Tuesday, January 5, 2010

دوشنبه 14دی2568

سلام

دوشنبه 14 دی ماه 1388 4 ژانویه 2010 میلادی

امروز درمورد 6 موضوع صحبت می کنیم.

ادامه اعتصابات واعتراضات دانشجویان و اساتید دانشگاهها

دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد در بیانیه ای بلایی که سرشان آورده اند و اوباشی که حمله کرده اند و دستگیری بیش از 200 نفر را شرح داده اند و تهدید کرده اند که مبارزه اشان را ادامه می دهند تا عاملین این حملات بخصوص رئیس دانشگاه استعفا بدهد و مسیری را ترسیم کرده اند که مسیر مبارزاتی این بچه ها است.

همینطوردانشگاه امیر کبیر در تهران برای دومین روز درروزگذشته اعتصابشان را ادامه دادند وامتحانات را برگزار نکردند. دانشجویان دانشگاه مشهد هم اعتصاب غذا کرده اند وبه دنبال خشونتی که دردانشگاه مشهد، دانشگاه سجاد و دانشگاه فردوسی شده اعتراض خودشان را ادامه داده اند.

نکته ای که می خواستم بگویم این است که همانطورکه پیش بینی می شد وقتی دانشجویان به سمت اعتصاب حرکت می کنند واکنش مقامات روشن بود. همانطورکه معاون وزارت علوم واکنش نشان داده، تهدید به صفردادن، تنبیه انضباطی وحتی تهدیدهای بزرگتر، که این آقای معاون وزیرعلوم چون با اطلاعات و کودتا چی ها وسرکوبگران سرّ وسر دارد تهدید به زندان و اینهاهم لابد کرده.

اما نکته ای که می خواستم بگویم این است که بازهم تاکید من براین است که رمزموفقیت درحرکت اعتصابی واعتراضی دانشجویان، اتحاد است. هرچه بیشترهمه دانشگاهها باهم متحد بشوند، همه دانشجویان باهم متحد بشوند، این قبیل تهدیدها کم اثرترمی شوند. من یادم هست که هم در سال 52 وهم سال 53 دردوره ای که من دردانشگاه صنعتی شریف درس می خواندم، اتحاد دانشجویان باعث شد که امتحانات را ندادند، کلاسها را تعطیل کردند و آخرسردانشگاه ناچارشد که ترم را منحل بکند. البته بچه هایی که سال بالاتر بودند چون داشتند فارغ التحصیل می شدند، جداگانه امتحانشان را دادند. بچه ها هم مخالفتی نداشتند ولی اتحاد همه دانشگاه باهم باعث شد که حرف دانشجویان پیش رفت. آن موقع هم اعتراض ما به دستگیری دوستانمان بود که به طرزگسترده ای انجام شد.

یک سوال راهم پاسخ بدهم. دانشجویان دانشگاه آزاد ازمن پرسیده اند که ما چون پول می دهیم اعتصاب دراین ترم که اخرش هستیم ممکن است منجرشود به این که ترم ازبین برود، آیا این امکان را داریم که ترم بعد اعتصاب را شروع کنیم؟ قبلاهم عرض کرده ام که من درصحنه و درمیان شما نیستم. تصمیم گیری با خودتان است در انجام آنچه که کشش دارد برای اینکه دانشجویان بهتان بپیوندند ولی حداقل کاراین است که ادامه مبارزه وادامه کاری که می کنید ازاین ترم به ترم بعد هم باید سرایت بکند وحداقل اش این است که درانتخاب واحد باهراستادی که با کودتا چی هاهست نباید کلاس گرفته بشود و روشن این اعتراض را نشان بدهید. ضمن اینکه اعتصاب از دانشگاهها نقطه شروع مهمی برای تمام کشور است.

درراستای حرکات دانشجویی این راهم عرض کنم که اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران هم نامه اعتراضی را خطاب به رهبری نوشته اند. نکات بسیار مهمی را مطرح کرده اند واصل حرف شان هم این است که حمله آدمهای اوباش به دانشگاهها، به خوابگاه دانشجویان وبه صحن مقدس دانشگاه محکوم است وخواهان خروج نیروهای نظامی وانتظامی از دانشگاهها وخواهان محاکمه و شناسایی اوباشی که به دانشگاه حمله کرده اند شده اند. امری که به نظرمن بسیارمهم است این است که بلافاصله بچه های دانشگاه تهران بخصوص دانشکده فنی باید ازاساتیدشان حمایت کنند و اتحاد استاد ودانشجو می تواند بسیارکارساز باشد.

روشهای آمادگی برای ورود به فازنهایی جنبش

در زرند کرمان هم سه نفرازفعالین دستگیرشده اند. ازسبزوار عکس شعارنویسی روی دیوارفرستاده اند. عکسهای شعارنویسی از خیلی جاها آمده. نکته ای که می خواهم بگویم همان مطلبی است که قبلا هم راجع به آن صحبت کردیم: جنبش وارد فازی شده است که می شود اسمش را "آمادگی برای مراحل نهایی جنبش" گذاشت. دراین فاز تمام تهدیدهایی که حکومت این روزها می کند - مثلا بعضی ها را محارب اعلام می کنند، می گویند که کسانی را ازروی عکس شناسایی کرده ایم ومی رویم می گیریمشان – برای این است که هرچه زودترگردمرگ و ترس و وحشت درجامعه پخش بکنند وبرای ما مهم این است که این فازرا پشت سربگذاریم. ما باید امید وحرکت را به جامعه تزریق بکنیم.

بنابراین کارهایی مانند توسعه شعارنویسی روی دیوارها، توسعه شعارنویسی روی اسکناس ها، تحریم کالاهای چینی برای اینکه خودروهای سرکوبگر فروخته است، تحریم کالاهایی که رادیو تلوزیون تبلیغ می کند، تحریم کالاهایی که سپاه تولید می کند درشرکتهایی که سپاه دست دارد، تظاهرات پراکنده، الله اکبرگفتن، درخیابان صحبت کردن با مامورهایی که جو رعب و وحشت ایجاد می کنند، گاهی به آنها گل دادن، گاهی شناسایی شان کردن و اگراهل محلشان هستیم دم خانه شان رفتن، فشارروانی روی انها آوردن و به دنبال حرکت دانشجوها رفتن ما را آماده می کند که وارد اصل کارمان شویم که آماده شدن برای دهه فجراست که وارد فازاعتصابات بزرگ شویم. دراین صورت ما آماده ایم که در22 بهمن و چهلم شهدای عاشورامان بتوانیم یک حرکت میلیونی بزرگ بکنیم. وقتی که این فازرا پشت سربگذاریم به سرازیری می رسیم و فروپاشی این آقایان بسیار بسیار در دسترس قرار می گیرد.

پیش بینی های مفسران خارجی از فروپاشی رژیم ایران در سال 2010

روزنامه "ورلدز دیلی" از بولتن "جی تو" که یک بولتن محرمانه است که فقط با عضویت برای کسانی می رود، نقل کرده که سرویس اطلاعاتی انگلیس(ام آی سیکس) در گزارشی که به نخست وزیر بریتانیا داده پیش بینی کرده که سال 2010 سال تغییررژیم در ایران است و تغییرات بزرگی در ایران اتفاق خواهد افتاد. همین طورآقای" مارتین شرام" مفسر معروف و بزرگ سیاسی در مقاله ای که دریکی از نشریات هاروارد نوشته است یک پیش بینی را انجام داده، که به دلیل پیشینه این مفسر سیاسی که هم سقوط شوروی و هم سقوط دیوار برلین را پیش بینی کرده بوده است این روزها حرفهایش درمحافل سیاسی اهمیت پیدا کرده است، چرا که آقای" مارتین شرام" هم پیش بینی کرده که رژیم ایران در سال 2010 سقوط می کند.

رکوددرکارخانجات لوازم خانگی

رکود درکارخانجات لوزام خانگی و کاهش تولید آنها به طور متوسط به یک سوم ظرفیت است واین مشکلی است که تمام کارخانجات لوازم خانگی در تامین حقوق شان پیدا کرده اند و خیلی ها هشدارداده اند که به زودی اینها امکان پرداخت ندارند. می بینم که به دنبال صنایع نساجی، صنایع لوازم خانگی وهمینطوربسیاری صنایع دیگر با بی لیاقتی حکومت مشکل دارند.

مهم ترازآن حضوربزرگ جنبش مردم است که کشوررا دارد می برد به سمتی که کودتاچی ها فلج بشوند و به سرنوشت نهایی شان نزدیک بشوند.

فعالیت مجدد زندان 56 سپاه در پادگان عشرت آباد

اخباری را دریافت کرده ایم که زندان 56 سپاه که در پادگان عشرت آباد در تهران قراردارد مجددا فعال شده است. به نظرمی رسد که آقایان زندان کم آورده اند. این همان زندانی است که یک بار با اعتراض اتحادیه اروپا که این زندان ندیده و نشناخته است تعطیل اش کرده بودند وصحبت ازاین است که ممکن است کهریزک ثانی باشد.

