Wednesday, March 31, 2010

گفتگوی روزانه ی محسن سازگارا - دوشنبه 9 فروردین 2569


درود
دوشنبه 9 فروردین 1389 – 29 مارچ 2010 میلادی
امروز درباره 8 موضوع صحبت می کنیم.
موضوع اول: تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری در قم
دیروزتشییع جنازه همسرآیت الله منتظری درقم انجام شد. اما به قول جمعیت هزاران نفری که شرکت کرده بودند، "تشییع بی جنازه، این هم یه ظلم تازه".یعنی حکومت جنازه مرحومه همسرآقای منتظری را دزیده بودند برده بودند و تا گورستان تحویل ندادند ولی مردم ترجیح دادند که ولو بی جنازه درمسیری که خانواده اعلام کرده بودند تشییع جنازه انجام بدهند. سواراتوبوس های حکومت هم نشدند. عملا در خیابان "چهارمردان" قم به شکل یک تظاهرات حرکت کردند وشعارهایی مثل "عزاعزاست امروز، ملت سبزایران صاحب عزاست امروز" وسایرشعارهای جنبش سبزرا سردادند. پاره ای علامتهای جنبش سبزمانند علامت "وی" وعکس های آقای منتظری را نشان دادند. درگیری هایی هم درحرم شد، عکس آقای خامنه ای را بعضی ها خواستند بالا ببرند که مردم گرفتند پاره کردند، به مردم حمله کردند ونهایتا هم آن طورکه سایت آیت الله منتظری می گوید 30 نفررا دستگیر کردند. این حرکت آن هم درایام تعطیلات نوروزی به حکومت نشان داد که هرچقدرهم بخواهد ظلم وخشونت بکند، نمی تواند مردم را بازبدارد ازمقابله ای که به هربهانه ای با حکومت می کنند و مهراراده خودشان را می کوبند.
موضوع دوم: احکام سنگین برای دانشجویان عضو "شورای دفاع ازحق تحصیل"
"شورای دفاع ازحق تحصیل" ازپاره ای ازبچه هایی که ستاره دارشده بودند وازتحصیل محروم شده بودند - بچه هایی که جزء بهترین و بافکرترین و باهوش ترین فرزندان این مملکت هستند - تشکیل شده بود. اعضای این شورا بعدازانتخابات دستگیرشدند و درشعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست آقای"پیرعباسی" شروع کردند که احکام سنگین به آنها بدهند.
آقای "ضیا نبوی" سخنگوی شورا که از 25 خرداد تا الان درزندان است به 15 سال حبس محکوم شده وجالب است که خود قاضی اعتراف کرده که 10 سال آن را وزارت اطلاعات بهش گفته بابت ارتباط با سازمان مجاهدین خلق برای آقای نبوی ببرد. درحالیکه خود آقای نبوی گفته با وجودی که فشارزیادی آوردند و شکنجه کردند و کتک زدند که همچین چیزی را گردنش بگذارند، هرگزگردن نگرفته است. این هم شده ترفند جدید آقایان اطلاعاتی ها که برای اینکه حبس های طولانی مدت بدهند به طورواهی ارتباط با پاره ای سازمانها مثل مجاهدین خلق را درپرونده می گنجانند وسعی می کنند به دروغ بباورانند.
آقای "مجید دری" که از 18 تیرماه گذشته درزندان است، به 11 سال زندان محکوم شده که مجددا 10 سال آن به خاطرارتباط با سازمان مجاهدین خلق است که بازهم صحت ندارد.
خانم "مهدیه گلرو" که از 13 آذرماه ازهمین شورا درزندان است با مشکلات جسمی وعفونت روده دست وپنجه نرم می کند وخیلی ها نگران حکم اوهستند.
خانم"شیوانظرآهاری" که 100 روزاست که دربازداشت به سرمی برد وغیراز عضویت درشورای دفاع ازحق تحصیل، ازفعالین حقوق زنان وحقوق بشراست و دانشجوی فوق لیسانس مهندسی عمران است نگرانی برای حکمی که درانتظارش است شدت گرفته است.
"پیمان عارف" عضودیگراین شورا است که ازمدرسه تیزهوشان فارغ التحصیل شده. ابتدا مهندسی می خواند بعد به رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران رفت وازشاگردان درخشان وبا استعداد وخوش قلم وخوش فکربود که اوهم از 28 خرداد گذشته درزندان است. یک سال حبس برایش بریده اند بعلاوه یک ونیم سال تعلیقی که قبلا برایش بریده بودند اضافه کرده اند ومحرومیت ابد ازروزنامه نگاری وعضویت درهر حزب و گروه سیاسی.

"حسام سلامت" شاگرد اول کنکوردکترای جامعه شناسی که جامعه شناسی دانشگاه تهران قبول شده بود، از 30 خرداد گذشته درزندان است و به دوسال حبس تعزیری محکوم شده است.
"سعید جلالی فر" که از 9 آذرماه دستگیر شده وازفعالین حقوق بشرودفاع ازکودکان کاروخیابان هم است دستگیرشده دیگراین جمع است.
"زهراتوحیدی" و"علیرضا خوشبخت" که درچند ماه اخیردستگیرشده بودند.
همانطور که دیده می شود بچه هایی که به نمایندگی ازجمع بزرگی ازدانشجویان ودانش آموختگانی که طی سه چهارسال گذشته ستاره دارشان کرده اند وازتحصیل محرومشان کردند (وهمه شان ازدرخشان ترین وبا استعدادترین بچه های مملکت ایران هستند) درزندان به سرمی برند واین حکومت استعدادکش ودشمن علم ودانش به جانشان افتاده وبا احکام قلابی سعی دارد که آنها را درزندان نگه دارد.

موضوع سوم: تعداد دیگری اززندانیان سیاسی که بلاتکلیف درزندان هستند.
آقای "علی بی کس" که دکترای تاریخ دارد وجرمش همکاری با ستاد تبلیغات آقای موسوی است نیز از 24خرداد ماه گذشته درزندان به سر می برد وهنوزبلاتکلیف است. همین طورآقای "محمدصادق جوادی حصار" روزنامه نگار باسابقه وخوشنام ایران که اوهم سه ماه است که به جرم طرفداری ازآقای کروبی دستگیر شده وهنوزاثری ازتعیین تکلیف اونیست. "رضاخندان" عضو هیئت مدیره هیئت دبیران کانون نویسندگان و "میتراعالی" دانشجوی دانشگاه شریف و"علیرضا پیروزی" گروه های دیگری هستند که چندین ماه است که درزندان هستند وهمچنان بلاتکلیف هستند.
موضوع چهارم: اعلام عدم تمایل اتحادیه عرب به صحبت با حکومت ایران
بعد ازپیشنهاد"عمرموسی" دبیر کل اتحادیه عرب که "خوب است کشورهای عربی با ایران صحبت بکنند"، روزگذشته وزیرخارجه مصراعلام کرد که راجع به این پیشنهاد پشت درهای بسته دراجلاس سران عرب صحبت شد و تصمیم براین است که کشورهای عربی تمایلی به صحبت با ایران ندارند. به این ترتیب پیشنهاد آقای عمرموسی - که حکومت ایران خیلی هم روی آن سروصدا کرده بود که شاید به این ترتیب ازانزوایی که دچارآن است به این ترتیب بیرون بیاید - رد شد ودرکنفرانس سران عرب مصوبه ای به دست نیامد.
نکته دیگردرهمین رابطه این است که آقای"سجادی" سفیر ایران درمسکودر مصاحبه ای گله کرده ازاین که چرا وقتی که ایران می گوید که نمی خواهد سلاح اتمی تولید کند، رهبران روسیه حرف ایران را باورنمی کنند؟ وچرا روسیه ازقطعنامه های تحریم ایران تا به حال پشتیبانی کرده وهم صدا با کشورهای غربی شده؟ به نظرمی رسد که باهمه نوکری که حکومت ایران برای روسیه می کند وهمه دست بازی که روسیه درسپاه پاسداران ودستگاه اطلاعاتی ایران دارد و عملا خیلی اوقات مشاوراین آقایان برای سرکوب مردم ایران است، اما به دلیل منافع بزرگتری که دارد وارتباطاتی که با آمریکایی ها دارد و زدوبندها وبده بستان هایی که با سایرکشورهای غربی دارد، اکنون پشت ایران را خالی کرده که داد سفیرایران هم درآمده ومثل یک بچه حکومت ایران را به بازی گرفته.
موضوع پنجم: سوء استفاده حکومت ایران ازاسم پلیس بین اللمل برای بار دوم
ایران سوء استفاده ازاسم پلیس بین اللمل را برای باردیگر تکرارکرد. یک باردر جریان برخورد با دکتر"آرش حجازی" به دروغ ایران ادعا کرد که پرونده ای را برایش تشکیل داده و به پلیس بین اللمل داده که بعد پلیس بین اللمل تکذیب کرد. اخیراهم در "پرس تی وی" اعلام کرده که برای آقای "احمد باطبی" و"کیوان رفیعی" دوتن ازفعالین حقوق بشرپرونده تشکیل داده وبه پلیس بین اللمل داده که بازهم درتماسی که با پلیس بین اللمل گرفته شد معلوم شد که این حرف از بیخ دروغ است. به هرصورت بهتراین نمی شد آبروی پلیس ایران وآبروی نداشته دستگاه قضایی ایران را برد.
موضوع ششم: تجمع خانواده زندانیان سیاسی
تجمع خانواده های زندانیان سیاسی دیشب درمقابل زندان اوین بود که مجددا این تجمعات شروع شده.
موضوع هفتم: ضمیمه شدن مقاله اعتصابات به برنامه امروز
مقاله "اعتصابات" نوشته"جرمی ویچر" که قبلا معرفی شده وضمیمه برنامه امروزبرایتان ارسال می شود. چرا که داریم وارد فازدوم مبارزه می شویم که فلج سازی حکومت است که روزهای بعد راجع به آن صحبت می کنیم.
موضوع هشتم: درباره "سیزده به در" است که می ماند برای فردا.
تا فردا شاد و پیروز و موفق باشید.

Friday, March 26, 2010

پنجشنبه 5 فروردین 2569


با درود
پنجشنبه 5 فروردین 89، 25 مارچ 2010 میلادی
امروز در مورد هشت موضوع صحبت می کنیم.
موضوع اول: ملاقات مهندس موسوی و خانم دکتر رهنورد با خانواده زندانیان سیاسی از جمله آقای امویی و نوریزاد است و صحبت آقای موسوی و دعوت به صبر و استقامت و اینکه هرکس به سهم خودش باید برای مطالبات جنبش ایستادگی کند. و به تعبیر بنده زنجیره سبزی از حلقه بزرگ دموکراسی خواهی مردم ایران باشد و هرکس به اندازه توانش جنبش را کمک و پشتیبانی کند.
موضوع دوم: آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه اش نکاتی را مطرح کرده که از نظر من این نکته جالب است که ایشان به نقص های قانون اساسی اشاره کرده است، و گفته که در ابتدا عجله برای تدوین قانون اساسی بود بنابراین نقص هایی در آن است. البته به نظر من مشکل قانون اساسی جمهوری اسلامی ذاتی است و اصل ولایت فقیه یا شورای نگهبان یا مبانی بنیانی فکری در پشت این قانون اساسی قرار دارد که آن را اصلاح ناپذیر می کند.
موضوع سوم: شرکت لوک اویل، شرکت نفتی خصوصی روسی اعلام کرد که علیرغم اینکه 63 میلیون دلار ضرر متحمل می شود ایران را ترک خواهد کرد و پروژه استخراج نفتی را که عهده دارش بود کنار می گذارد. شریک نروژی او قبلا از کنسرسیوم خارج شده بود و اما این شرکت روسی هم سرانجام مطرح کرد که با توجه به تحریم های آمریکا ضرری که خواهد کرد بیش از فایده ای است که می برد و پروژه را رها کرده و ایران را ترک کرده است.
موضوع چهارم: نامه تکان دهنده آقای سعید ملک پور از بند 350 زندان اوین سند مهمی است که شکنجه هایی که در زندان می شود را شرح داده اند. ایشان مطرح کرده که تهدید به تجاوز، لخت کردن، کتک زدن و .. شکنجه هایی است که در حق فرزندان این مملکت اعمال می شود. به هر صورت این گونه اسناد نشان دهنده سبعیت حکومت کودتایی است که در سینه تاریخ محفوظ است و تا قیامت برگ ننگینی است بر کارنامه آقای خامنه ای و دولت و حکومت کودتایی او.
موضوع پنجم: تلویزیون سی ان ان شب گذشته در گزارشی از آی تی ان انگلیس که نشان داده است که در افغانستان از اسلام قلعه در افغانستان با تایید پاره ای مقامات افغانی نشان داده که سلاح های ساخت ایران، بمب های کنار جاده ای، خمپاره انداز و امثالهم از ایران حمل و در اختیار طالبان قرار می گیرد. همین طور یک مقام روسی هم مطرح کرده است که پاره ای سلاح های ساخت روسیه که به ایران تحویل داده می شود از طریق ایران در اختیار طالبان و القاعده قرار می گیرد. به هر صورت پخش این گزارش از تلویزیون سی ان ان و تصاویری که نشان داده است، شاید بشود گفت نخستین باری است که با سند و مدرک ارسال سلاح های ساخت ایران و از ایران برای افغان ها را کاملا مدلل و مشخص می کند.
موضوع ششم: در مرور بر کتاب هایی که قبلا معرفی شده بود و در روز های قبل شروع کردیم به دوره کردن آن ها، امروز کتاب "پیکار برای حقوق شهروندی" را که بخشی از کتاب مفصل "نیروی برتر" نوشته پیتر اکرمن و جک دوال را ضمیمه برنامه امروز می کنم. این کتاب در مورد جنبش مدنی سیاهان آمریکاست و اینکه مبارزه سیاهان آمریکا با استفاده از روش های مبارزات بی خشونت و تحت تاثیر آموزش های مهاتما گاندی به رهبری مارتین لوترکینگ چگونه توانست سرانجام رفع تبعیض نژادی در آمریکا را محقق بکند و سیاهان را به حقوق برابر با حقوق شهروندی سفید پوستان برساند.
موضوع هفتم: بحث سیزده بدر است. روزی که سنت قدیمی ما ایرانی هاست و روزی ست که شادی و نشاط و زندگی خواهی و سبز بودن جزء ذات آن است. استفاده از این روز به این ترتیب که هرکسی به هر صورت از منزل بیرون می آید و با تجربه ای که ما در چهارشنبه سوری داشتیم امکان سرکوب از طرف حکومت نیست زندگی خواهی و شادی و امید در مقابل حکومتی که سعی دارد بذر ناامیدی و مرگ و اندوه را در کشور بکارد بهترین روش اعتراضی ست که می شود اعمال کرد. داشتن سبزه که خودش سبز است و جزء این روز است یا یک روبان سبز یا بادکنک سبز و شادی و نشاط از مهمترین کارهایی است که به بهترین نحو ممکن اعتراض ما را نشان می دهد و فقط خواهش من اینست که تهیه فیلم و عکس از این حرکت گسترده در سراسر کشور را فراموش نکنید. چرا که این اسناد عکس و فیلم تنها سندی است که صدای ما را به همه دنیا می رساند.
به قول بچه ها تنها چیزی که کم است اینست که آقای خامنه ای یک فتوا باید بدهد که شادی و زندگی خواهی در این روز خلاف شرع به قرائت ایشان است و آنوقت است که خیلی بهتر مثل چهارشنبه سوری انگیزه خواهد داد به همه که مخالفت مدنی خودشان را با ایشان و حکومت و کودتاچیان پشتیبانش ابراز بکنند.
موضوع هشتم: پاسخ به آخرین سوال در رابطه با جنبش سبز که در روزهای گذشته در موردش بحث کردیم. می رسیم به ششمین سوال و آن اینست که اگر جنبش موفق بشود و خواست مرحله ای اش که پایین کشیدن دولت کودتایی احمدی نژاد است را محقق کند، چگونه مطالبات عموم مردم در مراحل بعدی محقق می شود. در پاسخ به این سوال من به سه نکته تاکید می کنم:
نکته اول: وقتی دولت کودتایی احمدی نژاد سقوط بکند، آقای مهندس موسوی به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت کسی که اکثریت ملت سرش توافق دارند و رای دزدیده شده ملت است، باید بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند.
نکته دوم: مملکتی که در آن ارتش بی طرف است و در واقع سمت ملت را گرفته و همین طور دستگاه های دولتی، با یک رئیس جمهور مورد توافق ملت می تواند با کمال آرامش طی مسیر بکند و مراحل بعدی را طی بکند. این را بخصوص از این جهت عرض می کنم که پاره ای از حکومتی ها عمدا خودشان تبلیغ می کنند که اگر دولت احمدی نژاد یا خامنه ای یا کل جمهوری اسلامی سقوط کند در ایران ناامنی می شود، عراق می شود، افغانستان می شود و امثالهم. در حالیکه هیچ دلیلی بر این امر نیست. بخصوص با بلوغی که عناصر شرکت کننده با گرایشات مختلف و بسیار متفاوت در جنبش سبز از خود نشان دادند کاملا امکان پذیر است که گرایشات مختلف در کنار همدیگر، با حفظ کشور، بدون اینکه بخواهد قلع و قمع بشود و از همدیگر پاچیده بشود، در کنار همدیگر حرکت کنند. و به فاز سوم برسیم.
نکته سوم: انتخابات آزاد که هم آقای موسوی قول داده است و هم آقای کروبی و هم مورد توافق همه جناح های جنبش است، می تواند برگزار بشود. انتخابات آزاد به معنی انتخاباتی که در آن کسانی که خواستشان تغییر قانون اساسی و کل نظام هم هست، حق شرکت داشته باشند و در صورتی که رای آوردند آنوقت دست به ترمیم قانون اساسی و یا برگزاری رفراندوم روی کل قانون اساسی بزنند که در آن حالت می توان نهاد های کشور را عوض کرد. اگر هم این آدم ها رای نیاورند آنوقت همین چهارچوب را می شود اصلاح کرد. به هر صورت دوراهی که آیا باید نظام را تغییر داد یا نداد با حاکمیت صندوق رای و یک انتخابات آزاد و دموکراتیک قابل پرسش از ملت خواهد بود.
تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی

Thursday, March 25, 2010

شنبه 29 اسفند 2569

سلام

شنبه 29 اسفند 88، 20 مارچ 2010 میلادی

امروز در مورد هفت موضوع صحبت می‌کنیم


عذرخواهی بابت دیروز

ابتدا باید عذر خواهی کنم بابت برنامه ی دیروز که کیفیت صدای آن خوب نبود. خود من هم تازه از سفر رسیده و خسته بودم و چشمانم هم خوب نمی دید. تذکرهای زیادی را از سوی شما دریافت کردم که همگی درست بوده و من موظف هستم وقتی خدمت شما می‌رسم سرحال باشم و برنامه را به بهترین نحو ارائه دهم


بزرگداشت 29 مرداد و سال صبر و استقامت

امروز روز آخر 1388 است و امشب به وقت تهران سال نو می شود. سال جدید سال مقاومت و صبر و ایستادگی است. سالی که امیدواریم در آن استقامت ما در بهار طبیعت به بهار آزادی وصل شود. امیدوارم که سال نو، سال صبر و استقامتی که در پیش داریم، سالی باشد که در آن هم بتوانیم کودتاچیان را به زیر بکشیم و هم ثمره ی استقامت خود را به شکل آزادی ملت ببینیم و هم اینکه عزیزانمان از زندان آزاد بشوند و همگی بتوانیم دست در دست هم به دیدار خانواده ی شهدای عزیزمان برویم و بزرگداشتی که در خور آنهاست را آزادانه برگزار کنیم. در هر صورت امیدوارم همگی در سال نو، سالم، سرافراز، سربلند و موفق باشید

همچنین امروز 29 اسفند، سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران است که باید این روز را نیز تبریک بگوییم و یادی هم بکنیم از دکتر مصدق که سمبل حفظ منافع ملی و آزادیخواهی و دموکراسی ماست. بزرگمرد تاریخ معاصر ایران که بزرگداشت یاد او در‌واقع یادآوری به خودماست برای ایستادگی در مقابل زورگویان و کودتاچی ها و حفظ منافع ملی مان و خواستن دموکراسی برای کشورمان


پیشنهادهای جنبش برای نوروز

با آغاز سال نو پیشنهادهایی هم به من رسیده است که دو مورد آن را پیشتر عرض کردم که پیشنهادهای عملی هستند. یکی از آن‌ها سنت عیدی دادن است که پیشنهاد شده روی اسکناس ها شعار نویسی کرده و عیدی سبز هم به یکدیگر بدهیم. یعنی روی اسکناسی که عیدی می دهیم، یک "وی" جنبش یا یک شعار سبز روی آن بنویسیم تا به این ترتیب عیدی که رد و بدل می‌کنیم حاوی پیام ما در شبکه‌های خانوادگی، فامیلی و دوست و آشنایمان باشد و نشان دهیم که دستهایمان مانند حلقه های زنجیر به هم گره شده است و سال استقامت را با عیدی سبز شروع می‌کنیم

همچنین "سفر سبز" پیشنهاد خوبی بود. به طور طبیعی در روزهای تعطیلات خیلی‌ها به مسافرت می‌روند و بنابراین فرصت بسیار خوبی است که در مسافرت های خود به اقصی نقاط ایران اگر سی دی را آماده کرده‌ایم از اخبار، آکسیون ها و کارهای قبل و پیش روی جنبش آن‌ها را به دیگران منتقل کرده و در شهرهای مختلف توزیع کنیم و حتی اگر این امکان را هم نداریم، به همان شیوه ی سینه به سینه هر کس خبر یا اطلاعاتی را که فکر می‌کند طرف‌های ملاقاتش از آن‌ها بی اطلاع هستند، این تحلیل‌ها ، خبرها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارد. این شیوه ی خوبی است که در جهت گسترش جغرافیای جنبش می‌توان به خوبی از آن استفاده کرد

همچنین ما سیزده بدر را پیش رو داریم که سنت دیرینه و زیبای ما ایرانیان است و خود در‌واقع یک روز سبز است. راجع به 13 بدر در روزهای آینده بیشتر صحبت می‌کنیم اما این روز از جنس روزهایی است که همانند چهارشنبه سوری می‌تواند یک نمایش بزرگ ملی در آن شکل بگیرد و نمایش توأم باشد با شادی، زندگی خواهی و امید و سبزبودنی که در ذات این روز هست و یک تو دهنی بزرگی را در این روز می‌توان به کودتاچیان و شخص آقای خامنه ای زد. ایشان وقتی در مورد چهارشنبه سوری فَتوا داد مردم با حرکت خود نشان دادند که وی هیچ مشروعیتی نداشته و در‌واقع از او مشروعیت زدایی کردند. به قول بچه‌ها که نوشته‌اند از آقای خامنه ای خواهش می‌کنیم که برای 13 بدر هم فَتوا صادر نموده و این را نیز تحریم کند،. من هم این خواهش را می‌کنم که آقای خامنه ای طی فتوایی 13 بدر را تحریم کند تا فرصت خوبی شود برای مردم که یکبار دیگر توی دهن ایشان بزنند و به ایشان نشان دهند که حرفش برای ملت پیشزی ارزش ندارد


اعتصاب غذای عیسی سحر خیز و موج حمایت ها

عیسی سحر خیز که از روز گذشته اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است. اطلاع رسانی کرده است که خود و دیگر زندانیان سیاسی بند 350 اوین دست به اعتصاب غذا زده اند. همچنین جمع زیادی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی خارج از ایران هم تصمیم گرفتند در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران از پنج‌شنبه تا تحویل سال دست به اعتصاب غذا بزنند و به این ترتیب حمایت خود از زندانیان داخل کشور را اعلام کردند


کشمش بر سر حذف یارانه ها

خبر جالب اینکه آقای احمدی نژاد شب گذشته در تلویزیون برای گرفتن 20 هزار میلیارد تومان اضافه، به غیر از 20 هزار میلیارد تومانی که در لایحه ی حذف یارانه ها پیش‌بینی شده، درخواست برگزاری رفراندوم کرده است. همچنین ایشان حملات تندی به آقایان توکلی و نادران کرده است که از مخالفان وی در مجلس بودند. در‌واقع وی خواسته است که اگر مجرای قانونی درخواست وی طی شده و به تأیید رهبری هم برسد برای دریافت 20 هزار میلیارد تومان دیگر رفراندوم برگزار کند. امیدوارم که آقای خامنه ای هم با این خواسته موافقت کرده و رفراندوم برگزار شود چرا که فرصت خوبی پیش خواهد آمد تا مردم باردیگر به آقای احمدی نژاد نشان دهد که نه خود وی و نه حکومت و رژیمش را. به هر صورت این کشمکش که آقای احمدی نژاد 20 هزار میلیارد فعلی را کم دانسته و 20 هزار میلیارد تومان هم می‌خواهد و از عواقب حذف یارانه ها می ترسد، فرصت خیلی خوبی است که نشان می‌دهد عواقب حذف یارانه ها تا چد بحران زاست


انتقاد شدید اتحادیه ی اروپا از پارازیت اندازی حکومت ایران

وزارت خارجه ی کشورهای اتحادیه ی اروپا در بیانیه ی شدیدالحنی پارازیت فرستادن روی ماهواره ها از سوی ایران را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که در صورت ادامه ی این کار برخورد متقابل خواهند کرد


تعطیلات نوروزی فرصتی برای مطالعه

نکته ی آخر اینکه تعطیلات نوروزی که در پیش داریم فرصت خوبی است برای مطالعه که هم می‌توان مقالات و کتاب‌هایی که پیشتر معرفی کردیم را خواند (که البته فرداشب تلاش خواهم کرد به مرور و معرفی دوباره ی آن‌ها بپردازم) و هم آکسیون هایی که جمع و جور کردیم را خدمت شما معرفی خواهم کرد و در این فرصت می‌توانیم با هم فکر و تبادل نظر کرده و راجع به آن‌ها تصمیم بگیریم. به‌خصوص بعد از پیروزی که جنبش در چهارشنبه سوری بدست آورده و بسیج عمومی که توانست انجام دهد، اکنون جنبش آماده است برای عدم همکاری و تحریم کالاها و صورتحساب های حکومت که در این باره در روزهای آینده بیشتر صحبت می کنیم.


تا فردا شاد، پیروز ، موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی در سال جدید Vچهارشنبه 4 فروردین 2569


درود

چهارشنبه 4 فروردین 89، 24 مارس 2010 میلادی

امروز در مورد 10 موضوع صحبت می کنیم.

موضوع اول افتضاح پولشویی در کشور بحرین و کویت توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ظاهراً چک 6 میلیون یورویی که سپاه از پول قاچاق مواد مخدر به دست آورده، قرار بوده توسط آقای منصور بن رجب وزیر بحرینی نقد شود و 300000 یورو هم او حق حساب بگیرد بابت این کار یک شبکه گسترده ای از تاجر و زن و مرد و غیره دست اندر کار این کارهای سپاه بودند که دستگیر شدند و پیگیری ماجرا ادامه دارد. به هر صورت پولشویی یعنی پول سیاه و قاچاق را تبدیل کردن آن به پول تمیزی که برود از سیستم یک بانکی بیاید بیرون و تاریخ پیدا کند از کارهایی است که در دنیا غیر قانونی است و بسیاری کشورها به شدت آنرا کنترل می کنند. متاسفانه بانک مرکزی ایران از سازمانهایی است که در معرض پولشویی در دنیا قرار دارد و سپاه پاسداران که اینبار گیر افتاده از سازمانهایی است که معروف است به اینکه پولشویی می کند برای عملیات تروریستی و پول های سیاهی را که از فعالیتهای غیرقانونی به دست می آورد به این ترتیب پولشویی می کند و به مصرف فعالیتهایی که می خواهد می رساند. به هر صورت این قبیل فسادها از سازمانی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از پیش دارد دیده می شود و بیش از پیش به ما جهت می دهد که با این سازمان باید مقابله کنیم.

نکته دوم اینکه چهل و پنج نفر کارگردان ایرانی طی نامه ای خواهان آزادی آقایان پناهی و نوری زاد شدند و به دنیال حرکتی که از کارگردانها و فیلمسازهای بین المللی اتفاق افتاده اکنون بسیاری از سینما گران مشهور ایرانی هم با امضاء این نامه مطرح کردند که آزادی فیلمسازان و هنرمندان، اصلی است حکومت باید به آن پایبند باشد.

نکته سوم اینکه روزنامه های گاردین و ساندی تایمز گزارش کردند که بخشی از اعضای طالبان در ایران آموزش تروریستی می بینند برای منفجر کردن بمب های کنار جاده ای یا کارهای دیگر. همینطور فرستنده تلویزیونی CNN هم در مصاحبه ای از قول یک کارشناس سابق سازمان CIA مطرح کرده که ایران در عراق هم همین کارها را می کرده و آموزش می داد تروریستها را. به هر صورت این حرکت و اطلاع رسانی از فعالیتهای تروریستی سپاه هم این روزها در رسانه های گروهی دنیا مطرح شده.

نکته چهارم اینکه 700 نفر جلوی فرمانداری کیش تجمع کردند و خواهان این شدند که قولی که به آنها داده شده بوده برای انجام کار در کیش، خلف وعده شده و خواهان تعیین تکلیف خودشان شدند.

نکته پنجم اینکه نوه آقای هاشمی رفسنجانی آقای حسن لاهوتی پسر خانم فائزه هاشمی با وثیقه 73 میلیون تومانی آزاد شده و جالب است که جرم او این است که پشت تلفن از انگلیس با یکی از دوستانش که صحبت می کرده به رهبری توهین کرده. جرمی که من فکر می کنم به راحتی هفتاد میلیون ایرانی را می شود بابت آن گرفت برای اینکه بیش از هفتاد میلیون ایرانی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور یا مرگ بر خامنه ای خواهان براندازی آقای خامنه ای، محاکمه و مجازات او هستند. به هر صورت این بهانه ها و این فعالیتها نشان می دهد که کشمکش داخل حکومت ادامه دارد و به نوعی حلقه محاصره را دور آقای هاشمی تنگ تر می کنند.

نکته ششم اینکه آقای علی آبادی معاون ورزش رئیس جمهوری از طرف کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس زیر سوال رفته که پول فدراسیونها را به جیب بانک تات ریخته. بانک تات بانکی که بسیار مطرح است که یک سرش در بیت رهبری است و همینطور یک سرش هم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بانکهای دیگری هم مطرح هستند که هم در بیت رهبری دست دارند و از آنجا تغذیه می شوند مثل بانک پاسارگاد و هم به سپاه پاسداران وابسته هستند. به هر حال این تخلفات مالی در دولت آقای احمدی نژاد و دست گشاده سپاه و بیت رهبری در دولت ایشان و خلاف هر قانون و قاعده ای رفتار کردن سکه رایجی است که این روزها فساد گسترده ای در سطح کشور به ارمغان آورده و به حق می شود گفت که دولت آقای احمدی نژاد از مشروطه تا الان بدون شک فاسد ترین دولتی است که در ایران بر سر کار آمده بخصوص اینکه از بعد از کودتا سپاهیانی که آقای احمدی نژاد را در قدرت نگه داشتند بیش از پیش سهم می خواهند وحق می خواهند و دستشان هم در فساد و در اموال کشور و در پول بانکها، در پول حتی فدراسیونهای کشور بازتر شده.

نکته هفتم این است که به گزارش فعالین حقوق بشر خانم زهرا اسد پور گرجی زندانی 51 ساله وضعیت بد جسمی دارد و نیاز به جراحی قلب دارد. همینطور نوید خانجانی از فعالین حقوق بشر زیر فشار قرار دارد و خانم مریم ضیاء فعال حقوق کودکان هم ششمین روز اعتصاب غذای خودش را طی می کند. این خانم 40 ساله زیر فشار قرار دارد و داروهای خودش را هم قطع کرده همینطور ما خبرهای دیگری از مقاومت زندانیان واعتصاب غذای آنها را در روزهای دیگر هم به اطلاع شما رساندیم و به نظر می رسد که فرزندان ملت حتی در زندانها هم دست از مبارزه و مقاومت برای حقوق خودشان وحقوق ملت بر نمی دارند.

نکته هشتم سوالاتی است که راجع به سیزده بدر پرسیده می شود، سوالاتی که مطرح می شود و به نظر می رسد این مناسبت ملی ما، مناسبت خیلی خوبی است که در مقابل حکومتی که غم، اندوه، نا امیدی و مرگ را پخش می کند با شادی، امیدواری و زندگی خواهی می شود بهترین اعتراضات را به آن کرد و سیزده بدر که خودش روزی سبز و سرشار ازشادی است بهترین فرصتی است که درسراسر ایران با سبزه معمولی که در این روز داریم با روبان سبز با بادکنک سبز با شادی با نشاط با موسیقی با ترنم می توان در مقابل این حکومت ایستاد. تنها به قول بعضی از بچه ها یک فتوای آقای خامنه ای هم کم است که ایشان فتوا بدهد که این روز خلاف شرع است یا شادی و شادمانی و رقصیدن در این روز خلاف شرع است به بهترین نحو ممکن مردم می توانند با حضور خودشان با شاد بودن و زندگانی خواهی خودشان با نمادهای سبز در سراسر ایران می توانند اعتراض خودشان را به حکومت کودتا چی و شخص آقای خامنه ای ابراز کنند. به هر حال در مورد سیزده بدر چون خیلی پیشنهادات رسیده من به دنبال اینکه اینها را دسته بندی بکنم از مجموع مطالبی که شما گفتید در روزهای آینده هم بیشتر راجع به آن صحبت خواهیم کرد.

نکته نهمی که می خواستم بگم در ادامه کتابهایی که قبلاً معرفی کردم و در این فرصت تعطیلات فرصت خوبی است که آنها را مرور بکنید بخشی از کتاب نیرویی توانمند تر نوشته آقای پیتر اکرمن و جک نوال که به زبان انگلیسی است و کتاب خیلی خوبی است در زمینه مبارزات بی خشونت یک فصل آن زیر عنوان لهستان قدرت همبستگی به فارسی ترجمه شده که ضمیمه برنامه امروز می کنم و امیدوارم که از مطالعه آن تجربیات خوبی را کسب بکنید. به هر صورت لهستان در بین کشورهای اروپای شرقی یکی از بهترین مثالهایی است که برای ما درسهای آموختنی دارد و برخلاف کشورهای دیگر که خیلی زود حکومتهایشان وا رفتن از همدیگر در راوپای شرقی و مضمحل شدند، لهستان یک مبارزه طولانی چندین و چند ساله مردم در مقابل حکومت جبار کمونیستی و به سبک استالینی را در واقع در کیسه تجربیاتش دارد که درسهای خیلی خوبی را برای ما می تواند داشته باشد.

نکته دهمی که می خواستم بگم آخرین سوال از شش سوالی است که در مورد جنبش سبز مطرح شد و این شش سوال در واقع قبلاً به پنج تاش جواب دادیم، آخرین سوال این است که وقتی دولت احمدی نژاد سقوط کرد با مبارزات بی خشونتی که جنبش سبز دنبال می کند چگونه خواستهای دیگر ملت می تواند تحقق پیدا بکند پاسخ به این سوال را برای فردا می گذارم.

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی.

یکم فروردین 2569

یکم فروردین سال ۱۳۸۹ و ۲۱ آوریل ۲۰۱۰ میلادی

یکم فروردین ماه و بهار طبیعت از راه رسید و امیدوارم که بهار آزادی هم در کشور ما با استقامتی که در سال پیش رو خواهیم کرد،از راه برسد.

امروز در مورد هشت موضوع صحبت می‌کنم:

موضوع اول پیام آقای کروبی است که به درستی‌ پاسخ آقای خامنه‌ای رو داده اند.بر حق مردم تاکید و به کشتی‌ که آقای خامنه‌ای از نظام مطرح کرده اند،اشاره نموده اند.ایشان مطرح کرده اند که وقتی‌ مردم ایران و نخبگان کشور در این کشتی‌ جایی‌ ندارند و فقط محدود به چند شخص خاص است ،قایقی بیش نیست. شما را به دیدن،شنیدن یا خواندن این پیام دعوت می‌کنم.

نکته دوم پیام آقای خامنه‌ای به مناسبت سال نو است که به نظر من حال زارونزاری در این پیام داشتند و جالب است که همان حرفایی را که سالهای گذشته می‌زدند،سال موفقیت،انتخابات،۲۲بهمن و امثالهم را دوباره تکرار کردند.بدون اینکه به روی خود بیاورد که امسال مردم در سراسر ایران در چهارشنبه سوری چه تودهنی محکمی به شخص ایشان و دولت کودتایشان زدند.همچنین ایشان امسال را سال کار و تلاش و همت مضاعف نامیدند.که به نظر من کارو تلاش مضاعف مردم برای پرکردن جیب یک عده ژنرال فاسد سپاه و عده‌ای از نزدیکانشان یا تلاش مضاعف سرکوبگران که از اول سال جلوی زندان اوین یا گورستان خاوران دیده شده‌اند.

نکتهٔ سوم پیام آقای احمدی نژاد است.بعداز اینکه ایشان با سرو صدایی زیادی به قم رفت و سه تا از روحانیون یا به عبارتی کاردستی رژیم آقای خامنه‌ای مانند آیت الله نوری همدانی،مصباح یزدی و مکارم شیرازی حاضر شدند تا احمدی نژاد را ببینند و نتوانست مابقی روحانیون را ملاقات کند،دست از پا درازتر برگشت و جالب است که در پیام خود نیز،به جز ادعا‌های همیشگی‌ مثل مدیریت جهانی‌ که همواره دنکیشوت وار آنها را تکرار می‌کند،اشاره‌ا‌ی به انتخابات یا تایید رهبری نکرد.

موضوع چهارم پیام آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکاست که به نظر من تکرار حرفهای گذشته آقای اوباماست که قبلا هم این حرفها را زده است،فقط یک تاکید جدید وجود دارد که آن هم به وظیفه آمریکا برای کمک به اطلاع رسانی و حقوق مردم در سراسر دنیا اشاره دارد.امیدوارم که آمریکا و سایر کشورهای دموکراتیک دنیا وظیفه ی خود را برای گردش آزاد اطلاعات از طریق اینترنت یا شبکه‌های مختلف اطلاع‌رسانی به درستی‌ انجام دهند و در مقابل مردم ایران و سایر مردم دنیا ادای مسئولیت کنند.

نکتهٔ پنجم آنکه نیروهای امنیتی شب گذشته در لحظهٔ تحویل سال از برگزاری مراسم تحویل سال و پهن کردن سفرهٔ هفت سین در مقابل زندان اوین ممانعت به عمل آوردند. روز جمعه نیز در گورستان خاوران از حضور خانواده‌های شهدای سال۱۳۶۷ و اعدامیان دهه ۶۰ که بصورت انفرادی یا به صورت دست جمعی‌ در این گورستان دفن شده اند، جلوگیری به عمل آورده شد و خشونت و بیرحمی خود را یک بار دیگر نیز نشان دادند. همانطور که خدمتتان عرض کردم، درواقع مصداق تلاشی که آقای خامنه‌ای می گویند ،برای سرکوب بیشتر نشان داده شد.به هر صورت خانواده‌ها هم گل هایی را که سر مزار عزیزانشان برده بودند،در همانجا پرپر کرده و راهی بهشت زهرا شدند،برای ادای احترام به شهدای جنبش سبز که همگی‌ در کاروان شهدای راه آزادی ایران از مشروطه تا اکنون قرار می‌‌گیرند.

نکتهٔ ششم این است که شب گذشته در هنگام صحبت آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد در چندین نقطه و محله‌های تهران مردم در پشت بامها الله اکبر گفتند و به این ترتیب اعتراض خود را به صحبتهای آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد نشان دادند. فکر می‌کنم جنبش با پیروزی‌ای که در چهارشنبه سوری و در سراسر کشور بدست آورد،آمادگی این را دارد که در سال جدید وارد فاز‌های جدید و پیروزی‌های جدید شود.

مسال هفتم این است که پیرامون شش سوالی‌ که اغلب راجع به جنبش سبز پرسیده می شودکه قبلا به برخی از آنها پرداخته شده است:

سوال اول اینکه ریشه‌های جنبش کجاست؟

سوال دوم اینکه رهبری و استرتژی جنبش سبز چگونه است؟

سوال سوم : جنبش چگونه پیروز می شود؟

سوال چهارم اینکه کی پیروز می شود؟

سوال پنجم:ما در قبال جنبش سبز در دنیا چه می تونیم بکنیم و دنیا چه کاری میتواند برای جنبش سبز بکند؟

و سوال ششم آنکه بعداز پایین کشیدن دولت کودتایی احمدی نژاد تحقق خواستهای مردم که فراتر از آن است،چگونه انجام می‌گیرد؟

تا حالا رسیده ایم به این سوالات که جنبش چگونه و کی پیروز خواهد شد که این بحث را به زودی کامل می‌کنیم و سپس به سراغ دو سوال دیگر خواهیم رفت.

نکتهٔ آخری که در این ابتدای سال نوع می‌خواستم عرض کنم آنکه من نیز باید به سهم خود و از جانب تمام شما عزیزان از تمام کسانی‌ که در نه ماه گذشته در تهیه برنامه‌های ده دقیقه‌ کمک کردند، تشکر کنم.

که برای این فیلمها اعلام شده یا روی سایت msazegaraمن روزانه در مجموعه ی امیل‌های شخصی‌ ام

یا فیسبوک نظراتی دریافت می کنم که روزانه به طور متوسط نزدیک به ۲۰۰۰ ایمیل و پیام است،که آنهارا گروهی از بچه‌ها دنبال می کنند.اگر بخواهم جمع بزنم روزانه صدها نفر برای من خبر،اطلاعات و نکاتی‌ را می فرستند که از همه آنها نیز تشکر می‌کنم.به طور‌ مستقیم برای تهیه این برنامهٔ ۱۴ دقیقه ای‌،۱۴ نفر هر روز با من همکاری می کنند،از ایران گرفته تا اروپا و آمریکا تا بتوانیم این برنامه را خدمتتان ارائه کنیم.همچنین از قسمت فنی‌ و پیاده کردن متن صحبت‌ها و دسته بندی سوال‌ها و نظرات و مشاورینی که روزانه با آنها در تماس هستم(حداقل با ۳نفر بصورت ثابت مشورت دارم،ولی‌ چندین نفر دیگر نیز هستند که بصورت غیر ثابت با من همکاری می کنند) نیز سپاسگذارم. به هرصورت خواستم در اول سال جدید از زحمت تمام کسانی‌ که دستندرکار این برنامه ی‌ ۱۰ دقیقه‌ بوده اند، تشکر کنم و ابراز امیدواری کنم که بتوانیم این همکاری کوچکی را که در کنار جنبش سبز داریم و خدمت می‌کنیم،در سال پیش رو هم ادامه دهیم. تشکر اصلی‌ بنده از همهٔ شمایی‌ است که محبت کرده و این برنامه ها را دنبال می‌کنید و نکات خوبی‌ را به ما متذکر می شوید.

نکتهٔ دیگر که در همین راستاست و همانطور که قول داده بودم،در طول این تعطیلات کتابها و مقالاتی را که قبلا معرفی‌ کرده بودم را یکبار دیگر خدمتتان معرفی‌ می‌کنم و امیدوارم چند کار جدید هم که دراین چند ماه رویش کار کرده ایم در این تعطیلات حاضر شود و خدمتتان ارائه کنم. به هر حال به عنوان اولین مرور، کتاب ۵۰ نکتهٔ اساسی‌ در مورد مبارزهٔ بدون خشونت که نوشتهٔ سه تن از رهبران جنبش دانشجویی اکپور است که در صربستان ،میلسویچ را به زیر کشیدند .این کتاب درواقع به شکل خودآموز مبارزات بی‌ خشونت تنظیم شده است.ضمیمهٔ برنامه امشب، این کتاب را برایتان می فرستم و از شما خواهش می‌کنم در این تعطیلات این کتاب را که کتابی کوچک ولی‌ بسیار مفید است، برای شروع و بالا بردن دانش مبارزات بی‌ خشونت مطالعه کنید.

تا فردا

شاد،پیروز، موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانیان

سه شنبه 3 فروردین 2569

سلام

۳شنبه ۳ فروردین ۸۹، ۲۳ مارس ۲۰۱۰ میلادی

امروز دربارهٔ ۹ موضوع صحبت می‌کنیم

موضوع اول اینکه آقای حسن ... ، ۲۳ ساله خانم فائزه رفسنجانی‌، نوه آقای هاشمی‌ رفسنجانی‌، دیروز در راه برگشتن از لندن در فرودگاه دستگیر شد، به هر حال به نظر می‌رسد که این فشار روی آقای هاشمی‌ رفسنجانی‌ بعد از دستگیری آقای حسین مرعشی ادامه دارد و این بحث هایی که بین اطرافیان آقای احمدی نژاد و سپاهیان هست که فشار به آقای رفسنجانی‌ بیاورند نشان دهنده ضعف آقای خامنه‌ای در جمع آوری جپهه پشت سرش .

نکته دوم اینکه پیشنویسی که قبلا صحبتش را کرده بودیم در مقابل پارازیت ایران روی ماهواره‌ها که به اجلاس وزرای خارجهٔ اتحادیه اروپا تصویب شد که اگر ایران دست از کار بر ندارد با او مقابله خواهیم کرد. اما اعلام نشده است که چه نوع مقابله با ایران خواهند کرد.

نکتهٔ سوم به دنبال اینکه چند شب پیش چند نفر از سینماگران مشهور ایرانی‌ جلوی زندان اوین تجمع داشتند برای آزادی جعفر پناهی ، فیلمساز معروف ایرانی‌. روز گذشته هم جمع کثیری از سینماگران معروف دنیا طی‌ نامه‌ای به ریس قوهٔ قضایی ایران خواستار آزادی جعفر پناهی شدند. همینطور آقائ پناهی هم طی‌ تماسی که با خانواده آش داشته است که ایستاده گی خواهد کرد و مثل هر زندان دیگری در زندان خواهد بود و اصراری هم ندارد که با او برخورد مخصوصی شود و مثل بقیه که اسیر دست حکومت هستند او هم در زندان است و مقاومت خواهد کرد.

نکتهٔ چهارم اینکه شرکت بیمه لویدز لندن هزینهٔ بیمه حمل کالا به ایران را به دلیل ریسک بالا و خطر تروریسم و خطر جنگ و سایر خطر‌ها افزایش داده و بدین ترتیب چون بیمه بسیاری از کالاها توسط لویدز انجام میشود ، احتمالا ورود کالا به ایران با افزایش قیمت بیمه باز هم افزایش خواهد کرد.همینطور چین هم حدود ۳۷% واردات نفت خام را از ایران کاهش داده است و جایگزین ایران کشورهای روسیه ، آنگولا و عربستان را کرده است. به نظر می‌رسد که با افزایش فشار بر ایران و آماده سازی کشور‌های دنیا و آماده شدنشان برای تحریم‌های جدید علیه ایران. هم در مسأله بیمه‌ها هم در واردات بنزین و هم در صادرات نفت خام ایران مشکلاتی دارد به وجود می‌‌آید بخصوص اگر چین چرخش کند نقط عطفی خواهد بود که بعد از روسیه یکی‌ از کشورهای ۵+۱، در واقع به بقیه کشور‌ها پیوسته است که شاید آخرین آنها هم باشد که فشار روی ایران را افزایش دهد.

نکتهٔ پنجم. آقای محمد نوریزاد بعد از ۹۳ روز که در زندان بود با خانواده‌اش صحبت کرده است و تاکید کرده است که ایستادگی خواهد کرد. به هر حل به نظر می‌‌آید که بسیاری از بچه هایی که در این سال نو مثل آقای نوریزاد در زندان هستند عزم خود را جزم کرده اند ایستادگی را بارها اعلام کرده اند و برخی‌ ز آنها هم با اعتصاب غذا و اعتراض نامه هایی که مینویسند بر پافشاری خودشان بر مقاومت به همراه ملت ادامه میدهند.

نکتهٔ ششم اینکه از مشهد گزارش هایی رسیده مبنی بر اینکه در سخنرانی‌ آقای خامنه‌ای مردم حضور نداشته اند فقط جمع کمی‌ بودند و خیلی‌‌ها هم بی‌ اعتنا ردّ می‌شدند و جالب اینجاست که بعد از آقای احمدی نژاد حالا نوبت آقای خامنه‌ای ایست که حالا در مشهد و بعد هم در سایر شهرستانها حتا با زور پول و تهدید موفق نمیشوند که مردم را بیاورند و جمعیت درست کنند و در تلویزیون نشان دهند. به هر حال فیلم‌های واقعی‌ که از مردمی که پای صحبتهای آقای خامنه‌ای نشسته اند و جمعیت کم آنها را نشان میدهد که این روش منفی‌ مقاومت مردم یا عدم همکاری یا پوش کردن به حکومت آرام آرام دارد شکل می‌گیرد که یکی‌ از بهترین اشکال اکسیونهای عدم همکاری . عدم اقبال به دولتمردان یا هرکسی که با حکومت همکاری می‌کند.

نکتهٔ هفتم ، ادامهٔ کشمکش آقای احمدی‌نژاد با مجلس بر سر حذف لایحه حذف یارانه‌ها است که همانطور که می‌دانید بعد از اینکه مجلس این لایحه را تصویب کرد آقای احمدی‌نژاد گفت که این لایحه را اجرا نخواهد کرد و امثال آقای لاریجانی آقای با هنر و آقای توکلی و دیگران گفته اند که قانوناً ریس جمهور موظف است که لایحه‌ای را که مجلس تصویب کرده است را امضا کند. و آقای خامنه‌ای هم تاکید کرده است که دولت باید به قانون عامل کند. به هر حال این لایحه از الان از مسائلی‌ است که چه اجرا بشود چه نشود چه کشمکش باشد یا نباشد از تبعاتی بر خور دار است که جنبش باید آن را هوشمندانه دنبال کند چرا که همهٔ مردم را درگیر اجرا یا عدم اجرای آن خواهد کرد.

نکتهٔ هشتم اینکه در ادامهٔ کتابهایی که داریم مرور می‌کنیم من ضمیمهٔ برنامه امشب کتاب دیکتاتوری به دموکراسی جین شارپ را ضمیمه خواهم کرد که خواهشمندم که با خوندن این کتاب مقداری روی مبانی مبارزات بی‌ خشونت مرور داشته باشیم تا برسیم به مثال هایی از مبارزات مردم کشور‌های دیگر در روزهای بعدی معرفی‌ می‌کنم.

نکته آخر ادامهٔ بحث ما در پاسخ به آن ۶ سوالی است که اغلب از جنبش سبز پرسیده میشود که اگر به خاطر داشته باشید به سوال پنجم رسیده بودیم که اگر در خارج چه کار میشود کرد و مطرح کردیم که در خارج میشود ۴ کار را دسته بندی کرد، کارهائ که جلب افکار عمومی را می‌کند، تظاهرات ، ارتباط با مطبوعات و روزنامه نگاران و اطلاع رسانی از طریق مطبوعات به جوامعی که در آن زندگی‌ می‌کنیم، ارتباط گرفتن با سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای ایجاد فشار روی حکومت و پشتیبانی‌ از جنبش داخل به شکل پشتیبانی‌ فنی‌ ، مالی، دانش، تجربه و سایر پشتیبانی‌ هایی که در خارج میشود به جنبش داخل داد. در مورد مالی‌ چون چند تا سوال هم پیش آمده بود این نکته را در پرانتز عرض کنم که کاری را که خبرنگاران بدون مرز داوطلب شده و دیگر روزنامه نگران هم تائید کرده اند که هر کسی‌ هر مقدار پول هرچقدر هم ناچیز حتی ۱دلار، هم باشد،اگر این پول‌ها ماهانه بصورت مرتب داده شود فکر می‌کنم که میتواند کمک کند به بچه‌های روز نامه نگار یا کسانی‌ که تحت تعقیب و فشار هستند و به خارج آماده اند تا هرچه زودتر به سرو سامانی برسند. اما قسمت دوم این سوال که در خارج چه کار می‌توان کرد این است که فرض کنید ما ارتباط گرفتیم،صحبت کردیم، تظاهرات کردیم، چه چیزی میتونیم از دنیا بخوهیم. به نظر من مجموعه چیزهایی که از دنیا میخواهیم را در ۳ یا۴ مبحث میتوان دست بندی کرد.

اول اینکه هیچ کس حق دخالت در امور داخلی‌ ایران را ندارد به خصوص به شکل حملهٔ نظامی که می‌توان گفت تنها چیزی است که این کودتا چی ها رو از خدا بخواهد که نجاتشان دهند وقتی‌ که زیر فشار ملت هستند بنابرین تغییر حکومت در ایران انحصارا وظیفهٔ ملت ایران است ولی‌ تغییر رفتار این حکومت با مردم امری است که دنیا میتواند کمک کند.

و نکتهٔ دوم در مورد این تغییر رفتار این است که فشار روی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیاد باشد برای اینکه سازمانی است که پول به دست میاورد برای اینکه ادمها را بکشد و دستگیر می‌کند، این امر مثبتی است. پس نکتهٔ دوم فشار روی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

نکتهٔ سوم کمک های فنی‌ است که دنیا به لحاظ اطلاع رسانی، اینترنت ماهواره‌ای و.. میتواند بکند.

نکتهٔ چهارم کمک های انسان دوستانه ایست که میتواند به پناه جویان ایران است

تا فردا شاد پیروز، موفق و سر افراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانیان

سه شنبه 25 اسفند 2568


سلام ۳شنبه ۲۵ اسفند ۸۸، ۱۶ مارس ۲۰۱۰ میلادی

امروز درمورد ۷ موضوع صحبت می‌کنیم

موضوع اول اینکه کمیسیون مشترکی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نیروی انتظامی تشکیل شده برای مقابل با ۴شنبه سوری. همینطور دادستان تهران هم اعلام کرده است که ۶نفر به اعدام محکوم شدند از متهمین روز عاشورا و همچنین حرفهای دیگری هم گفته است همانند آدمی‌ که شب از ترس در کوچه باغ راه میروند و آواز میخواند ، از ترسش همانند مقامات دیگر میگوید که همه چیز را خواباندیم و حتا وعده داده است که بعدا ما برخوردهای اجتماعی و اخلاقی‌ را دوباره از سر خواهیم گرفت و دوباره به جان زن و بچهٔ مردم خواهیم افتاد. به هر صورت آنچه که اهم است برای ایجاد رعب و وحشت ، آقایون همه بسیج شده اند بلکه بتوانند مردم را از برگزاری مراسمی که هزاران سال است که اجرا میکنند باز بدارند. انچکه من میخواستم از شما خواهش کنم این است که امشب که مراسم ۴ شنبه سوری برگزار میشود طبقه سنتهای دیرینهٔ ما ایرانیان در کمال آرامش با احتراز از اینکه کسی‌ به خطر بیفتد در مقابل این خون آشامان و شب پرستان و در عوض با تمام قوا شاد بودن و زندگی‌ خواهی و زنده بودنمان را با سرو صدا با ترافیک ایجاد کردن از ۶ بعد از ظهر، مراسم ۴شنبه سوری را با قاشق زنی‌ پر سروصدا از ۹ شب به بعد در واقع اعتراض خودمان را با زندگی‌ خواهی نشان خواهیم داد و این بزرگترین ضربه ایست است که در مقابل می‌توان به حکومت زد.

نکتهٔ دوم تجمع صدها نفر از خانوادههای زندانیان سیاسی، و آزادی تعدادی از زندانیان بوده است

نکتهٔ سوم ممنوعیت حزب مشارکت توسط قوهٔ قضائیه و برگزاری کنگرهٔ حزب توسط وزارت کشور بوده است

چهارم فتوای آیات الله دستغیب است در مورد کسانیکه مردم را سرکوب و شکنجه میکنند. آنها محارب هستند

نکتهٔ پنجم ، یک بازجوی آقای بهزاد نبوی در مصاحبه‌ای درواقع اعتراف کرده و از دهانش در رفته است که ما حکم دستگیری امثال آقای نبوی و دیگران یکروز قبل از انتخابات صادر شده بود و ما فکر میکردیم که با این دستگیر‌ها اعتراضی در کار نخواهد بود و مردم اعتراضی نخوهند کرد و پیشاپیش سرکوب میشوند.

نکتهٔ ششم اینکه مجمع فعالان حقوق بشر مطرح کردند که در بند ۳۵۰ زندان اوین، زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا نامحدود زده اند و ۵نفر از آنها به سلول انفرادی منتقل شده اند. زندانیان این بند به شرایط بلاتکلیف خودشان اعتراض دارند و همینطور به شرایط بد این زندان و ریس سختگیر و شکنجه گار این بند آقای بزرگ نیا به آنها حمله کرده است. به هر صورت این قبیل مزدوران بدانند که اسم و رسم و مشخصا تشان بزودی اعلام میشود.

نکتهٔ هفتم ، مصاحبهٔ خانوم کروبی است در مورد حملهٔ ۴۰، یا ۵۰ نفر به حمایت نیروی انتظامی به منزل ایشان و عذرخواهی که ایشان از همسایه ها یشان کرده است و انصافا پافشاری که بر تداوم مبارزه کرده است از طرف خود ایشان و آقای کروبی و خانواده.

تا فردا شاد ، پیروز ، موفق و سر افراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانیان

دوشنبه 2 فروردین 2569


دوشنبه 2 فروردین 1389 – 22 مارچ 2010 میلادی

امروز درباره 8 موضوع صحبت می کنیم.

موضوع اول: اعتصاب غذای عیسی سحرخیزولزوم دیدارازخانواده های زندانیان سیاسی

اعتصاب غذای "عیسی سحرخیز" روزنامه نگارو فعال سیاسی شجاع ایران ازدیروزآغاز شده وبه همراه سایرزندانیان درخارج ازایران هم جمعی اعتصاب غذا کرده بودند. درزندان ارومیه وزندان گوهردشت زندانیها دربندهای مختلف، بچه های سیاسی وغیر سیاسی مراسم سال نوداشته اند. آقای کروبی هم دردیداری که با "احمدی امویی" روزنامه نگارزندانی ما - که برای مرخصی آمده - داشته تاکید کرده بود که درایام عید به دیدن خانواده های زندانیان برویم. بخصوص خانواده زندانیانی که کمترشهرت دارند وکمترمطرح هستند. آقای کروبی ابرازنگرانی هم کرده بود ازسرنوشت کسانی که اسم ورسم شان کمتر است. جا دارد این حرف آقای کروبی را هرکس که ازدستش برمی آید دنبال کند وبه دیدن خانواده زندانیان کمترشناخته شده برود.

موضوع دوم: جمع آوری کمک برای روزنامه نگاران وخبرنگاران پناهجودر خارج ازایران

جمعی ازروزنامه نگاران وخبرنگاران درخارج ازایران طی یک پیامی که به صورت فیلم منتشر کرده اند به درستی تاکید کرده اند که جمع بزرگی ازپناهجویان ایرانی که دربین آنان روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و خیلی کسان هستند، احتیاج به کمک دارند. به همین دلیل هم سازمان خبرنگاران بدون مرزرا معرفی کرده اند که هرکس می تواند به این سازمان کمک مالی(حتی با چند دلاریا چند یورو) بکند، تا بتوانند به پناهجویان کمک بکنند.

سایت "بالاترین" هم دراین زمینه برای کمک به میدان آمده. من خواهش می کنم که هرکسی که توانایی کمک دارد(هرچند که فکر می کند ناچیزاست مهم نیست)هرچند دلاری که می تواند کمک بکند تا ازطریق سازمان خبرنگاران بدون مرز به بچه هایی که ازفشاروسرکوبی که درداخل بوده به خارج ازایران به پناهجویی آمده اند کمک بشود.

موضوع سوم: تجمع درحافظیه شیرازدرهنگام تحویل سال و دادن شعارهای جنبش سبز

درزمان تحویل سال جمع بزرگی درحافظیه شیرازاجتماع کرده بوده اند وبا دادن شعار"یا حسین میرحسین" و سایرشعارهای جنبش سبزعملا درزمان تحویل سال

تظاهراتی را درآنجا شکل داده اند. این آن چیزی است که درایام نوروزوسفرهای نوروزی خیلی خوب می تواند اتفاق بیفتد و بچه هایی که ازشهرهای مختلف به جاهای مختلف ایران می روند می توانند به رشد جغرافیایی جنبش کمک بکنند و نشان بدهند که جنبش چگونه درسراسرایران حضوردارد.

نکته چهارم: تمرد "لشکر55هوابردشیراز" ازسرکوب مردم درشب چهارشنبه سوری

در شیرازدرمراسم چهارشنبه سوری به دلیل اینکه حکومت نیروکم داشته در منطقه قصرالدشت شیرازبه سراغ" لشکر55هوابرد شیراز" رفته وجمعی ازپرسنل این لشکررا به خیابان آورده بوده که مردم را بترساند یا احیانا سرکوب کند. اما پرسنل غیرتمند این لشکرازدستوری که برای مقابله با مردم به آنها داده شده بوده تمرد کرده اند واعلام کرده اند هرتبعاتی که برایشان داشته باشد می پذیرند. این حادثه، حادثه مهمی است که دوچیزرا نشان می دهد. یک این که نشان می دهد مشکل حکومت - وقتی که حرکت واعتراض گسترده وسراسری وپراکنده درسطح تمام شهرهای ایران می شود- درداشتن نیروی پلیس یا سپاهی است که بتواند همه جا ببرد ومقابله کند وناچارمی شود سراغ ارتش برود. دوم چیزی است که قابل پیش بینی هم بوده این که ارتش زیرباراین کارنمی رود وبه سرعت تمرد می کند.

موضوع پنجم: حرفهای تکراری آقای خامنه ای درمشهد

آقای خامنه ای همان حرفهای تکراری را باززده: تکرارواژه دشمن واینکه حوادث یک سال گذشته را یکسره به خارجی منصوب کردن واین تحلیل ها که گویی کسانی خارج آمده اند ودرکشورشلوغ کرده اند وچشم روی واقعیت ها فروبستن. من فکرمی کنم آقای خامنه ای دراتاق دربسته می نشیند وبرای خودش فکرمی کند واگر یک آن سرش را ازپنجره اتاق اش بیرون بیاورد میلیونها نفررا می بیند. شب چهارشنبه سوری فقط کافی بود که توی پناهگاه توی زیرزمین نباشد و به شعارها گوش می کرد تا ازصدای آتش بازی وفعالیت بچه ها می فهمید که این ملت هستند که باهاش مخالف هستند. دیدم که بعضی ها مطرح کرده اند" این حرفها که می زنی همه قبول، چرا می ترسی ازاینکه یک انتخابات آزاد بگذاری؟" ویا خیلی ساده تر، طبق آن چیزی که قبلا آقای کروبی یا موسوی گفته اند، بیا یک جایی بگذار، چوب و چماق وسرکوبگررا کناربگذار، ببین که اکثریت مردم چگونه باهات مخالف هستند. یک تظاهرات یا تجمع مسالمت آمیزدرسطح کشورکافی است که نشان بدهد که چگونه اکثریت مطلق مردم نه آقای خامنه ای را می خواهند ونه دولت کودتایی را.

موضوع ششم :

الله اکبر گفتن علاوه برتهران درزمان تحویل سال وبعد ازآن که آقای خامنه ای و احمدی نژاد صحبت می کردند، ازاصفهان وشیراز وچند نقطه دیگرهم گزارش شده، دال براینکه این کاررا مردم کرده اند واعتراض شان را نشان داده اند.

نکته هفتم: معرفی کتابهای جین شارپ

درادامه کتابهایی که قبلا راجع به آنها صحبت کردیم، معرفی کتاب "ضد کودتا"ی آقای "جین شارپ" است که مجددا ضمیمه برنامه امروز می کنم. آقای جین شارپ استاد دانشگاه هاروارد بوده که بازنشسته شده ویکی ازبهترین متفکرین مبارزات بی خشونت است ودرواقع او کسی است که شاید بشود گفت که برای نخستین بارمبحث مبارزات بی خشونت را به عنوان یک روش قدرتمند مبازراتی مطرح کرده وسعی کرده فلسفه سیاسی آن را بیان کند. آقای جین شارپ کتابهای متعددی دارد که من دوکتاب اورا که به فارسی ترجمه شده قبلا خدمتتان معرفی کرده ام که یکی را امشب ضمیه برنامه می کنم (ضد کودتا) و یکی را هم فردا خدمتتان ارائه خواهم کرد.

نکته هشتم: بررسی فعالیت ایرانیان خارج ازکشوردرحمایت ازجنبش سبز

دردنباله شش سوالی که اغلب ازجنبش سبز پرسیده می شود، می رسیم به سوال پنجم که دردنیا چه کاری می شود برای جنبش سبز کرد؟

تاکید مجدد براین می کنم که ایرانی ها درخارج ازایران بسیارشایسته وخوب حرکت کردند. درمقایسه با مردم کشورهای دیگرمثل یونانی ها درجریان کودتای سرهنگ ها یا شیلیایی ها درجریان کودتای پینوشه ایرانی ها شاید بهترازاین ملیت ها ظاهر شدند. من کارهایی را که درخارج از ایران می شود کرد، ذیل چهارسرفصل خلاصه می کنم:

اول: کارهایی که افکارعمومی مردم وهمدردی آنها را جلب می کنیم، مثل تظاهرات کردن، شمع روشن کردن، موسیقی اجرا کردن، اعلامه بینشان پخش کردن.

دو: کارهایی که با مطبوعات ورسانه های گروهی می کنیم. غیرازاینکه اگرتظاهراتی می گذاریم بتواند درمطبوعات منعکس بشود، نوشتن مقاله، مصاحبه کردن واگرخبرنگاری می شناسیم به اوتوضیح دادن.

سوم: کاربا محافل سیاسی، سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای بین اللملی برای دفاع ازحقوق مردم ایران وسازمانهای دولتی وغیردولتی و فعالین این سازمانها برای توضیحات سیاسی وپشتیبانی ازمبارزات مردم.

چهارم: پشتیبانی مستقیمی که ازجنبش درایران می شود کرد. مثل پشتیبانی فنی، اینترنتی، خبررسانی، دانش، تجربه و امثال آن.

اینکه ما ازدنیا چه بخواهیم می ماند برای بحث فردا.

تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرفراز باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی

Monday, March 22, 2010

شنبه 29 اسفند 2568

سلام

شنبه 29 اسفند 88، 20 مارچ 2010 میلادی

امروز در مورد هفت موضوع صحبت می‌کنیم


عذرخواهی بابت دیروز

ابتدا باید عذر خواهی کنم بابت برنامه ی دیروز که کیفیت صدای آن خوب نبود. خود من هم تازه از سفر رسیده و خسته بودم و چشمانم هم خوب نمی دید. تذکرهای زیادی را از سوی شما دریافت کردم که همگی درست بوده و من موظف هستم وقتی خدمت شما می‌رسم سرحال باشم و برنامه را به بهترین نحو ارائه دهم


بزرگداشت 29 مرداد و سال صبر و استقامت

امروز روز آخر 1388 است و امشب به وقت تهران سال نو می شود. سال جدید سال مقاومت و صبر و ایستادگی است. سالی که امیدواریم در آن استقامت ما در بهار طبیعت به بهار آزادی وصل شود. امیدوارم که سال نو، سال صبر و استقامتی که در پیش داریم، سالی باشد که در آن هم بتوانیم کودتاچیان را به زیر بکشیم و هم ثمره ی استقامت خود را به شکل آزادی ملت ببینیم و هم اینکه عزیزانمان از زندان آزاد بشوند و همگی بتوانیم دست در دست هم به دیدار خانواده ی شهدای عزیزمان برویم و بزرگداشتی که در خور آنهاست را آزادانه برگزار کنیم. در هر صورت امیدوارم همگی در سال نو، سالم، سرافراز، سربلند و موفق باشید

همچنین امروز 29 اسفند، سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران است که باید این روز را نیز تبریک بگوییم و یادی هم بکنیم از دکتر مصدق که سمبل حفظ منافع ملی و آزادیخواهی و دموکراسی ماست. بزرگمرد تاریخ معاصر ایران که بزرگداشت یاد او در‌واقع یادآوری به خودماست برای ایستادگی در مقابل زورگویان و کودتاچی ها و حفظ منافع ملی مان و خواستن دموکراسی برای کشورمان


پیشنهادهای جنبش برای نوروز

با آغاز سال نو پیشنهادهایی هم به من رسیده است که دو مورد آن را پیشتر عرض کردم که پیشنهادهای عملی هستند. یکی از آن‌ها سنت عیدی دادن است که پیشنهاد شده روی اسکناس ها شعار نویسی کرده و عیدی سبز هم به یکدیگر بدهیم. یعنی روی اسکناسی که عیدی می دهیم، یک "وی" جنبش یا یک شعار سبز روی آن بنویسیم تا به این ترتیب عیدی که رد و بدل می‌کنیم حاوی پیام ما در شبکه‌های خانوادگی، فامیلی و دوست و آشنایمان باشد و نشان دهیم که دستهایمان مانند حلقه های زنجیر به هم گره شده است و سال استقامت را با عیدی سبز شروع می‌کنیم

همچنین "سفر سبز" پیشنهاد خوبی بود. به طور طبیعی در روزهای تعطیلات خیلی‌ها به مسافرت می‌روند و بنابراین فرصت بسیار خوبی است که در مسافرت های خود به اقصی نقاط ایران اگر سی دی را آماده کرده‌ایم از اخبار، آکسیون ها و کارهای قبل و پیش روی جنبش آن‌ها را به دیگران منتقل کرده و در شهرهای مختلف توزیع کنیم و حتی اگر این امکان را هم نداریم، به همان شیوه ی سینه به سینه هر کس خبر یا اطلاعاتی را که فکر می‌کند طرف‌های ملاقاتش از آن‌ها بی اطلاع هستند، این تحلیل‌ها ، خبرها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارد. این شیوه ی خوبی است که در جهت گسترش جغرافیای جنبش می‌توان به خوبی از آن استفاده کرد

همچنین ما سیزده بدر را پیش رو داریم که سنت دیرینه و زیبای ما ایرانیان است و خود در‌واقع یک روز سبز است. راجع به 13 بدر در روزهای آینده بیشتر صحبت می‌کنیم اما این روز از جنس روزهایی است که همانند چهارشنبه سوری می‌تواند یک نمایش بزرگ ملی در آن شکل بگیرد و نمایش توأم باشد با شادی، زندگی خواهی و امید و سبزبودنی که در ذات این روز هست و یک تو دهنی بزرگی را در این روز می‌توان به کودتاچیان و شخص آقای خامنه ای زد. ایشان وقتی در مورد چهارشنبه سوری فَتوا داد مردم با حرکت خود نشان دادند که وی هیچ مشروعیتی نداشته و در‌واقع از او مشروعیت زدایی کردند. به قول بچه‌ها که نوشته‌اند از آقای خامنه ای خواهش می‌کنیم که برای 13 بدر هم فَتوا صادر نموده و این را نیز تحریم کند،. من هم این خواهش را می‌کنم که آقای خامنه ای طی فتوایی 13 بدر را تحریم کند تا فرصت خوبی شود برای مردم که یکبار دیگر توی دهن ایشان بزنند و به ایشان نشان دهند که حرفش برای ملت پیشزی ارزش ندارد


اعتصاب غذای عیسی سحر خیز و موج حمایت ها

عیسی سحر خیز که از روز گذشته اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است. اطلاع رسانی کرده است که خود و دیگر زندانیان سیاسی بند 350 اوین دست به اعتصاب غذا زده اند. همچنین جمع زیادی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی خارج از ایران هم تصمیم گرفتند در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران از پنج‌شنبه تا تحویل سال دست به اعتصاب غذا بزنند و به این ترتیب حمایت خود از زندانیان داخل کشور را اعلام کردند


کشمش بر سر حذف یارانه ها

خبر جالب اینکه آقای احمدی نژاد شب گذشته در تلویزیون برای گرفتن 20 هزار میلیارد تومان اضافه، به غیر از 20 هزار میلیارد تومانی که در لایحه ی حذف یارانه ها پیش‌بینی شده، درخواست برگزاری رفراندوم کرده است. همچنین ایشان حملات تندی به آقایان توکلی و نادران کرده است که از مخالفان وی در مجلس بودند. در‌واقع وی خواسته است که اگر مجرای قانونی درخواست وی طی شده و به تأیید رهبری هم برسد برای دریافت 20 هزار میلیارد تومان دیگر رفراندوم برگزار کند. امیدوارم که آقای خامنه ای هم با این خواسته موافقت کرده و رفراندوم برگزار شود چرا که فرصت خوبی پیش خواهد آمد تا مردم باردیگر به آقای احمدی نژاد نشان دهد که نه خود وی و نه حکومت و رژیمش را. به هر صورت این کشمکش که آقای احمدی نژاد 20 هزار میلیارد فعلی را کم دانسته و 20 هزار میلیارد تومان هم می‌خواهد و از عواقب حذف یارانه ها می ترسد، فرصت خیلی خوبی است که نشان می‌دهد عواقب حذف یارانه ها تا چد بحران زاست


انتقاد شدید اتحادیه ی اروپا از پارازیت اندازی حکومت ایران

وزارت خارجه ی کشورهای اتحادیه ی اروپا در بیانیه ی شدیدالحنی پارازیت فرستادن روی ماهواره ها از سوی ایران را مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که در صورت ادامه ی این کار برخورد متقابل خواهند کرد


تعطیلات نوروزی فرصتی برای مطالعه

نکته ی آخر اینکه تعطیلات نوروزی که در پیش داریم فرصت خوبی است برای مطالعه که هم می‌توان مقالات و کتاب‌هایی که پیشتر معرفی کردیم را خواند (که البته فرداشب تلاش خواهم کرد به مرور و معرفی دوباره ی آن‌ها بپردازم) و هم آکسیون هایی که جمع و جور کردیم را خدمت شما معرفی خواهم کرد و در این فرصت می‌توانیم با هم فکر و تبادل نظر کرده و راجع به آن‌ها تصمیم بگیریم. به‌خصوص بعد از پیروزی که جنبش در چهارشنبه سوری بدست آورده و بسیج عمومی که توانست انجام دهد، اکنون جنبش آماده است برای عدم همکاری و تحریم کالاها و صورتحساب های حکومت که در این باره در روزهای آینده بیشتر صحبت می کنیم.


تا فردا شاد، پیروز ، موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی در سال جدید VFriday, March 19, 2010

پنجشنبه 27 اسفند 2568


سلام

پنجشنبه 27 اسفند 88، 18 مارچ 2010 میلادی

امروز راجع به 4 موضوع صحبت می کنیم. باز هم عذرخواهی می کنم که من هنوز در سفر هستم و بین راه یک جایی موقتا ایستاده ام تا این برنامه را ضبط کنم و خدمتتان بفرستم.

موضوع اول: ابعاد حرکت بزرگ چهارشنبه سوری بیش از پیش دارد معلوم می شود. از سراسر ایران گزارش هایی که من روز گذشته بررسی کردم نشان می دهد که در تمام شهرها از جمله کردستان استان زنجان، اراک، همدان، حتی قم، ما حرکت داشتیم. در خرم آباد شعار "خامنه ای قاتله، ولایتش باطله" ، در شهرکرد و کرمانشاه شعار "مرگ بر خامنه ای"، داشته ایم. در اهواز که یکی از دوستان تماس گرفته بود و در گرماگرم تظاهرات برای من پیغام گذاشته بود که در هاف تایم اول ما 2-0 جلو هستیم، و همین طور در تهران یکی از نکات چهارشنبه سوری این بود که جنبش توانسته بود خودش را به جنوب شهر تهران برساند و در تمام محلات جنوب تهران جنبش حرکت داشته و شعار های کوبنده خودش را داده، در محله گیشای تهران شلوغی زیاد بود و خلاصه مهم ترین پدیده حرکت چهارشنبه سوری این بود که رشد جغرافیایی جنبش را در سراسر کشور در تمامی محلات نشان داد و اتفاقات ریز و درشتی هم افتاده مثلا در سعادت آباد، سه تا موتور نیروی انتظامی که قصد سرکوب مردم را داشتند، بچه ها گرفته اند و آتش زده اند. در جاهای دیگر هم اتفاقات ریز و درشت فراوان بوده که حتما در خبرها دنبال می توانید دنبال کنید. به طور قطع می توان گفت، چهارشنبه سوری آکسیون بسیار بسیار موفقی بوده است.

موضوع دوم: شب گذشته حدود پانصد نفر از خانواده ها و مردم جلوی زندان اوین برای آزادی زندانیان سیاسی تجمع داشته اند.

موضوع سوم: امروز پنجشنبه آخر سال است و بسیاری از مردم در تمام شهر راهی گورستان ها می شوند برای بزرگداشت درگذشتگان شان، طبیعتا در تهران و سایر شهر ها بزرگداشت شهدای جنبش از کارهای بسیار خوبی است که بزرگداشت کل جنبش سبز خواهد بود.

موضوع چهارم: از آنچه که در چهارشنبه سوری اتفاق افتاد می شود سه درس اساسی گرفت:

اول: وقتی تظاهرات پراکنده می شود، و روی شبکه های اجتماعی که در خانواده ها و محلات شکل می گیرد امکان سرکوب برای کودتاچی ها فراهم نیست، اگرچه که نیروهایی حتی بیش از 22بهمن را برای چهارشنبه سوری بسیج کرده بودند ولی عملا کاری از دستشان برنیامد.
دوم: استفاده از روزهای ملی خودمان خیلی بهتر از روزهای رژیم است.
سوم: تکیه بر شادی، امید و زندگی در مقابل یک حکومتی که اندوه و مرگ و ناامیدی را می خواهد بر سر جامعه بپاشد، بهترین شکل نافرمانی مدنی و اعتراض است که روزهای آینده درموردش بیشتر صحبت می کنیم.

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی

سه شنبه 25 اسفند 2568

سلام ۳شنبه ۲۵ اسفند ۸۸، ۱۶ مارس ۲۰۱۰ میلادی

امروز درمورد ۷ موضوع صحبت می‌کنیم

موضوع اول اینکه کمیسیون مشترکی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نیروی انتظامی تشکیل شده برای مقابل با ۴شنبه سوری. همینطور دادستان تهران هم اعلام کرده است که ۶نفر به اعدام محکوم شدند از متهمین روز عاشورا و همچنین حرفهای دیگری هم گفته است همانند آدمی‌ که شب از ترس در کوچه باغ راه میروند و آواز میخواند ، از ترسش همانند مقامات دیگر میگوید که همه چیز را خواباندیم و حتا وعده داده است که بعدا ما برخوردهای اجتماعی و اخلاقی‌ را دوباره از سر خواهیم گرفت و دوباره به جان زن و بچهٔ مردم خواهیم افتاد. به هر صورت آنچه که اهم است برای ایجاد رعب و وحشت ، آقایون همه بسیج شده اند بلکه بتوانند مردم را از برگزاری مراسمی که هزاران سال است که اجرا میکنند باز بدارند. انچکه من میخواستم از شما خواهش کنم این است که امشب که مراسم ۴ شنبه سوری برگزار میشود طبقه سنتهای دیرینهٔ ما ایرانیان در کمال آرامش با احتراز از اینکه کسی‌ به خطر بیفتد در مقابل این خون آشامان و شب پرستان و در عوض با تمام قوا شاد بودن و زندگی‌ خواهی و زنده بودنمان را با سرو صدا با ترافیک ایجاد کردن از ۶ بعد از ظهر، مراسم ۴شنبه سوری را با قاشق زنی‌ پر سروصدا از ۹ شب به بعد در واقع اعتراض خودمان را با زندگی‌ خواهی نشان خواهیم داد و این بزرگترین ضربه ایست است که در مقابل می‌توان به حکومت زد.

نکتهٔ دوم تجمع صدها نفر از خانوادههای زندانیان سیاسی، و آزادی تعدادی از زندانیان بوده است

نکتهٔ سوم ممنوعیت حزب مشارکت توسط قوهٔ قضائیه و برگزاری کنگرهٔ حزب توسط وزارت کشور بوده است

چهارم فتوای آیات الله دستغیب است در مورد کسانیکه مردم را سرکوب و شکنجه میکنند. آنها محارب هستند

نکتهٔ پنجم ، یک بازجوی آقای بهزاد نبوی در مصاحبه‌ای درواقع اعتراف کرده و از دهانش در رفته است که ما حکم دستگیری امثال آقای نبوی و دیگران یکروز قبل از انتخابات صادر شده بود و ما فکر میکردیم که با این دستگیر‌ها اعتراضی در کار نخواهد بود و مردم اعتراضی نخوهند کرد و پیشاپیش سرکوب میشوند.

نکتهٔ ششم اینکه مجمع فعالان حقوق بشر مطرح کردند که در بند ۳۵۰ زندان اوین، زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا نامحدود زده اند و ۵نفر از آنها به سلول انفرادی منتقل شده اند. زندانیان این بند به شرایط بلاتکلیف خودشان اعتراض دارند و همینطور به شرایط بد این زندان و ریس سختگیر و شکنجه گار این بند آقای بزرگ نیا به آنها حمله کرده است. به هر صورت این قبیل مزدوران بدانند که اسم و رسم و مشخصا تشان بزودی اعلام میشود.

نکتهٔ هفتم ، مصاحبهٔ خانوم کروبی است در مورد حملهٔ ۴۰، یا ۵۰ نفر به حمایت نیروی انتظامی به منزل ایشان و عذرخواهی که ایشان از همسایه ها یشان کرده است و انصافا پافشاری که بر تداوم مبارزه کرده است از طرف خود ایشان و آقای کروبی و خانواده.

تا فردا شاد ، پیروز ، موفق و سر افراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانیان

چهارشنبه 26 اسفند 2568


سلام، چهارشنبه 26 اسفند 88، 17 مارس 2010 میلادی

خسته نباشید، دست مریزاد. شب گذشته سراسر کشور نورباران بود. از کوچکترین شهرهای کشور تا محلات شهرهای بزرگ ایران زمین همه جا صدای مرگ بر دیکتاتور شنیده می شد. آنچه که جشنواره نور نامیده شده بود به درستی تحقق پیدا کرد. مردم ما در سراسر ایران تا آنجاییکه من اخبار دریافت کردم از اهواز تا مشهد، از تهران تا درود، ازشیراز تا اصفهان، ازکوچکترین شهرها تا بزرگترین شهرها همه جا مراسم چهارشنبه سوری توام بود با صدای مرگ بر دیکتاتور، به آتش افکندن اهریمن و دیکتاتور ایران، مقابله با شب گرایان و تاریک اندیشان کشور و به درستی یک نافرمانی مدنی تمام عیار در سطح کشور، بسیار بسیار عالی شد. مبارزات بی خشونت در تحلیل نهایی چیزی نیست جز جنگ روانی و نافرمانی مدنی. جنگ روانی حکومت که بیش از یک ماه سعی کرده بود با ارعاب، با آدمکشی، با اعدام، با ایجاد ترس و وحشت و پاشیدن گرد مرگ بر سر کشور، مردم را از ادامه مبارزه نا امید کند و حرفهایی که آقایان از دادستان تا خود آقای خامنه ای دایماً تکرار کرده بودند که ما دیگر سرکوب کردیم و همه چیز تحت کنترل است، شب گذشته نقش برآب شد، تمام آن جنگ روانی حکومت باد هوا شد و مردم به درستی نشان دادند که نمی ترسند.

تاکتیک جنبش که به صورت پراکنده ازروزهای ملی که مورد توافق همه هست استفاده بکند، شب گذشته نشان داده شد که کاملاً درست بود و کار کرد در سراسر کشور و این پیروزی مطمئناً ذخیره بسیار خوبی است برای جنبش در مقطع ورود به سال جدید که به قول آقای مهندس موسوی سال صبر، ایستادگی و مقاومت است.

به هر صورت مهمترین وجه چهارشنبه سوری در امسال نافرمانی مدنی بود که مردم انجام دادند چرا که همه مقامات تاکید کرده بودند که این مراسم نباید انجام شود بخصوص اشتباه بزرگ آقای خامنه ای که تاکید کرده بود وجه شرعی ندارد و مردم با گوش نکردن به آن، به خصوص خیلی ها گفتند فقط به خاطر اینکه به آقای خامنه ای نشان دهیم که حرف او برای ما پشیزی ارزش ندارد و در مقابل آن می ایستیم، با حرکتی که دیشب کردند ایستادگی خود درمقابل حکومت و شخص دیکتاتور را نشان دادند و بهتراز هر چیزی نشان داده شد که در مقابل حکومت مرگ اندیش و غم افزایی که سراسر کشور را غمگین و ناراحت می خواهد بهترین روش زندگی خواهی و شادی است که از این به بعد هم جنبش می تواند دنبال کند.

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.

دوشنبه 24 اسفند 2568

سلام

دوشنبه 24اسفند 1388 – 15مارچ 2010

ابتدا بازهم عذرخواهی می کنم که به دلیل سفرهم کیفیت صدا وتصویرخوب نیست وهم مدت بحث مان کوتاه است.

موضوع اول : شایعه خلع درجه تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش

شایعه است که جمعی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش محکوم به خلع درجه و زندان شده اند وهمینطورتغییروتبدیلاتی درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخصوص نیروی زمینی آن اتفاق افتاده ومشکلات فراوانی بروزکرده که من در روزهای آینده اطلاعات بیشتررا دراین خصوص بعد ازتجزیه وتحلیل واطلاع از صحت وسقم آن خدمتتان ارائه خواهم کرد.

موضوع دوم:چاپ استفتای آقای خامنه ای درباره شرعی نبودن چهارشنبه سوری استفتائی ازآقای خامنه ای درمورد "چهارشنبه سوری" به عمل آمده وایشان پاسخ داده که"چهارشنبه سوری وجه شرعی ندارد ومستلزم ضرروزیان است". پاسخی که بسیارعجیب وغیرموجه است، برای این که هیچ کس تابه حال مطرح نکرده بوده که چهارشنبه سوری باید وجه شرعی داشته باشد. کدام یک ازسنتهای یک جامعه به شرع ودین ربط دارد که این سنت باستانی ما بخواهد ازدل دین در بیاد؟ واساسا این موضوعی نیست که یک فقیه بخواهد راجع به آن اظهار نظر بکند.

ولی فکرمی کنم که این حرف نسنجیده ونپخته آقای خامنه ای فرصت خیلی خوبی است که ازاین سنت باستانی وزیبایمان برای به آتش انداختن دیکتاتوری شب پرستان ومدافعین تاریکی استفاده کنیم ودراین جشنواره نور، اهریمنان را به آتش بسپاریم. به این ترتیب خیلی ساده وکم هزینه دراقصی نقاط کشوربا نوروروشنی و شادی می توان مخالفت خود با آقای خامنه ای وسیستم ایشان را نشان داد.موضوع سوم : تجمع خانواده زندانیان سیاسی

روزشنبه خانواده زندانیان سیاسی جلوی دادسرای انقلاب تجمع داشته اند وخواهان تعیین تکلیف عزیزان وجگرگوشه هایشان شده اند.

موضوع چهارم: بحث درباره زمان پیروزی جنبش

بحثی است که ازروزهای گذشته درمورد سوالاتی که درمورد جنبش سبزاغلب پرسده می شود آغاز کرده ایم. اگریادتان باشد درباره اینکه ریشه های جنبش سبز کجاست؟ سازماندهی ورهبری آن چگونه است؟ چگونه جنبش به پیروزی می رسد صحبت کردیم. امروزمی رسیم به این که چه زمانی جنبش به پیروزی می رسد؟ پاسخ عمومی این است که درجنبش سبزوتمام جنبش های این گونه برای رسیدن به اهدافی که داریم می توان برنامه ریزی کرد. دراین مسیر می توان زمان بندی هم گذاشت ولی زمان دقیق نمی شود تعیین کرد. ولی یک نکته را می شود گفت که هرگاه توازن قوا بین مردم وحکومت به نفع مردم به هم بخورد جنبش به پیروزی نزدیک می شود.

چگونه توازن قوا به هم می خورد؟ ازبین آکسیونهایی که جنبش دردستوربرنامه ریزی اش گذاشته آنهایی که فلج سازی حکومت و تشدید شکاف واختلاف است، بخصوص آکسیونهای عدم همکاری مهم ترهستند. که ادامه بحث را فرداخواهیم داشت.

تا فردا شاد و اسرافراز و موفق باشید.

به امید پیروزی ایران و ایرانی.

یکشنبه 23 اسفند 2568


یکشنبه 23 اسفند88، 14 مارس 2010 میلادی

به دلیل اینکه در سفر هستم،امروز و چند روز آینده ناچار هستم که برنامه را با لب تاب و در سفر ضبط کنم و مدت آن هم حدودا پنج دقیقه است تا بتوانم آن را منتقل کنم. پیشاپیش بابت کیفیت نامناسب برنامه به لحاظ صدا، تصویر و کوتاه بودنش عذر خواهی می کنم.

راجع به پنج موضوع صحبت می کنیم:

موضوع اول:

از نقاط مختلف تهران گزارش رسیده است که شعارنویسی، به خصوص علیه آقای خامنه ای و دیکتاتوری،افزایش پیدا کرده ا ست. ازجمله در میدان ونک، خیابان آفریقا یا جردن. همچنین در شیراز هم شعار نویسی توسعه یافته است.

موضوع دوم:

به مغازه های خیابان های اصلی در تهران گفته شده که از ظهر سه شنبه، بسته باشند.پیشاپیش حکومت وحشت خود را از چهارشنبه سوری نشان داده است و همانطور هم که حدس زده می شود به احتمال زیاد حکومت در پاره ای از خیابان های اصلی و میدان هایی که به صورت سنتی مراسم چهارشنبه سوری هرساله در آن ها تمرکز یشتری دارد،نیرو مستقر خواهد کرد. در حالی که آنچه چهارشنبه سوری را برای جنبش مناسب و متمایز می کند آن است که می توانیم در تمام سطح شهر،هر منطقه و هر محله پراکنده باشیم و نیاز به حضور در خیابان های اصلی یا نقاط در گیری نیست. آنچه که اهمیت دارد این است که در این شب با شادی، نشاط، سرو صدا و زندگی خواهی به بهترین نحو اعتراض خود را به حکومت نشان دهیم. بالاخص قاشق زنی بزرگ و پر سروصدا،چرخش ماشین و پخش سرودهای انقلابی ، انجام مراسم سنتی چهارشبه سوری(چندین سال است که سنت مخالفت را در خود دارد) و ایجاد سرو صدا بعد از مراسم بهترین نوع اعتراض است.

موضوع سوم:

آقای حسن روحانی به درستی مطرح کرده اند که در حال حاضر تمام انرژی دولت صرف مسایل امنیتی می شود و ادامه این روند برای دولت ممکن نیست.

موضوع چهارم:

وزارت اطلاعات، اطلاعیه ی شدید و غلیظی را داده است و در واقع به دنبال پرونده سازی برای فعالان حقوق بشراست که اخیرا به آن ها حمله کرده و آن ها را بازداشت نموده اند. این فعالان کسانی هستند که از چند سال پیش اسامی خودرا به صورت شفاف و روشن اعلام کرده بودند وحکومت نیز آن ها را میشناخته و بارها آن ها را خواسته و احضارکرده بود. در حال حاضر نیز برای اینکه پرونده سازی کنند، هر افترای بزرگی که به ذهنشان رسیده به این عده زده اند،از جاسوسی گرفته تا ایران پروکسی و بودجه چهارصد میلیون دلاری چند سال پیش آمریکا- که اصلا نمی دانم هیچ وقت تصویب شده است یا نه؟- و دهها تهمت دیگر را جمع زده اند برای اینکه بتوانند سرو صدایی ایجاد کنند تا این شبکه فعالان حقوق بشر که به درستی گزارشات خوبی از نقض حقوق بشر در ایران را گردآوری و به دنیا ارائه می کردند را محکوم کنند. اما خوشبختانه سایر فعالان آن ها از فعالیت باز نمانده اند و توانسته اند کار خود را ادامه دهند، آنچنان که در همین هفته گذشته در ژنو هم در مورد روز زن هم گزارش خوبی از نقض حقوق بشرو حقوق زنان در ایران ارائه کردند.

موضوع پنجم:

به دنبال بحث هایی که در روزهای گذشته داشتیم، دیروز در مورد این مسئله صحبت کردیم که حکومت سعی دارد از سه روش حمله به شبکه های اجتماعی- مثل همین فعالان حقوق بشر،شبکه های دانشجویی، فعالین زنان، شبکه ی ستادهای انتخاباتی آقای موسوی و کروبی و غیره- حمله به ارتباطات، اینترنت وفرستنده های ماهواره ای و ارعاب و جو وحشت درست کردن، استفاده کند و گمان می کند که می تواند سازماندهی جنبش را مختل کند و حتی در صدد ایجاد اختلاف میان اعضای جنبش است. در مورد این سه روش حکومت، نکته ای وجود دارد که حکومت آن را نمی فهمد و آن این است که است که قویترین شبکه های اجتماعی، شبکه های خانوادگی، فامیلی، محله ای و حتی فضای مدرسه و دانش آموزی است که توان حمله به این ها را ندارد، بنابراین آکسیون های آتی ما بیشتر بر این شبکه ها مستقر خواهد بود.

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانیان

شنبه 22 اسفند 2568

شنبه 22 اسفند 88، 13 مارس 2010 میلادی

امروز در مورد شش موضوع صحبت می‌کنیم


پیشواز چهارشنبه سوری

شب گذشته مردم در شهرهای تهران، اهواز و دیگر نقاط کشور به استقبال چهارشنبه سوری رفتند. در تهران در مناطق جنوب شهر، در حوالی بهشت زهرا و میدان ولیعصر، در شمال و میانه ی شهر مردم با پرتاب نارنجک و سایر کارها که ویژه ی چهارشنبه سوری استقبال از این شب را آغاز کردند. همانگونه هم که خانم زهرا رهنورد گفتند چهارشنبه سوری شبی است که ما با شادی و نشاط و به طور دستجمعی در سراسر شهر اعتراض خود را اعلام کرده و هیچ نوع خشونت ورزی نداریم، چرا که این مراسم اختصاص به شادی دارد و هر نوع خشونتی مطمئناً از سوی رژیم خواهد بود.

این را هم عرض می‌کنم که رژیم کودتا راهی که عقلش رسیده این است که بر سر هر خیابان و کوچه و چهاراهی چند مامور بگذارد تا بلکه بتواند مردم را کنترل کند که در‌واقع باید گفت هدفش ایجاد ترس است. فکر می‌کنم خودشان هم می‌دانند که در شهری به وسعت تهران، یا اهواز، مشهد، اصفهان و شیراز و سایر شهرهای کشور این قبیل کارها به حاصل بوده و سنت دیرپای چهارشنبه سوری چیزی نیست که بتوان با توسل به این کارها مردم را از برگزاری آن منصرف کرد.


اعتصاب صنفی دانشگاه مازندران

جمعی از دانشجویان دانشگاه مازندران در سلف سرویس دانشگاه دست به اعتصاب غذا زدند. این دانشجویان خواست های صنفی داشتند که در نهایت با این کار خود باعث عقب نشینی مسوولین دانشگاه دربرابر خواست های دانشجویان شدند


ناکامی دیگر احمدی نژاد در بندرعباس

سفر آقای احمدی نژاد به استان هرمزگان و بندرعباس کماکان ادامه ی ناکامی های وی و پشت کردن مردم به این رئیس جمهور انتصابی و کودتایی است که با وجود اینکه با نامه به ادارات ابلاغ کرده بودند که کارکنان خود را به محل سخنرانی آقای احمدی نژاد بفرستند در پایان نیز ناکام شده و بچه‌های دبستانی را مجبور به حضور در سخنرانی کنند. حال آقای خامنه ای که مدعی است میلیون‌ها نفر به ویژه جوان ها، پشت ایشان و دولت کودتایش هستند باید پاسخ بدهند که پس این جوان‌ها کجا هستند؟

آفرین به بچه‌های خوب بندرعباس که در‌واقع مثل سایر شهرهای کشور از بیرجند تا اصفهان و تبریز قهر کردن و عدم همکاری با دولت تحمیلی کودتایی را به خوبی نشان دادند و یکبار دیگر مشت حکومت دروغ‌گو را باز کردند


سخن بامزه ی امامی کاشانی

آقای امامی کاشانی، امام جمعه ی موقت تهران، روز گذشته حرف بامزه ای را مطرح کرده و گفته است که وقتی کیان نظام در خطر است، انتقاد و بازگو کردن عیب ها اصلاً حرم است! در‌واقع این گفته‌ها وحشت این آقایان را نشان می‌دهد و بیانگر این است که دولت کودتایی تا چه حد نقطه ی ضعف دارد. همچنین امام جمعه ی قم هم به چهارشنبه سوری حمله کرده و یکبار دیگر آقایان نگرانی خود از چهارشنبه سوری را نشان دادند


وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران

اما نکته ی پنجم اینکه گزارش وزارت امورخارجه ی آمریکا که سالانه در مورد وضع حقوق بشر درکشورهای مختلف منتشر می‌شود در بخش مربوط به ایران خود آورده است که وضعیت حقوق بشر در تمامی بخش‌ها و گروهها نسبت به سال گذشته بسیار بسیار بدتر شده و در حد نگران کننده ای سقوط کرده است


ادامه ی پاسخ به پرسش های مربوط به جنبش

نکته ی آخر در‌واقع دنباله ی بحث‌های روزهای گذشته است به دنبال پاسخ به شش سؤال مطرح شده در مورد جنبش سبز پاسخ می دهد. سؤال اول اینکه این جنبش از کجا شروع شده است؟ سؤال دوم اینکه این جنبش چه نوع رهبری، سازماندهی و استراتژی دارد؟ سؤال سوم اینکه این جنبش چگونه به پیروزی می رسد؟ چهارم اینکه در چه زمانی به پیروزی می رسد؟ پنجم اینکه دنیا چه کار می‌تواند انجام دهد و سؤال ششم هم اینکه بعد از سقوط دولت احمدی نژاد، دولت بعدی چگونه خواستهای مردم را برآورده می کند؟

راجع به دو پرسش اول صحبت کردیم و اینک به پرسش سوم می‌پردازیم که این جنبش چگونه به پیروزی می رسد؟ اگر به خاطربیاورید گفتیم که چهار زیرهدف، یعنی مشروعیت زدایی، ایجاد شکاف و فرسایش در حکومت، تقویت همبستگی و مقاومت ملی و فلج سازی حکومت همراه با رشد جنبش در بعدهای جغرافیایی، سازماندهی و آموزش، بعد کیفی و طبقات و در میان گروه‌های اجتماعی مختلف باید به جایی برسد که توازن قوا را به نفع مردم به هم بزند و در‌واقع تمام اهداف و برنامه‌ریزی های ما می بایست در این راستا باشد. ضمن اینکه سه اصلی اساسی حفظ وحدت، برنامه‌ریزی و سازماندهی کارها و حفظ دیسیپلین مبارزات بی خشونت هم سه نکته ی کلیدی است که با اتکا به آن‌ها می‌توان جنبش را به پیروزی رساند. در ادامه ی همین بحث یک پرسش مطرح است. مثل بازی شطرنج باید به این پرسش پاسخ داد که طرف مقابل چه فکری می کند. به نظر می‌رسد مجموع عملیاتی که حکومت انجام می‌دهد را می‌توان ذیل سه سرفصل خلاصه کرد:


حکومت تصور می‌کند که با دستگیری و حمله به شبکه‌های اجتماعی و سیاسی که می شناسد، می‌تواند سازماندهی جنبش را دچار اختلال کرده و دست به ایجاد رعب و وحشت بزند. حکومت فکر می‌کند که با حمله به شبکه‌هایی که می‌شناخته همچون شبکه‌های دانشجویی، دفتر تحکیم و سایر تشکل های دانشجویی ، ستادهای انتخاباتی آقای موسوی و کروبی، فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا، مادران داغدار، برخی احزاب همچون سازمان مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی و گروه‌های ملی-مذهبی، فعالان حقوق بشر، بچه‌ها و بازماندگان قربانیان کشتارهای سال 67 و غیره می‌تواند به سازماندهی جنبش سبز صدمه بزند. در روزهای آینده به این موضوع خواهیم پرداخت که چرا این تصور حکومت درست نیست.


حکومت سعی کرده است ارتباطات جنبش را قطع کند. پایین آوردن سرعت اینترنت، قطع آن، بستن سایت جی میل، ایجاد جوهای نابجا در شبکه‌های اینترنتی، و پارازیت فرستادن روی شبکه‌های ماهواره ای از اقدام‌های حکومت بوده تا بوسیله ی آن‌ها ارتباطات جنبش را مختل کرده و اطلاع رسانی جنبش را با مشکل مواجه سازد


ایجاد رعب و وحشت و ایجاد اختلاف در درون جنبش روش سوم حکومت برای مقابله با جنبش سبز است. بحث بر سر رهبری جنبش، ایجاد اختلاف میان فعالان داخل وخارج کشور، و راه اندازی دعوا میان فعالان از کارهای حکومت است تا بلکه بتواند به اتحادی که جنبش سبز تا امروز حفظ کرده صدمه بزند.

بنابراین برای اینکه بدانیم چگونه پیروز خواهیم شد باید نگاهی هم به روش‌های مقابله ی حکومت با جنبش سبز داشته باشیم. ادامه ی این بحث را در روزهای بعد پی می‌گیریم


تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی