‌‌ها در فتنه ۸۸ یاد گرفتند

در مجموع باید این آقای نقدی را تشویق کرد که بیشتر از این حرفهای خوشمزه بزند

نکته ۶امّ اینکه عبدلله ناصری از اعضای مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شد و محسن غمین از دانشجویان سوسیالیست دانشگاه امیر کبیر هم برای کشیدن حبس خود به زندان اوین مراجعه کرد

نکته آخر اینکه مشاور امنیت ملی‌ آمریکا اعلام کرد ایران آنچه را در مصر تحسین می‌کنه به شهروندان خودش اجازه نمیدهد این نکته را خیلی‌‌ها بهش توجه کردند در دنیا

اندکی‌ صبر سحر نزدیک است

به امید پیروزی ایران و ایرانی‌

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا 20 بهمن 2569

سلام،

چهارشنبه 20 بهمن 89، 9 فوریه 2010 میلادی

در مورد 9 موضوع امروز صحبت می کنیم.

موضوع اول راهپیمایی 25 بهمن است. فیس بوکی که بچه ها برای راهپیمایی درست کردن از طریق روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست هم اعلام شد و مشاور آقای موسوی هم در صحبت با دویچه وله گفته که آقای موسوی گفته که اجازه هم ندهند به خیابان خواهند آمد. از جانب آقای کروبی هم گفته می شود که ایشان گفته که چه اجازه بدهند و چه اجازه ندهند پا در خیابان می گذارند و راهپیمایی انجام خواهد شد. از درون نیروی انتظامی منابع خبر می دهند که جلسات متعددی این روزها دارند و به نظر می رسد که توافق آنها بر این است که اراذلی که برای 22 بهمن در سطح کشور دارند پول می دهند و 40-50 هزار نفر می آورند در خیابانها برایشان فریاد بزنند می خواهند در تهران نگه دارند و روز دوشنبه بیاورند در خیابان. پیشنهاداتی که بچه ها می دهند بازهم بیشترین اجماع بر این است که روز 25 بهمن روز نه به دیکتاتور هست، یک خواسته هست و آن هم این است که یکی از بچه ها نوشته بود که بن علی گم شد/ سید علی گم شود. یعنی رفتن آقای خامنه ای خواست محوری است که دیکتاتور باید برود و مدلی که با رفتن دیکتاتور و انتخابات آزادی که همه بتوانند در آن شرکت بکنند، موضوعی که مورد توافق آقای موسوی و کروبی و همه دست اندرکاران جنبش است که هر کس با هر رای و سلیقه ای بتواند در این انتخابات شرکت بکند. در مورد راهپیمایی 25 بهمن اسکناس نویسی ها و دیوار نویسی هایی هم که این روزها شده و سایر تدارکات و این که اگر محور امام حسین آزادی در اشغال اشغال گرها باشد چگونه با اتومبیل می توانیم ترافیک ایجاد کنیم و در سطح شهر پخش شویم و حرکت خودمان را انجام بدهیم و چگونه فیلم و عکس بگیریم و به دنیا بفرستیم بازهم روزهای آینده صحبت می کنیم.

نکته دوم این است که روز گذشته بچه های مصر شاهکار کردند. قول داده بودند که سه شنبه ها و جمعه ها تظاهرات بزرگ بگذارند، دیروز تمام خبرگزاریها گفتند که بیش از صدها هزار نفر در میدان تحریر اجتماع کردند و یکصدا خواهان رفتن مبارک شدند. با وجود اینکه دولت عقب نشینی کرده، حقوق کارمندها را 15 درصد اضافه کرده، قول عدم تعقیب تظاهرکنندها را داده، گفته برنامه انتقالی دارد ولی هم کسانی از مخالفین، احزاب مخالف که با دولت صحبت می کنند و از همه مهمتر مردمی که در خیابان هستند یک خواسته را پافشاری می کنند و آن این است که آقای حسنی مبارک باید برود تا مذاکره اصلاً معنی داشته باشد. قول دادند بچه های مصر که جمعه تظاهرات میلیونی و به مراتب بزرگتری داشته باشند. آقای جو بایدن در صحبت تلفنی که با عمر سلیمان داشته گفته که انتقال قدرت باید سریع و مشروع باشد.

نکته سوم اینکه لقمان مرادی مبارز کرد که به اعدام محکوم شده و از زندان رجایی شهر برده بودنش برگشته به زندان رجایی شهرو معلوم شده که برده بودند بند 2 الف و او را زیر فشار گذاشته بودند. 2 الف زندان اوین که بند سپاه است که آن نامه ای را که او و زانیار مرادی نوشته بودند و شرح شکنجه ها و فشارهایی که به آنها داده بودند را در واقع تکذیب بکنند و اعترافات تلویزیونی بگیرند از او. قرار وثیقه نازنین خسروانی لغو شد با وجود اینکه قبلاً پذیرفته بودند پول وثیقه بگیرند و او آزاد باشد اما قاضی گفته که ممکن است خانم خسروانی فرار بکند. 15 نفر از مادران عزادار را وزارت اطلاعات احضار کرده، حسین رونقی ملکی که از آذر سال 88 در زندان است، یک سال انفرادی بوده و به 15 سال زندان محکوم شده، مشکل کلیه دارد، نیاز به پزشک و جراحی حتی دارد اما وزارت اطلاعات ممانعت می کند و او را مجبور کرده به اعترافات تلویزیونی با وجود اینکه قاضی قبلاً موافقت کرده بود آقای سعید نور محمدی دانشجوی زندانی برود امتحانات پایان ترم خود را در دانشگاه بدهد، دادشتان جلوی آنرا گرفته و استدلال دادستان جالب است و گفته که اگر برود دانشگاه، دانشگاه به هم می ریزد. به خوبی آقای دادستان و همدستان وی می دانند که زندانیان سیاسی ما چقدر نزد ملت محبوب هستند و اگر پای یکی از آنها به دانشگاه برسد تمام دانشگاه به هم می ریزد لذا ترس و وحشت خودشان را اینگونه ابراز می کنند. دادستان شیراز خبر از اعدام قریب الوقوع 3 نفر در شیراز داده به جرم قتل آقای قربانی رئیس دایره جنایی و آگاهی شیراز. همینطور صحبت از دستگیری کسانی در ارتباط با بنیاد تولد برای آزادی که گفته می شود به بنیاد ران آراد اسراییلی مرتبط هست داده و غیر از آن صحبت از محاکمه 3 نفر از اعضای شورای شهر شیراز به جرم فساد کرده. بچه های دانشجو از شهرهای مختلف که برای دیدن آقای کروبی رفته بودند، وزارت اطلاعات و امنیتی ها مانع ملاقات وی با آقای کروبی شدند و وکیل کانون صنفی معلمان خبر داد از اینکه دادخواستی را که وزارت کشور برای ابطال پروانه این تشکل در شعبه 1226 دادگاه حقوقی تهران داده بود رد شد و به این ترتیب کانون صنفی معلمان به قوت خودش باقی مانده.

نکته چهارم اینکه آقای موسوی و کروبی در اطلاعیه ای مشترکی به مناسبت سالگرد انقلاب تکیه کردن به اینکه به اسم دین به دین ضربه می زنند و در کشور بازتولید استبداد شده و صحبت از ظهور گفتمان جدیدی کردند که در آن دموکراسی و حاکمیت ملی برقرار باشد.

نکته پنجم این است که در جشنواره فجر در سالن برج میلاد وقتی که فیلم فرزند صبح که راجع به زندگی آقای خمینی است نشان داده شده، جمعیت شروع به هو کردن و خندیدن کردن و سالن را ترک کردند و فیلم بی سر و تهی که خود آقای بهروز افخمی گفته که اسم من را بی خودی روی آن گذاشتند و من سازنده آن نیستم. قبلاً هم ایشان گفته بود که کلی آن را تیکه پاره کردند.

نکته ششم اینکه نمازخانه اهل سنت در سعادت آباد تهران را تعطیل کردند و امام آنجا آقای مولوی عبیدا... موسی زاده را دستگیر کردند و تهدید برای بستن دو نمازخانه دیگر اهل سنت هم هست. برای اهل سنت نه اجازه می دهند مسجد داشته باشند، نه نماز بخونند و نه نماز جمعه.

نکته هفتم اینکه فارس نیوز خبرگزاری سپاه از قول روابط عمومی سپاه نقل کرده که مطبوعات، رادیو تلویزیون و رسانه ها، صحبتهای فرمانده های سپاه را حق ندارند دیگر منعکس بکنند. این کاملاً نشان می دهد که سپاه سازمانی است که در درون خودش نمی تواند دستور بدهد که فرماندهان آن حرف نزنند و ناچار است که به رسانه ها بگوید که حرفهای آنها را منعکس نکنند و تمرد و اختلاف در سپاه را کاملاً نشان می دهد.

نکته هشتم اینکه آقای خامنه ای در صحبتی که دیروز در جمع نیروی هوایی داشته جالب است که دیگر اسمی از مصر و تونس نیاورده و یک جمله گفته که کشورهای منطقه چون به روشنی می بینند که بعد از تودهنی که جمعه خورد و از مصر اخوان المسلمین و دیگران به وی گفتند که حرفهایش دروغ و بی اساس است و می بیند که چه بلایی دارد سر دیکتاتور در مصر می آید، دیگر راجع به این جاها حرفی نزده. ضمناً ایشان اختلاف مردم با مسوولین، مسوولین با مسوولین و خلاصه اختلاف همه با همه را گفته به نفع استکبار جهانی است و اختلاف نباشد اما به نظر می رسد که کسی به حرف ایشان گوش نمی کند. آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در صحبتی گفته بود که نامه آقای احمدی نژاد ناروا ست و من خط به خط آنرا می توانم جواب بدهم ولی فعلاً سکوت می کنم.

نکته نهم اینکه قرارداد تجاری 30 میلیارد دلاری بین ایران و ترکیه منعقد شده که در این قرارداد حجم مبادلات ایران و ترکیه در یک دوره 5 ساله به 30 میلیارد دلار حداقل خواهد رسید یعنی حجمی که الان 10 میلیون دلار است به 3 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. ترکیه ای که کالاهای بنجل و آشغالش سراسر کشور ما را گرفته. شاید به دلیل همین باجی هم که داده وزیر تجارت ترکیه گفته که آن دو شرکتی که در استانبول مشمول تحریم آمریکا شدند ترکیه علیه آنها اقدامی نخواهد کرد.

اندکی صبر سحر نزدیک است. تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.