بیانیه تعدادی از روشنفکران دینی

بیانیه خوبی پنج تن ازروشنفکران دینی منتشرکرده اند.این کار خوبی است که به بقیه گروهها هم می توان توصیه کرد. همفکرانی که دورهم جمع بشوند واطلاعیه هایی را بدهند. همانطورکه این روشنفکران هم به نوعی خواسته هایی را گذاشته اند که لازمه اش تغییرقانون اساسی کشور است، دیگران هم وقتی هرکدام تبدیل بشوند به یک حلقه سبز از زنجیر بزرگ دموکراسی خواهی ملت ایران – زنجیر بزرگ سبزی که ایرانیان دست به دست هم درسراسر دنیا تشکیل داده اند – اتحاد را در سمت جنبش تقویت می کند و جالب است که درآن طرف تفرقه درسمت حکومت شدت گرفته است.

خبری داریم ازسنندج که بخشی ازاعضای سپاه استعفا داده اند وریزش کرده اند به عنوان اعتراض وناراحتی ازجنایاتی که سپاه کرده وخبردیگرهم این که هم آقای باهنروهم آقای ابوترابی اعتراض کرده اند به این تند روی ها و کارهایی که دوروبری های آقای احمدی نژاد وباند کودتاچی که سرش درسپاه است این روزها کرده اند وخشونت ها وآدم کشی هایی که این روزها می کنند. جهت عمومی خوشبختانه درسمت جنبش اتحاد ودست به دست دادن حلقه های سبز جنبش به هم است ودرسمت حکومت تفرقه و اختلاف است.

تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرافراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی.

--

دوشنبه 7دی2568

سلام

دوشنبه 7 دی ماه 1388 – 28 دسامبر 2009 میلادی

خسته نباشید

ازصمیم قلب به همه کسانی که عزیزی را روز گذشته، روزعاشورای حسینی از دست داده اند تسلیت می گویم. همینطوربه همه شما که مجروح شدید، مضروب شدید، خسته نباشید و دست مریزاد می گویم وآزادی هرچه زودترهمه آنهایی که اسیرشدند و زندان هستند را از خداوند طلب می کنم.

حادثه ای که دیروز- عاشورا ششم دی ماه 88 - در سطح کشورایران اتفاق افتاد نقطه عطفی شد درجنبش سبز وحرکت آزادی خواهانه ملت ایران. بدون شک این روز روزی بود که بعد ازتهدیدهای مکررو بعد ازضرب وشتم درروزتاسوعا وزهرچشم گرفتن هایی که سرکوبگرها وکودتا چی ها فکرمی کردند می توانند با آن مردم را آرام بکنند با خروش مردم و با حرکت قهرمانانه مردم در سراسرکشور، تمام نقشه های سرکوبگرها نقش برآب شد و جنبش وارد مرحله ای شد که باید گفت مرحله است که نفس حکومت به شماره افتاد و کمرش شکست.

امروز تمام حرف ما درباره بحثی است که از دیروز شروع شد و شرایط نوینی است که در جنبش سبزایجاد شده.

پیرامون چهارموضوع امروزصحبت می کنیم.

شهادت خواهر زاده میرحسین موسوی در روز عاشورا

آقای سید علی موسوی حبیبی خواهرزاده مهندس موسوی به ضرب یک گلوله کلت که از سینه اش خورده وازپشتش درآمده شهید شده. جنازه اش را هم شب گذشته نیروهای امنیتی ریخته اند به بیمارستان وهمراه خودشان برده اند. خانواده این شهید که بچه دیگرشان – سید ابراهیم – هم درجبهه های جنگ شهید شده بوده معتقدند که ممکن است او را شبانه دفن بکنند. به هرصورت به دنبال تهدیدها و کارهایی که کرده بودند این آخرین حرکت نیروهای امنیتی برای دزدیدن جنازه شهید نشان دهنده ترسی است که از حرکت مردم دارند. به هرحال خود نیروی انتظامی صحبت ازپنج نفر کشته و 300 نفر بازداشتی کرده، درحالیکه مثلا روزنامه گاردین صحبت از 9 نفر شهید درسطح کشور کرده والبته پاره ای از زخمی ها را در بیمارستانها راهم نیروی نظامی و نیروهای امنیتی برده اند. بنا براین معلوم نیست که جنبش مجموعا چند نفر شهید درروز گذشته داشته است.

دریده شدن ماسک ریای 30 ساله حکومت

مهمترین نکته این است که به دنبال حرکت عاشورایی ملت ایران و حرکت یزیدی آقای خامنه ای و نیروهای سرکوبگرش روز گذشته که حرمت هیچ چیزی را رعایت نکردند و درواقع ماسک ریای 30 ساله اشان روز گذشته دریده شد، امروز دوشنبه دعوت به این شده که دانشگاهها را تعطیل بکنند، بچه ها سرکلاس نروند

پدر مادرها بچه ها را به مدارس نفرستند وهمه کس درهمه جا سرکارهم اگرمی توانند نروند وبیایند برای تشییع جنازه ودفن شهدای عاشورای 88 وبزرگداشت مقام شهدا.

خانواده های داغدارومادران داغدار که شب قبل ترآن هم حسب معمول برنامه شان را داشتند و بازهم مورد سرکوب قرار گرفتند هم به مادران شهدای جدید پیوسته اند و بزرگداشت این شهدا وتدفین این شهدا را امروزدوشنبه می خواهند انجام بدهند.

به دلیل اینکه نیروهای امنیتی به بیمارستانها حمله می کنند و جنازه ها را می برند پیشنهادی که رسیده این است که تمام مسیرهایی که روز گذشته درعاشورا مورد استفاده ما بوده امروزهم برای بزرگداشت شهدا همان مسیر انتخاب بشود با حفظ اصل پراکندگی که به محض اینکه درمواجه با نیروهای سرکوبگر قرارمی گیریم بتوانیم که تحرک لازم را داشته باشیم و اجاره ندهیم که دریک جا گیر بیفتیم وبتوانند انتقام گیری بکنند.

به هر صورت آنچه که ملت دیروز کردند شکست تاکتیک سرکوبگری حکومت بود که نوابغی مثل آقای نقدی یا آقای طائب یا آقای رادان طراحی کرده بودند که پاره ای آدمهای سوء سابقه دار، پاره ای اراذل اوباش وآدمکش را استخدام بکنند وبا لباس شخصی، قمه، چاقو، زنجیر، میله به جان زن و بچه مردم بیفتند. این کار را در روز تاسوعا کردند به هوای این که مردم می ترسند و دیگربیرون نمی آیند. اما کاری که مردم کردند این بود که درمقابل این اوباش ایستادند ونشان دادند که به دیسیپلین مبارزات بی خشونت پایبندند، اما حق دفاع مشروع ازخودشان را دارند.این حقی است که هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ دینی هم به لحاط انسانی برای هر کسی محفوظ است و حتی حقی است که قانون موجود ایران هم این را به رسمیت می شناسد که وقتی شما پاره ای اوباش را به جان مردم بیندازید و نیروی پلیس که وظیفه اش حفاظت از جان مردم است ازآنها پشتیبانی کند که مردم را بزنند این حق مردم است که ازخودشان دفاع کنند واجاره ندهند که به آنها تعرض کنند و به حق مردم این کاررا خوب انجام دادند ونشان دادند که اهل عقب نشینی نیستند واین همان نقطه عطفی است که درجنبش اتفاق افتاد.

به هر حال از اینجا به بعد به نظر می رسد ازسه گرایشی که بین کودتاچی ها هست ( 1- گرایشی که همواره می گوید باید بیشتربکشیم، بیشترسرکوب کنیم. 2- گرایشی که می گوید با همین کجدارو مریزمی توانیم جنبش را فرسایش بدهیم وخسته بکنیم. 3- گرایشی که می گوید بهتراست تا دیرنشده آقای احمدی نژاد را قربانی بکنیم وبه خواست مردم تن بدهیم ورضایت بدهیم که این رئیس جمهور به دست مجلس یا یک وسیله دیگربرکنار بشود.) به نظرمی رسد بین این سه گرایش، گرایش اول که معتقد بود با سرکوب وتهدید واین روشی که اختراع کرده بودند که اراذل و اوباش را بیاورند روزگذشته شکست تاکتیک اشان اعلام وقطعی شد. حالا باید ببینم که از دستگاه نوابغ کودتاچی ها چه درخواهد آمد؟ آیا می روند به سمت این که تیربارتوی خیابان بگذارند وفکر کنند که با اسلحه لخت می نشینند (آنچنان که الان درنجف آباد تقریبا خواسته اند حکومت نظامی اعلام کنند) و بروند پای اینکه در شهرهای کشوراین کار را بکنند. اگراین اتفاق بیفتد روش مقابله را ما خیلی خوب بلدیم بلافاصله الله اکبررا بالا می بریم، گل دادن به سربازی که توی خیابان است را بالامی بریم و تظاهرات پراکنده را سازمان میدهیم وبه این ترتیب نافرمانی مدنی می کنیم در مقابل این تهدید که بروند به سمت گذاشتن آدمهای مسلح و نیروهای نظامی در خیابان. اما اگربه این سمت نروند این همان است که همین الان دارد اتفاق می افتد یعنی حالا که مردم نشان دادند که نمی ایستند تا کتک بخورند یا بخواهند به دست پاره ای ازاذل واوباش آنها را بزنند، باید که تداوم حرکتی را که آغاز شده ادامه بدهیم و پیوسته اش بکنیم و نشان بدهیم که تمام مراکزاقتدارحکومت وقتی که چند میلیون آدم درخیابانهای تهران وهمه شهرهاهستند درخطراست. به هرحال امروز دوشنبه در تمام مسیرهایی که روزعاشورا مورد استفاده قرارگرفته اند درتمام شهرها به بزرگداشت شهدای عاشورا راهپیمایی ومراسم باید برگزار بکنیم تا برسیم به سوم وهفتم این شهیدهامان وخواستهایی که مطرح است.

صحبتی با نیروی انتظامی

در نکته سوم صحبتی با نیروهای انتظامی داشتم .کسانی که خودشان را آلت فعل مشتی رانت خوارکرده اند بدانند که اگربه آغوش ملت نیایند جایی برای آنها نخواهد بود و این آقایانی که آنها را روانه کشتن مردم می کنند به سرعت آنها را تنها خواهند گذاشت.

الله اکبر شبانه تهران

الله اکبری شبانه ای که در تهران گفته شد وشلوغی هایی که در تمام سطح شهر تهران و تمام شهرهای کشورهست نشانه ای است که عزم مردم را نشان می دهد و تداوم هرشب آن می تواند بسیج عمومی را محکم تربکند. درخارج از کشورهم بچه ها بناشان براین است که وارد حسینیه سفارتخانه ها شوند آنچنانکه درفرانسه رفتند و تظاهرات بگذارند و نشان بدهند که حاکمیت حکومت را بر اموال مملکت قبول ندارند. کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه هم اعلامیه دادندو حکومت ایران را محکوم کردند و این موج بین کشورهای خارجی در جریان است.

تا فردا شاد پیروز و موفق و سرافرازباشید

به امید پیروزی ایران وایرانی

سه شنبه 8دی2568

سلام، سه شنبه هشتم دی ماه 88، 29 دسامبر 2009 میلادی

امروز در مورد چهار موضوع صحبت میکنیم:

موضوع اول اینکه دیروز تهران نیمه تعطیل بود، بازار تهران، بازار تبریز هم نیمه تعطیل بودند و حالت بلا تکلیفی و نیمه تعطیل بودن میشه گفت وضع جاری تمام کشوره.

نکته دوم اینکه خبر حرکت مردم در روز عاشورا روز گذشته دوشنبه خبر اول دنیا یا حداکثر خبر دوم تمام رسانه های گروهی دنیا بود و دنیا با شگفتی تمام رسانه های گروهی عکس ها و فیلم هایی رو که تازه به رسانه ها رسیده بود منعکس کردند و شجاعت مردم ایران و خشونت حکومت رو با اب و تاب نقل کردند.

نکته سوم واکنش دنیا به حرکت مردم ایران بود. اقای اوباما که مورد انتقاد مخالفین هم قرار گرفته بود که چرا حرفی نمیزنه در امریکا دیروز صحبت کرد و در صحبتش هم یک نکته خوب بود و اون اینکه دولت امریکا یا هیچ دولت دیگری در مبارزه مردم ایران برای عدالت و ازادی هیچ نقش و دخالتی نداره، چیزی که بارها ملت ایران اعلام کرده که تغییر رژیم در ایران انحصارا وظیفه مردم ایرانه، به هیچ کشور دیگری در دنیا ربط نداره اما تغییر رفتار رژیم نسبت به مردم ایران، سرکوبها و خشونت هایی که میکنه امری است که کمک جامعه جهانی رو ملت ایران احتیاج داره برای اینکه جلوی دست ادمکش این حکومت رو کمک کنه بگیره با فشارهای بین المللی انچنان که به ملت افریقای جنوبی کمک کردند یا ملت های دیگه ولی غیر از اقای اوباما خانم مرکل صدر اعظم المان یا وزارت خارجه فرانسه که زودتر از همه واکنش نشون دادن و محکوم کردن حرکات حکومت ایران رو، بریتانیا و خیلی کشورهای دیگه که از همه جالبتر واکنش وزارت خارجه روسیه بود که غیر از اینکه طرفین رو به خویشتن داری دعوت کرده، که حرف به نظر معقولی هم نمیاد مردم و حکومت رو بگی خویشتن داری انچنان که گویی دو طرف دعوا هستند، اما نکته جالبش اینه که روس ها گفتند جای تاسفه که مردم ایران فکر میکنند روسیه دست داره در این حوادث. نکته ای که باید گفت این است که روس ها وقتی چنین واکنشی نشون میدن، دیپلماسی کند روسیه، کاملا دیده میشه که میفهمن که کار خرابه و دولت کودتایی اعمالش قابل دفاع نیست و در سراشیبی قرار گرفته و سعی میکنن که جبران مافات بکنن و شخصا فکر میکنم روس ها جبران مافاتشون فقط به اظهار نظر نباید ختم بشه باید که ارتباطات گسترده ای رو که در ابعاد مختلف با سازمان سرکوبگر و جنایتکاری مثل اون بخش سپاه که مردم رو سرکوب میکنه دارن باید قطع بکنن ودرعمل نشون بدن که از کودتاچیان در ایران پشتیبانی نمیکنن.

اما نکته چهارمی که اصل بحث ماست این است که در تحلیل کودتاچی ها سه طیف رو در یک نگرش عمومی میتونیم تشخیص بدیم: یک طیف طیف تندروهاست که فکر میکنند کم ادم کشتند، کم دستگیر کردند، کم شکنجه کردند، کم تجاوز کردند و باید بیشتر این کار رو بکنند. یک طیف طیف مقابلی است که معتقد است اقای خامنه ای زیاد هزینه کرده برای احمدی نژاد و هرچه زودتر باید رضایت بده دولت احمدی نژاد بره و در واقع یک نوع اشتی بکنه و از رو در رویی با مردم خودداری بکنه و یک طیف میانه هم که خود اقای خامنه ای جلوشون قرار داره در واقع حالت تاب بازی رو داره که گاهی تندرو تر میشه گاهی کندرو تر و یک بخشیش هم البته به خود شخصیت متزلزل اقای خامنه ای هم بر میگرده که این روزها افسردگیشم ظاهرا عود کرده و در این مواقع کمتر هم میتونه تصمیم بگیره. به هر حال این سه طیف ظاهرا یکشنبه شب بعد از وقایع عاشورا جلسه ای رو داشتن که در این جلسه بسیار جنجالی به شدت ابراز نگرانی شده و سرزنش شدن این اقایون نوابغی مثل نقدی، عزیز جعفری، تائب، رادان و احمدی مقدم و امثالهم که چرا مردم کنترل شهر رو در پایتخت به دست گرفتند و چرا با همه تهدیدها و سرکوبهایی که کرده بودن حادثه ای به این بزرگی در سطح کشور اتفاق افتاده. ظاهرا دعوا به خصوص بین سپاه و وزارت اطلاعات شدید بوده و سرزنشها رو سپاه به طرف وزارت اطلاعات گرفته که تو اطلاعات غلط دادی، نتونستی ارتباطات رو بشناسی و اونها هم متقابلا به گردن اینها انداختن اما به نظر میرسه حاصل این جلسه این شده که طیف تندرویی که امثال اقای نقدی و حسین تائب و عزیز جعفری و عرض شود اقای رادان و احمدی مقدم و مجتبی پسر اقای خامنه ای در اون قرار دارن به نتایجی که رسیدن این است که شب گذشته رفتن بیش از 1100 نفر رو جمعا دستگیر کردن. به سراغ کسانی رفتن که مریض با سن هفتاد و چند سالگی در منزل بودن، کسانی که حتی در خیابون هم نبودن و من یاد قبل از 16 اذر می افتم که رفتن سراغ دستگیری هر چهره شناخته شده جنبش دانشجویی و همون موقع هم گفته شد بهشون که عرض خود می بری و زحمت ما میداری. جنبش سبز با سازماندهی غیر متمرکز و شبکه ای که داره هیچ جوری اینطوری سرکوب نمیشه و قدرتی که با تئوری های خودش داره روز به روز گسترش پیدا میکنه. نشون به اون نشونی هم که 16 اذر بزرگتر و وسیع تر ازتمام 16 اذرهای تاریخ این روز برگزار شد. همین حالت هم در مورد تاسوعا و عاشورا بود که دیدند که عملا فایده نداره. الان هم این دستگیری ها کاملا بی حاصله و فقط جنبش سبز رو بزرگتر و مقاوم تر میکنه. به هر حال این طیف تاکتیکی که اقای نقدی طراحشه 3000 ادم ایشون داره از همین سوء سابقه دارها و کسانی که قمه و چاقو و میله و زنجیر به دستشون میدن که به جون مردم بیفتن یا کسانی که گروه های ترور درست کردن. روشهایی که در امریکای لاتین دیکتاتورها به کار میبردن در آرژانتین در السالوادور یا بعضی کشورهای دیگه که فعالین رو سعی کنن که بشناسن و ترور بکنن و بعد هم گردن نگیرند،

ترورهای ناشناس. اون تاکتیکی که در همون امریکای لاتین هم بیش از هر چیزی مردم انگشت اتهام رو به سمت دیکتاتورها گرفتن و بیش از هر چیزی تزلزل خود اون دولتها رو نشون داد که یک ترورهایی توش میشه و نمیتونن عواملش رو بشناسن. اقای نقدی و دوستان ایشون رفتن سراغ این قبیل روشها، روشهایی که یا امثال حزب نازی فاشیست به کار میبرد،

لباس شخصی هایی که حمله کنند و کتک بزنند و ضرب و جرح بکنن یا روشهای دیکتاتورهای امریکای لاتین که همه اینها هم شکست خورده است. به هر حال به نظر میرسد

این طیف الان دست بالا رو داره و اینها هستن که دارن دیکته میکنن باز به اقای خامنه ای و به بقیه طیف کودتاچی ها که ولو قداست تاسوعا عاشورا رو شکوندند، ولو هر حرمت مذهبی رو کنار گذاشتن اما باید بیشتر دستگیر کنن، بیشتر سرکوب کنن و بیشتر بکشن به خصوص اینکه وحشت پیدا کردن از اینکه بخشی از بسیجی ها و بچه هایی که جبهه رفته بودن روز یکشنبه در صفوف مردم بودن در صفوف جنبش سبز بودن و با سرکوبگرها درگیر شدند.

من نکته ای که میخواستم بگم این است که انچه که جنبش سبز کرده، انچه که مردم کردند در دفاع از خودشون وقتی که یک عده میخوان بزنن بکشنشون بسیار کار درستی بوده و هیچ کس نمیتونه اونها رو سرزنش کنه اما استراتژی جنبش برای مبارزات بی خشونت ، برای فلج سازی حکومت، برای فرسوده کردن کودتاچیان، برای اکسیونهایی که مقاومت و همبستگی عمومی رو تقویت میکنه، شعارنویسی ها، الله اکبر گفتن ها و در مواقع مناسب به خیابون اومدن ها، تظاهرات پراکنده و امثالهم سر جاشه و هیچ کس نمیخواد سراغ اکسیونهای خشونت بار بره.

اما همه متفکرین مبارزات بی خشونت هم تاییدمیکن که وقتی طرف مقابل دست به ادمکشی میزنه وظیفه نداره کسی بایسته و کشته بشه. حفظ جون و حداقل خسارت رو دادن حداقل خسارت رو دادن اصل در مبارزات بی خشونته.

به هر حال اقایون تصمیم گرفتن از عکس اقای خمینی که طرفی نبستن سراغ قران و مقدسات دیگه رفتن و ظاهرا چهارشنبه میخوان بیان تظاهرات بگذارن. ماهم استقبال میکنیم،

هیچ کس به خیابون نخواهد اومد، مثل ماجرای عکس اقای خمینی بیان ما ببینیم چند نفرن. اون دفعه که ده دوازده هزار نفر به زور شدن، باز هم تشریف بیارن توخیابون ببینیمشون چند نفرن، جنبش سبز هم در تدارک است که یک روز صلح امیز بیاد توی خیابون برای یادمان شهدای عاشوراش و عاشورایانش که تا الان شاید 38 نفر شده.

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانیV

آگهی

مردم سبز ایران

1- شما در عاشورای امسال جهان را متقاعد کردید که جنبش سبز ماندنی است و حکومت استبداد رفتنی است.

مطبوعات ورسانه های دنیا و بیانیه دولت های جهانی سراسر ستایشگر شجاعت و استقامت شما شده اند و از رفتنی بودن استبداد خامنه ای سخن می گویند. روس ها اعلام می کنند که ما پشت حکومت ایران نبوده ایم تا آبروی خود را برای آینده حفظ کنند. چینی ها اعلام می کنند که ساعت دموکراسی در ایران سریعتر از ساعت ساخت بمب اتم حرکت می کند. آمریکائیهایی که می گفتند مسائله ما بمب اتم است و امور داخلی ایران به ما مربوط نیست، با صدای بلند اعلام می کنند بدون رعایت منافع دموکراتیک ایرانیان هر معامله ای با حکومت فعلی بی فایده است و تمام اروپا یکپارچه سرکوب عاشورا را محکوم و حکومت را به عقب نشینی در مقابل خواست شما دعوت می کنند.

درود بر شما مردمی که سیاست خارجی ملی تان را در کف خیابان های سرخ از خون تان با حرکت آرام سبزتان تعیین کردید.

2- خامنه ای که در روز عاشورا حداقل 38 نفر را شهید کرده است، خود دستور ربودن پیکر شهدا را صادر کرده است تا تعداد شهدا معلوم نشود و مردم ایران امکان تشییع با شکوه 38 شهید را نداشته باشند.

خامنه ای آخرین نیروی خود را بسیج کرده است تا امروز 4شنبه با اتوبوس ها از شهرها و روستاهای دوردست با پرداخت پول برای تهران سیاهی لشگر جمع کنند و با قرآن بر سر نیزه کردن و فریب مردم، یزید بودن خود را پنهان کند. غافل از آن که این بار در نقش معاویه ظاهر می شود.

برای بی اثر کردن توطئه های کودتاچیان، تمامی رهبران جنبش از مردم می خواهند آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند و روز چهارشنبه 9 دی ماه برای ادامه تظاهرات به خیابان ها نیایند تا یکبار دیگر معلوم شود خامنه ای و طرفداران آدم کش و متجاوز او چقدر اندکند.

3- چنانچه خامنه ای پیکر 38 شهید عاشورا را برای تشییع به ملت پس ندهد؛ مردم ایران پنج شنبه ساعت 3 بعد از ظهر در تمامی شهرها با حضور در خیابان ها مراسم تشییع سمبلیک شهدا را برگزار خواهند کرد، باشد که تسلی خاطر خانواده شهدا شود. (محل راه پیمایی ها همان مسیرهای عاشوراست. چنانچه با نیروهای سرکوبگر مواجه شویم با تغییر مسیر در نقاط مختلف شهر، حرکت آرام و بدون خشونت خود را ادامه می دهیم.)

4- دانشجویان دانشگاه ها مکررا درخواست کرده اند برای اعتراض به دستگیری های گسترده از روز شنبه 12 دی ماه به دانشگاه ها بروند اما به عنوان اعتراض سر کلاس های درس و جلسه امتحان حاضر نشوند و از مردم خواسته اند در صورت دستگیری موسوی و کروبی و خاتمی سراسر کشور به اعتصاب دانشجویان بپیوندند.

ضمن اطلاع رسانی و قدر دانی از حرکت هوشمندانه دانشجویان، از مردم ایران درخواست می شود تا برای مرحله اعتصابات گسترده علیه حکومت کودتا آماده شوند.

چهارشنبه 9 دی ماه 1388

محسن سازگارا

محسن مخملباف

چهارشنبه 9دی2568

سلام، چهارشنبه 9 دی ماه 88، 30 دسامبر 2009 میلادی

امروز در مورد 6 موضوع صحبت می کنیم.

موضوع اول اطلاعیه ای است که به امضای من و آقای مخملباف ساعاتی پیش منتشر شده. در این اطلاعیه به چهار موضوع اشاره شده که به لحاظ اهمیتی که دارند من هم اینجا یک بار دیگر این اطلاعیه را تکرار می‌کنم تا اگر به گوش کسی نرسیده از این طریق هم اطلاع رسانی شده باشد.

نکته اول اینکه پوشش جهانی روز عاشورا بسیار بسیار مهم بوده، تقریباً تمام کشورهای مهم دنیا واکنش نشان دادند، حتی چینی‌ها هم به آمریکا یی ها گفتند که ساعت دموکراسی در ایران سریعتر از ساعت اتمی حرکت می‌کند لذا دیگر نیازی به فشار بیشتر بر ایران نیست. روسها در‌واقع سعی کردن از مردم ایران دلجویی کنند و خودشان را کنار بکشند، آمریکایی ها و همینطور اروپایی‌ها از جمله اطلاعیه جدید وزیر امور خارجه فرانسه، اتحادیه اروپا و در‌ واقع تمام دنیا یکپارچه مسحور عظمت ملت ایران شده و بزرگترین مطبوعات دنیا همه در سرمقاله هایشان تأکید کردند که جنبش سبز حرکت بزرگی است که آینده ایران را رقم می‌زند و در هر معادله و مبادله ای سیاسی با ایران باید جنبش سبز و خواست دموکراتیک ملت ایران در محور باشد.

نکته دوم اطلاعیه این است که امروز چهارشنبه نهم دی ماه با قرآن بر سر نیزه کردنی که حکومت کرده، با جنجالی که درست کرده و با تبلیغاتی که کرده، می‌خواهد که از جاهای مختلف با اتوبوس آدم بیاره و نمایش درست کند. اکیدا و اکیدا از همه مردم خواسته شده که به هیچ وجه در موقع تظاهرات به خیابان نروند و درگیر نشوند و مثل آن قصه آقای خمینی که درست کرده بودند، وقتی که مردم نروند معلوم می‌شود که چه جمع اندکی هستند. اگر چه هر چقدر هم که اندک باشند، در رادیو و تلویزیون خودشان تبلیغ خواهند کرد که میلیونها نفر آمدند. ولی مهم نیست، مهم این است که ما بنشینیم کنار و بگذاریم که آن‌ها تعدادشان به درستی معلوم شود. فقط خواهش من از بعضی بچه‌های فعال این است که بدون اینکه خودشان را به خطر بیاندازند اگر می‌توانند در دور و بر میدان انقلاب و خیابانهای اطراف حضور داشته باشند و فیلم یا عکس از این گروه‌های مزدوری که می‌آورند تهیه کنند یا از اتوبوسهایی که در خیابانهای اطراف می‌آورند و به این ترتیب بشود که توطئه آن‌ها را افشاء کرد.

نکته سومی که در این اطلاعیه آمده این است که 38 شهید جنبش که تا الان گزارش آن‌ها رسیده، جنازه های آن‌ها را دزدیدند و نمی‌دهند از جمله خواهر زاده آقای موسوی و 37 شهید دیگر روز عاشورا. از ترس اینکه مردم آن‌ها را تشییع کنند. تا پنج‌شنبه به حکومت مهلت داده شده که جنازه شهدای ما را به ما پس بدهد که بتوانیم آن‌ها را تشییع کنیم وگرنه اگر جنازه ها را ندهند، پنج‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر از مردم دعوت شده که در تمام شهرهای کشور پا در خیابان بگذارند و مسیرهایی که برای روز عاشورا در نظر گرفته شده بوده، محور حرکت ما باشد، اما اگر به هر دلیلی آن مسیرها در اشغال بود به هیچ عنوان درگیری نمی‌خواهیم داشته باشیم و پخش می‌شویم و از تاکتیک پراکنده شدن در سطح شهر استفاده می کنیم، دسته های کوچک، تظاهرات برق آسا و به این ترتیب هم یاد شهدا یمان را گرامی می‌داریم و هم اعتراض خودمان را به سرکوبهای حکومت و آدمکشی ها و تجاوزاتش که دنیا را به حیرت انداخته، این مقدار خشونت و وحشی گری، اعلام خواهیم کرد. باز هم تأکید می‌کنم پنج‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر مانور قدرت جنبش سبز که می‌تواند همچون رودخانه خروشانی در سراسر کشور این حرکتها و تبلیغات چند روز حکومت را بشوید و از بین ببرد.

نکته چهارم در این اطلاعیه این است که دانشجویان دانشگاه‌ها از نقاط مختلف کشور مطرح کردند که روز شنبه 12 دی ماه به عنوان اعتراض به حمله به دانشگاه‌ها، دستیگری ها، کشتارها، دستگیری دانشجویان و سرکوبها به دانشگاه می‌روند برای اینکه بهانه نداشته باشند که دانشگاه را ببندند اما سر کلاس درس و امتحان حاضر نمی‌شوند و این اطلاع رسانی را به دیگران هم باید کرد که مردم پشتیبان حرکت دانشجویان هستند و از مردم خواسته شده، رهبران جنبش از مردم خواستند، که همه جنبش آماده باش باشه برای اینکه در مرحله بعدی به دنبال دانشجویان، حرکت جنبش به سمت اعتصاب همگانی، فلج سازی کودتا چیان و انواع نافرمانیهای مدنی است که بتدریج اعلام خواهد شد. بنابراین خواهش من این است که این چهار محور را مورد توجه قرار دهید به دلیل حساسیت اوضاع و توطئه هایی که کودتا چیان کردند و احتمالاً دست به خشونتهای بیشتر خواهند زد، ممکن است که به دستگیری آقای موسوی یا کروبی یا خاتمی یا دیگران هم بپردازند آنچنان که بسیاری از دوستان آن‌ها را هم گرفتند. اما دچار احساسات نباید بشویم، دچار کار واکنشی نباید بشویم، در دام حکو مت نباید بیافتیم، با این چهار محوری که خواست جنبش از تمام مردم هست، با آرامش و با دقت باید حرکت کنیم.

همه کودتا ها این مسأله را داشته که یک دوره ای آدم کشان فکر کردند که کم آدم کشتند، کم زندان کردند و یک دوره به اصطلاح سیاست مشت آهنین اتخاذ می‌کنند، ممکن است قانون بگذارند و بخواهند اعدام بکنند. راه مقابله این است که در لحظه‌ای که آن‌ها ضربه می‌زنند کمی دورتر بیاستیم با تاکتیک‌هایی که بلدیم، یکبار هم در جنبش سبز بعد از 30 خرداد تمرین کردیم، آهسته آهسته با الله اکبر گفتن بر سر پشت‌بام ها، با شعار نویسی،با ماشین به خیابان آمدند و بوق زدند با تظاهرات پراکنده و با تظاهرات برق آسا نافرمانی خودمان را نشان می‌دهیم و آرام آرام این جویبارها را به اقیانوس های بزرگ مردم وصل می‌کنیم. به هر حال باز هم خواهش من این است که هوشیاری خود را حفظ کنید.

نکته دوم این است که یکی از دوستان نوشته بود که ما به دلیل اخبار سراپا دروغی که صدا و سیما از شبکه‌های مختلف پخش می‌کند، آیا کار خوبی است که فیلم‌های واقعی سرکوبهای روز عاشورا و آدم کشی ها را که روی اینترنت هست، جوانها روی CD تکثیر کنند و به خانه‌ها بیندازند و زیر برف پاک کن ها بگذارند و به دیگران هم اخبار جنبش و اخبار جنایتها را برسانند. به نظر من وظیفه هر کسی که دسترسی به اینترنت دارد و اخبار می‌تواند بگیرد ایجاب می‌کند که اخبار را به دیگران که این امکان را ندارند برسانند، به مدرسه‌ها، به کارخانجات، به خانه‌ها، به زنان خانه دار، به کارمندان، به کسانی که احتمالاً دسترسی به اینترنت ندارند.

نکته سوم حمله اوباش و چاقو کش ها به دانشگاه علم صنعت، تعطیلی دانشگاه آزاد قزوین و جوی که در تمام دانشگاه‌ها هست. تجاوز به حریم دانشگاه‌ها کماکان ادامه داره که به نظر من حرکت هوشمندانه دانشجویان در روز شنبه، پاسخ مناسبی است به این تجاوز به حریم دانشگاه.

نکته چهارم اطلاعیه ای است که ستاد مشترک ارتش داده و در آن مطرح کرده که نخیر ارتشی ها پشت ولایت فقیه هستند و با استکبار جهانی مبارزه می‌کنند و تظاهرات روز عاشورا محکوم است و غیره و غیره. کاملاً بر خلاف این است، اخباری هم که رسیده این است که تمرد در ارتش بالاست، نگرانی کودتاچیان از ارتش زیاده و در‌واقع فرار به جلو کردند و یک اطلاعیه قلابی اینطوری در مقابل آن اطلاعیه واقعی بخشهای ارتش دادند. همینطور حضور بچه‌هایی از بسیج و سپاه از بچه‌های سابق که جدا شدند از کودتاچیان و به مردم پیوستند در زنجان، در قم، در تهران در یکی دو هفته گذشته جکومت را به وحشت انداخته.

نکته پنجم الله اکبری است که دیشب در تهران گفته شد، در بسیاری نقاط که به نظر من تا اوضاع اینطور هست و حکومت دائماً می‌خواهد به سمت خشونت برود، تأکید بر روی الله اکبر سلاح نیرومند ماست.

و نکته آخر اینکه در مجلس خیمه شب بازی داشتند که در‌واقع آقایون مجلسی ها دور آقای لاریجانی طواف کردند. جرأت نکردند پایشان را از مجلس بگذارند بیرون و تظاهرات بکنند، توی مجلس دور آقای لاریجانی و صندلی هایشان چرخیدند.

تا فردا شاد، پیروز و موفق و سرفراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی.

پنجشنبه 10دی2568

سلام

پنجشنبه دهم دیماه 88، 31 دسامبر 2009 میلادی

امروز در مورد هفت موضوع صحبت می کنیم؛

موضوع اول: که مهم ترین بحث ماست، مرحله فعلی جنبش است و اینکه کودتاچی ها یک دوره خشونت ورزی جدید را در دستور گذاشته اند. این ماجرا در همه دولت های کودتایی و دیکتاتوری های نظامی وقتی که ناتوان می شوند از مقابله با جنبش مردم، سابقه دارد. همیشه یک عده ای پیدا می شوند که می گویند کم خشونت کردیم، کم آدم کشتیم، کم دستگیر کردیم، کم تجاوز کردیم. لذا باید بیشتر خشونت کنیم تا بتوانیم جنبش را سرکوب کنیم. بعد از سی خرداد این حادثه اتفاق افتاد که کشتند، سرکوب کردند، دستگیر کردند، اما جنبش بلد بود و یاد گرفت که چگونه خودش را حفظ بکند. چگونه با کارهای پراکنده، آرام آرام به میدان بیاید و قوی تر و نیرومند تر ظاهر بشود. به همین دلیل هم هست که یک دور جدید خشونت در دستور قرار گرفته است. خلاصه روش جدید خشونت ورزی کودتاچی ها هم اینست که آقای نقدی و نوابغی مثل ایشان چند هزار نفر آدم سوء سابقه دار و اوباش جمع کردند که با چاقو و قمه و زنجیر و میله آهنی با حمایت پلیس به مردم حمله کنند درست مثل گروه های پیرهن قهوه ای حزب نازی، این پیراهن سفید ها را تجهیز کردند و یک گروه هم گروه ترور درست کردند که مثل دیکتاتورهای آمریکای لاتین، آرژانتین، السالوادور و جاهای دیگر با ترور فعالین و نزدیکان مسئولین و فعالین ایجاد رعب و وحشت بکنند. چگونه باید با این مقابله کرد و این دور جدید خشونت ورزی را طی کرد این بحث در عالم تئوری است که در مقابل خشونت این چنین عریان جنبش بی خشونت باید چگونه برخورد کند؟ که روز های آینده در موردش صحبت می کنیم، از بزرگانی مثل گاندی، پیامبران جنبش های بی خشونت هم می توانیم کمک بگیریم که می گوید اگر خشونت هیچ تهدیدی برای خودش نبیند تا قیامت می خواهد خشونت ورزی کند، و باید بفهمد که یک جایی تهدید می شود اگر خشونت بیشتر بکند و بحث های بزرگان دیگر. یک بحث، بحث عملی است که ما چگونه مقابله بکنیم. ما در واقع یک بار این را تمرین کردیم که وقتی آن ها می خواهند بزنند، بکشند، دستگیر بکنند، چگونه می توانیم برویم عقب تر و کارهای پراکنده بکنیم و از روی پشت بام ها الله اکبر بگوییم، شعارنویسی، اسکناس نویسی، راهپیمایی های پراکنده، تظاهرات برق آسا، و بخصوص رفتن به سمت نافرمانی های مدنی، اعتصابات، کم کاری ها و غیره. مهم اینست که با این روش ها نشان بدهیم که خشونت ورز ها از مهار جنبش عاجزند و جنبش بتواند راه رشد خودش را ادامه بدهد. به همین دلیل هم هست که روز گذشته وقتی که دولتی ها می خواستند این راهپیمایی را بگذارند و در واقع توطئه ای بود که بچه های جنبش و فعالین وقتی می آیند درگیری درست کنند، سرکوب کنند، و این مسیر جدید سرکوبشان را بیشتر تحکیم کنند، با هوشیاری جنبش آنها را تنها گذاشتند که تعداد کمشان معلوم شود و آن اطلاعیه ای که من و آقای مخملباف اطلاع رسانی کردیم، برای امروز پنجشنبه در واقع مقابله با این روش و شروع مرحله جدید فعالیت ماست، به این معنی که ما امروز ساعت سه بعد از ظهر به بعد در خانه ننشینیم، همانی که به راهپیمایی سبز معروف شده است. یا مطبوعات دنیا می گویند تظاهرات به سبک ایرانی، مهم اینست که از خانه بیرون بیاییم، با اتومبیل، اگر امکان بود راهبندان درست کردن، بوق زدن و "وی" نشان دادن، اگر خطری نیست، پیاده برویم پارک برویم سینما، برویم توی خیابان، برویم خرید، ولی در سطح تمام شهر ها حضور داشته باشیم، و هرجایی که خطری ندارد شعار بدهیم و مطالباتمان را بگوییم، با پوشاندن صورتمان و تهیه فیلم و عکس و به این ترتیب نشان بدهیم که تهدید ها و هارت و پورت های خشونت ورز ها هیچ تاثیری ندارد. ولی باز هم تکرار می کنم که غرض این نیست که در شرایطی که آن ها آماده خشونت ورزی هستند ما فکر می کنیم که جمع می شویم و زد و خورد مجدد می کنیم. آن را باید به مراحل بعدی بگذاریم که مجددا در یک فرایندی اگر قدرت نمایی لازم باشد، میلیونی بیاییم. ما قدرت نمایی مان را روز عاشورا کرده ایم. بلکه دعوت به تظاهرات پراکنده و حضور در همه محله ها، همه خیابان ها بعد از ظهر پنجشنبه است برای اینکه بلافاصله بعد از چهارشنبه معلوم بود که این ها می خواهند یک دوره تهدید بکنند. بسیار مهم است که ما بتوانیم بلافاصله نشان بدهیم که نمی ترسیم ولی با روش راهپیمایی پراکنده خودمان را هم حفظ بکنیم.

موضوع دوم: در مسیر همین خشونت ورزی ها، پانصد نفر از همان گروه های فاشیستی که درست کرده اند، با اتوبوس به دانشگاه آزاد مشهد برده شدند، و به دانشجو ها حمله کردند.

موضوع سوم: در ادامه خشونت ورزی ها ساعت 2:30 بعد از نصفه شب به پدر خواهر زاده آقای موسوی تلفن زدند و گفتند که صبح زود بیایید و جنازه اش را دفن کنید. یک لشگر گارد و پلیس و اطلاعاتی را هم آنجا برده بودند. به آقای مهندس موسوی هم گفته بودند که فقط می توانند از زمان نماز خواندن به میت می تواند حاضر بشود. حتی از جنازه شهدا هم وحشت دارند. و این خشونت ورزی را حتی در حوزه شهدا هم نشان می دهند. کما اینکه 38 شهیدی که عاشورای ایران امسال داشته است، ما هنوز نتوانسته ایم خیلی از جنازه ها را بگیریم و خانواده ها را تحت تهدید هستند.

موضوع چهارم: راهپیمایی حکومتی دیروز است که ولو به زور متروی مجانی و تعطیلی مدارس و ادارات و دادن کیک و ساندیس و این روش ها یک تعدادی را جمع کردند که بیشتر به لشگر پشت سر خودشان روحیه بدهند، بچه ها دارند دقیق اندازه می گیرند، برخی می گویند 20هزار نفر، بعضی می گویند 50هزار تا، بعضی می گویند 100هزارتا، مهم نیست که چند نفرند. مهم اینست که ضربه ای که این ها در عاشورا خورده اند از حرکت میلیونی مردم، کاملا نشان می دهد که احتیاج دارند که ولو با دروغ و حقه بازی و چاخان، به نیروی پشت سر خودشان روحیه بدهند که ما هم حضور داریم. و زمینه ای ایجاد کنند برای این حرکت جدید خشونت ورزی شان. بچه های دانشگاه هنر آزاد در خیابان فلسطین تهران برای من نوشته اند که یک کسانی از همین گروه های فاشیستی را آورده بودند که به دانشجو ها فحش می دادند و شعار می دادند وبعد دیدیم صدایشان قطع شد، رفتیم دیدیم دارند زرشک پلو می خورند. و برای یک نهار این ها را آورده اند و نمی دانم چقدر بهشان پول داده اند. دانشجو ها به من گفته بودند که ما گریه کردیم به حال این ها که چرا باید کسانی انقدر مفلس باشند که با یک نهار بیایند به دانشجوی مملکت فحش بدهند.

موضوع پنجم: خبر ایرنا که وابسته به دولت است، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مورد رفتن آقای کروبی و موسوی به کلاردشت که دروغ بود در واقع جنگ روانی بود. ولی جالب اینست که خبرگزاری فارس که به سپاه مربوط است با ایرنا برخورد کرده بود و در واقع او را محکوم کرده بود. در واقع این اختلافی که بین دولت و سپاه و کودتاچی ها هست، حتی در خبرگزاری هایشان هم خودش را نشان می دهد.

موضوع ششم: صحبت های آشفته آقای خامنه ای است که دیروز جملات بی سر و تهی گفته، یک جمله شبیه اینکه رهبران سیاسی دنیا اگر حرفی زدند، تحت تاثیر رسانه های بیگانه بوده است. ایشان صحبت از ریزش نیرو کرده و رویش بیشتر. و با وجود اینکه دفتر ایشان حسابی حرف هایش را سانسور کرده و مختصری گذاشته است اما کماکان بی سر و ته است و معلوم می شود که آشفتگی ذهنی ایشان بیش از این حرف هاست.

موضوع هفتم: مسئله مقاومت مدنی در دانشگاه هاست که از روز شنبه پاره ای از دانشجو ها گفته اند که به نظر ما کار بسیار خوبی است که به دانشگاه می روند اما سر کلاس و امتحان حاضر نمی شوند. مهم اینست که این اعتصاب در سطح تمام دانشگاه ها همزمان باشد. تا با اوباشی که دارند، نتوانند دانشگاه به دانشگاه سرکوب بکنند. این کار حرکتی است که مقاومت مدنی و شروع اعتصابات را می تواند در پی داشته باشد.

تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی

جمعه 11دی2568

سلام

جمعه 11 دی ماه هشتاد و هشت ،اول ژانویه 2010 میلادی

در مورد شش موضوع صحبت میکنیم:

موضوع اول اینکه خسته نباشید،دستتان درد نکند،روز گذشته در تهران ،میدان ولی عصر، میدان هفت تیر،میدان انقلاب و حوالی دانشگاه تهران،بهشت زهرا و پاره ای نقاط دیگر شهرهم که گزارشات پراکنده ای داشتیم تظاهرات پراکنده انجام شد .این همان کاری ا ست که به خصوص در ضرب اول ، با حرکتی که کودتا چیان کردند و میخواهند که دوباره سایه ترس و وحشت را بر سرکشور بیاندازند،این حرکت این جو را شکاند و در ضرب اول نشان داد که تهدید تاثیری ندارد .

بسیار مهم بود،بسیار اهمیت داشت که ملت نشان بدهد که از پا نمی نشیند واین کار را بچه های خوب و فداکار تهران کردند.

آماری از کشته شدن و زخمی شدن من ندارم اما دستگیری چند نفری گفته شده ،خواهشم این است که در مرحله ای که کودتا چیان وارد فاز خشونت ورزی می شوند ،تظاهرات برق آسا باید دستور کار ما باشد،جمع شدن ،شعار دادن، در پنج دقیقه فیلم و عکس گرفتن و بلا فاصله پخش شدن و رفتن به جای دیگری. بستن خیابان دریک زمان کوتاه،یک خیابانی که هیچ کس انتظارش را ندارد با سطل آشغال ، با هر چیز دیگری که بچه ها تمرین کردند، بلا فاصله ولوتعداد اندک شعار دادن ،عکس و فیلم گرفتن و همون جوری که عرض کردم صورت را پوشاندن برای اینکه شناخته نشوند،و قبل از رسیدن نیروهای نظامی و انتظامی متفرق شدن،تاکتیکی است که بهترین فرسایش را برای کودتا چیان دارد و جنبش را وسیعتر به میدان می آورد وروحیه بخش است.

به هر حال آن چه که باید اتفاق می افتاد،افتاد وبه خصوص با الله اکبری که شب گذشته در سطح شهر تهران در مناطق مختلف گفته شد و من خبرش را از جا های مختلف تهران گرفتم از تاکتیکها یی است که نشان میدهد همبستگی و مقاومت عمومی چگونه افزایش پیدا میکند. به هر حال همون جوری که قبلا هم صحبت کردیم کاملا قابل انتظار بود که وقتی که کودتا چیان از مهار جنبش و سرکوب جنبش نا امید و نا توان می شوند یک بار دیگر سراغ سرکوب ، آدمکشی ، قتل ، احتما لا اعدام و امثال اینها ممکن بروند ، به همین دلیل لازم که در این مرحله ما بتوانیم جنبش را در این مسابقه بین امید و نا امیدی،سایه ترس و مرگ پاشیدن و شجاعت ملت را برنده بشویم.تاکتیکها یی که میشناسیم که در راس آنها مسئله تظاهرات برق آسا است دراقصی نقاط شهر که بهترین تاثیر را در کف خیابان دارد تا زمانی که بتوانیم یک تظاهرات میلیونی دیگری را شکل بدهیم.هیچ دلیلی ندارد که درگیری بی خودی درست بکنیم،دستگیری بدهیم ، زخمی بدهیم ، یا خدای نکرده کشته بدهیم ،تظاهرات پراکنده و برق آسا یکی از بهترین کارها است

.مسئله دیگر،سلاح برنده ما گرفتن عکس سرکوبگران ،منتشر کردن و شنا سایی کردنشان وجنگ روانی است که ما با نیروی سرکوبگری که در کوچه و خیابان می آورند باید بکنیم.از یکسو باید آنهاییشون را که خشونت میکنند و نمی خواهند که به ملت بپیوندند را افشا کنیم در سایتهای مختلف مثل گرداب سبز و سایر سایتها و همه نقل بکنیم و به خصوص پیگیری آن و به در خانه شان فرستادن ،اسم و آدرسشان را منتشر کردن، چون این روش کاربرد داشته و دارد، از سوی دیگر دائما باید وقتی که نیروی نظامی و انتظامی با اسلحه به کف خیابان می آید دائما باید برادرنظامی چرا برادر کشی ،برادر پلیس چرا برادر کشی و امثالهم وعند اللزوم دعوتشان به پیوستن به ملت، با این جنگ روانی در واقع به فرو پا شیشان کمک بکنیم.

آکسیونهایی که تقویت همبستگی و مقاومت عمومی را می کند ،مثل الله اکبر گفتن سر پشت بام بدون اینکه خطری برای ما داشته باشد ، مثل تشدید شعار نویسی بر روی دیوارها ،چیزهایی را که ممکن دیگر در تظا هرات نمیتوانیم بگوییم در سطح گسترده باید بر روی در و یوارها بنویسیم تا همه ببینند ، مثل اسکناس نویسی ، مثل الان گفتند که هفده دی دیگر این اسکناسها باید از اعتبار خارج شود،از موارد مسلمی است که همگی باید نا فرمانی مدنی بکنیم و این اسکناسها را به کار ببریم ، در بانکها ، در بیرون از بانکها و مردم هیچ کس اهمیت نباید بدهد، تشدید پخش اطلا عیه ها، صحبت کردن ها ، به ا طلاع رساندن به جاهایی که امکان اطلاع رسانی از طریق اینتر نت نیست از طریق دست نوشته یا سی دی و امثالهم و در ادامه این در واقع رفتن به سمت اعتصابات و فلج سازی که به پایین کشیدن دولت کودتا منجر گردد ، من این را عرض بکنم که تقریبا تجربه تمام کشور ها نشان داده که در فازی که کودتا چیها به سراغ خشونت ورزی مجدد می روند ،مهم این است که ملت نشان بدهد که نترسیده ، مقاومت ملی ادامه دارد و روشهای فلج سازی تشدید میشود ، بعد از آن است که در سرا زیری می افتند و شروع میکنند به فرو پاشی.این ، اون مسیری است که بارها و بارها حتی درایران و در زمان انقلاب اسلامی هم دیده شد، وقتی که کشتار هفده شهریور پیش آمد و دولت نظامی ، سیاست مشت آهنی ، وقتی که در اون دوره در مقابلش مقاومت شد و نشان داده شد که از کشته شدن ترسی نیست و با روشهایی که مردم اتخاذ کردند و نیروی نظا می را با گل دادن شروع کردند به شکننده کردن ، این موج که شکست ، دیگه جنبش آن روز توانست که به پیش برود ، به هر صورت این مر حله ای است که ما باید بتوا نیم از این پیچ بدون تلفات دادن و درگیری عبور کنیم .

نکته دومی که می خواستم بگم بیانیه آقای مهندس موسوی است که منتشر شده ، به نظر من بیانیه ای است که کاملا از دل بر آمده و لا جرم بر دل می نشیند .ایشون تاکید کردند که به راحتی آماده است که شهید بشود ،همچون سایر شهدای جنبش در کنار مردم ،خدمتگزار کوچکی است که در کنار مردم حرکت می کند، تاکید کرده که سازماندهی شبکه ای جنبش در سطح اجتماع کار خودش را میکند کما اینکه در تاسو عا و عا شورا ، تاکید کرده ایشان که نه ایشان و نه آقای خاتمی و نه آقای کروبی هیچ دعوت علنی نکردند ، هیچ کسی را اعلا میه ندادند که به خیابان بیاید ، اما شبکه بدی جنبش در واقع به خوبی کار کرده و آن شعار هر رهبر یک سرباز، هر سرباز یک رهبر کار کرده و پیش رفته و پیشنهادات ایشان یک بخش اصلی اش به نظر من معطوف به اینکه انتخا بات آزاد در کشور باید برگزار شود و آ زادی انتخاب مردم، رای مردم ، اصالت رای مردم تعیین کننده سرنوشت سیاسی کشور باشد.

نکته سوم

حرف من با بچه های خارج از کشور است ، در مقاطعی مثل این که جنبش در این مرحله قرار میگیرد از موارد مسلمی است که ایرانیان خارج از کشور باید به کمک بچه ها در داخل بروند ، مثل بعد از 30 خرداد تظا هرات پی در پی در تمام شهرها یی که ایرانیان هستند ،مقابل سازمان ملل ، مقابل سازمانهای حقوق بشری ،مقابل سفارتخانه ها ،دفاتری که به ایران مربوط است ، شعار نویسی ،اعلامیه چسباندن بر روی این دفاتر، شمع روشن کردن ، باید که هم به بچه های داخل روحیه بدهد با فیلم و عکس و هم افکار عمومی دنیا را متوجه کند ، فشار به دولتهای دنیا برای اینکه حکومت ایران حق کشتن و اعدام و سرکوب ندارد و بهای سنگینی برای آن خواهد پرداخت ، به هر حال اینجا کمک بچه های خارج از کشور از موارد مسلمی است که به جنبش کمک میکند.من در این باره باز هم صحبت خواهم کرد.

نکته چهارم پافشاری مجدد بر مشی مبارزات بی خشونت است ، ما استراتژی مبارزه مان را که مبارزه بدون خشونت زمین نمی گذاریم، بنا نداریم هیچ گاه خشونت ورزی را ما شروع بکنیم اما از خودمان هم دفاع می کنیم و بنا نداریم که کشته شویم که قبلا هم راجع به این مطلب صحبت کردیم.

نکته پنجم حمله به دانشگاه مشهد که احتمال دارد که دو یا سه نفر از دانشجویان شهید شده باشند، من اخبار بیشترش را می دهم .

نکته آخرهم در همین رابطه است ، اعتصاب دانشگاهها مقاومت مدنی درستی است که از هفته آینده وقتی که شروع بشود ،می تواند که هم از حمله این اوباش به دانشگاهها جلوگیری کند وقتی که در سراسر دانشگا ههای آزاد و دولتی باشد و هم بهترین نقطه شروعی است برای اینکه مردم را هم دعوت بکنیم که از فرزندان دانشجوشون پشتیبانی بکنند و نا فرمانی های مدنی، عدم پرداخت قبضها و اعتصلبات پیامدش باشد.در این باره باز هم صحبت میکنیم.

تا فردا شاد ، پیروز ، موفق و سر افراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی.

--

یکشنبه 13 دی 2568

سلام یکشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۸۸ برابر با سوم ژانویه ۲۰۱۰

درمورد ۷ موضوع امروز صحبت می کنیم.

موضوع اول مادران داغدار طبق معمول هر هفته راه پیمایی خود را در پارک لاله انجام دادند، با وجود اینکه بازای هر یک از مادران داغدار سه نفر از مأموران امنیتی و پلیس و نظامی همراه کرده بودند که تا از این کار مادران جلوگیری شود اما پشتکار اونها انصافأ ستودنی ست. من باز هم از همه شما درخواست می کنم هر طور که می توانید به این آکسیون هفتگی مادران داغدار مدد و کمک برسونید.

نکته دوم این است که دانشجویان علم و صنعت و مشهد نیز به دانشجویان دانشگاه امیر کبیرکه اعتصاب خودشون رو با عدم شرکت در امتحانات شروع کردند و دو خواسته آزادی دانشجویان زندانی وشناسایی و محکوم کردن کسانی که به حریم دانشگاه و حریم علم حمله کردند و دانشجوی مملکت را کتک زدند در رأس خواسته های دانشجویان به حق قرار دارد نکته ای که می خواستم بگویم این است که مطمئنأ حکومت در برخورد با دانشجویان به سراغ تهدید می رود از قبیل اینکه امتحانتان را صفر می دهیم و از تحصیل محروم می کنیم و بعد به سراغ تفرقه اندازی می رود که جمع اعتصاب کنندگان را کوچک کند تا بتواند تهدیداتش را عملی کند. پیروزی در مقابل سرکوبگران و حکومتگران تنها و تنها در گرو این است که اتحاد دانشجویان هرچه بیشتر برقرار باشد. هرچه اعتصابات گسترده تر باشد شانس پیروزی بیشتر است و لذا استدعای من از تمام دانشجویان تمام دانشگاههای سراسر کشور این است که به اعتصاب بپیوندند و در دانشگاه های خودشان خواسته های اعتصابیون را پیگیری کنند چرا که اثر این کار فراتر از اثر گذاشتن بر وضع داشگاهها ست و در مقطعی که الآن جنبش سبز قرار دارد یک نقطه کلیدی برای پیشبرد آن است.

زیرا کودتاچی ها همانگونه که قبلأ قابل پیش بینی بود به فاز سرکوب نظامی و قداره کشی و تهدید و اعدام وارد شدند و میخواهند با ایجاد رعب و وحشت بیشتر مردم را برانند و خانه نشین کنند. در این فاز اهمیت دارد که وقتی در خیابان خطر دارد وکشته می شوید باید سراغ توسعه نافرمانی های مدنی یا روش های تشدید فلج سازی حاکمیت رفت. به خصوص اینکه جنبش در 6 ماه گذشته با روش های همبستگی ومقاومت عمومی هم رشد جغرافیایی و هم رشد در طبقات مختلف اجتماعی کند که به طور مثال در 16 آذر و عاشورا آن را به چشم دیدیم. لذا در این مقطع باید نافرمانی های مدنی را توسعه داد ونهایتأ با حرکت اعتصابی کودتاچی ها را فلج کرد.یکی از نقاط کلیدی این کار دانشجویان اس، وقتی آنها اعتصاب را شروع کردند بعد پیوستن آنها به یکدیگر و دعوت از مردم در پیوستن به آنها نقطه کلیدی است که جنبش را به جلو می برد، پس ارزش حرکت های دانشجویی از چارچوب دانشگاه فراتر می رود و بر کل جنبش اثر می گذارد و دانشجویان در اینجا نقش پیشتازی و رهبری به خود می گیرند. در این مورد روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد که فلج سازی دولت کودتایی که در حال حاضر تا حدودی انجام شده و اقتصاد کشور را به جایی برده که بی لیاقتی دولت را نشان می دهد چگونه می تواند تداوم و توسعه یابد.

نکته سومی که میخواستم بگم اینه که مجمع مدرسین یک اعلامیه یک نفره به اسم شیخ محمد یزدی صادر کرده و در آن گفته آقای آیت الله صانعی به درد مرجعیت نمی خورد، این از آن کارهای تماشایی است وقتی بخصوص روحانی فاسدی مثل شیخ محمد یزدی این کار را بکند. اما فایده این حرکت ها این است که آیت الله صانعی رو هرچه بیشتر به سوی مرجع سبز شدن پیش می برد وایشان را جانشین شایسته ای برای آیت الله منتظری می کند.

نکته چهارم تجمع کارگران نساجی مازندران دراعتراض به حقوق معوقه شان است. که این حرکت کارگران در این کارخانه بار چندم است که اتفاق می افتد و در بسیاری از کارخانجات دیگر هم اتفاق افتاده ادامه داره و حرکت اعتصابی که از دانشگاه ها شکل گرفته مطمئن باشید در قدم بعدی با مشکلاتی که در کارخانجات است می تواند پیوستگی خودش را با دیگران تداوم و تحکیم ببخشد.

نکته پنجم موج دستگیری هایی است که در شهرهای مختلف شروع شده در هفته گذشته به گرگان رسیده و چندین نفر از بچه های فعال گرگان رو دستگیر کردن بنبال شهرهای دیگه و اندازه های این دستگیری ها در حدی است که گاهی واقعأ کسانی رو دستگیر کردن که هیچ نوع هم حتی فعالیتی نداشتند و مریض بودن یا پیر بودند و به نظر می رسد که این حرکت کودتاچی ها بیشتر باز در راستای ایجاد ارعابه یا مثلأ ابرام حکم آقای دکتر زید آبادی در دادگاه تجدید نظر 6 سال حبس 5 سال تبعید ومحرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی و روزنامه نگاری کاملأ نشان می دهد که قصد کودتاچی ها در واقع بزرگ نشان دادن قدرت خودشون از طریق دستگیری و زندانه و فقط نکته ای که باید گفت اینست که ممکنه که برای شوک دادن به اجتماع حتی به سراغ اعدام پاره ای از زندانیان سیاسی برن اما اون چیزی که حاصل این کار اینه خواهد شد به نظر من دو چیز خواهد بود یکی این که واکنش جامعه جهانی را بیش از پیش بر خواهد انگیخت و بیش از پیش کودتا چی ها را در دنیا رسوا می کنه و در ایران منفور میکنه و نکته دوم اینکه بارها هم صحبت کردیم این است که جنبش رو در مسیری که داره محکم تر و قوی تر خواهد کرد. این رو کودتا چی ها امتحان کردن که وقتی دستگیر می کنن فعالین جنبش رو مثل کاری را که در 16 آذر کردن هیچ تأثیری در حرکت جنبش نه تنها نداره بلکه جنبش رو مصمم تر و قوی تر به میدون میفرسته من قبلد هم عرض کردم اینها با این کارهاشون فقط عرض خود می برند و زحمت ما می دارند.

نکته ششم این است که در شیراز مسجد قبا یا مسجد آتشی ها که آقای دستغیب قبلأ در اونجا بودن یکبار اوباش حمله کردند و بچه هایی که اونجا بودند پس گرفتند و بالاخره با پادرمیونی شورای امنیت استان و به صلاحدید خود آقای دستغیب شورای امنیت استان اونجا رو مهر وموم کرده و مسجد را پلمپ کرده ولی نکته جالب این است که وقتی بچه های مسجد ایستادن تونستن اوباش رو به عقب برانند.

اما نکته آخری که می خواستم عرض بکنم این است که بنده فردا به دعوت آقای فرهودی در برنامه دو روز اول شرکت می کنم و پاره ای از بحث هایی رو که در مورد مرحله کنونی جنبش هست و براساس سوالاتی هم که ایشان از من می کنند در آن برنامه ارائه خواهم کرد.

تا فردا شاد پیروز موفق و سر افراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی