Thursday, May 6, 2010

چهارشنبه 15 اردیبهشت 2569

سلام
چهارشنبه 15 اردیبهشت 89، 05 می 2010 میلادی
بازهم عذرخواهی بکنم از ادامه سفرم و کوتاه بودن مدت زمان برنامه و پایین بودن کیفیت ضبط برنامه.
راجع به شش موضع امروز صحبت می کنیم.
موضوع اول صحبتهای خانم مهدیه محمدی همسر آقای دکتر احمد زیدآبادی است و اظهار نگرانی ایشان از وضعیت آقای زیدآبادی در زندان عادی و فشارهایی که باید آنرا ادامه فشارها به آقای دکتر زیدآبادی در طول دوره بازجویی و سلول انفرادی دانست.به هر صورت نگرانی در مورد وضعیت آقای دکتر زیدآبادی این شرف اهل قلم و روزنامه نگاری ایران از سوی سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای روزنامه نگاری ابراز شده و پیگیری کارشان در دستور قرار گرفته.
نکته دوم اینکه دانشجویان دانشگاه ارومیه در اخطار به آقای صفار هرندی از پشتیبانان و همکاران کودتاچیان گفتند که اگر پایش را در دانشگاه ارومیه بگذارد با اعتراض دانشجویان و اعتصاب غذای آنها مواجه خواهد شد و دانشگاه جای کودتاچیان نیست.
نکته سوم اینکه دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد شهرکرد دست به اعتصاب غذا در مقابل دفتر نمایندگی رهبری زدند به دلیل اینکه اجازه انتخابات آزاد را به آنها ندادند و اخطار کردند که اگر با خواسته آنها موافقت نشود این کار را ادامه خواهند داد.
نکته چهارم اینکه خانواده های زندانیان در مقابل ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر سنندج تجمع داشتند که بتوانند خبری بگیرند از 30نفر دستگیر شدگان روز کارگر در شهر سنندج و البته حسب معمول در کردستان حکومت با هموطنان کرد ما بسیار خشن و سرکوبگرانه برخورد کرده و حتی نماینده ای را هم که به داخل ستاد خبری رفته بوده که خبر بگیرد کتک زدند و این برخورد بار دیگر نشان دهنده این است که آنچه که در هر جای کشور اتفاق می افتد وقتی نوبت به کردستان می رسد جند برابر خشن تر و بی رحمانه تر می شود.
نکته پنجم اینکه کارخانه گندله سازی سیرجان که تاکنون سه بار افتتاح شده و آخرین بارهم در فروردین سال 89توسط آقای احمدی نژاد بوده خوابیده و اساساً مشکل گاز و سوخت دارد که تا تیرماه آینده هم رفع نخواهد شد. بنابراین فقط یک افتتاح نمایشی بوده، از آن کارهایی که دولت کودتایی احمدی نژاد ظاهراً نیاز دارد برای اینکه برای خودش تبلیغات بکند.
و نکته آخری صحبتهای آقای کروبی در جمع دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده خبر بوده که دو نکته را ایشان دست گذاشته، یکی اینکه بعد از سرکوبهای حکومت و آدمکشی ها در مقابل تظاهرات خیابانی مردم، این هوشمندی مردم است که احتیاط بیشتری می کنند و نکته دوم جنگ روانی حکومت برای اینکه بگوید که جنبش شکست خورده است، یا تمام شده و یا کمرنگ شده. من درخصوص این دو نکته ای که آقای کروبی دست گذاشتند دوتا مطلب را می خواستم عرض بکنم. در مورد موضوع اول، اینکه وقتی حکومت می داند که ما تظاهرات خیابانی را در چه زمان و در چه مکانی داریم خودش را تجهیز می کند و آن تاکتیکی که او هم تمرین کرده که به هسته تظاهرات حمله بکند و نگذارد که چند هزار نفر اول شکل بگیرد که تا تظاهرات بزرگ بوجود بیاید را بکار می گیرد، بنابراین تمرینی که ما در چهارشنبه سوری کردیم، یا در پنج شنبه ها کردیم وقتی که زمان در یک دوره زمانی بازتر است مثلاً شب چهارشنبه سوری و بعد از ظهر پنج شنبه و مکان در همه جا هست و مکان خاصی نیست و پراکنده است، حکومت عاجز می شود و نمی تواند برخورد بکند و بنابراین ضمن اینکه کف خیابان و اعتراض خیابانی را از دست نمی دهیم اما می توانیم نیروهای خود را حفظ کنیم و به خطر نیاندازیم.
نکته دوم اینکه در ارزیابی پیروزی و شکست جنبشها مقاله خوبی را آقای بیل مایر از همرزمان دکتر مارتین لوتر کینگ که در سال 2002 فوت کرده نوشته و سایت بی خشونت آنرا ترجمه کرده و روی سایت گذاشته که من لینک آنرا ضمیمه برنامه امروز می کنم، خواهش می کنم اگر فرصت کردید بخوانید برای اینکه این قبیل جنگ روانی ها که حکومت ما در مقابل جنبش سبز از روز اول داشته گاهی می گفت که 500نفر آدم آمدند در خیابان، گاهی می گفته اصلاً اتفاقی نیافتاده، گاهی کار خودش را هر کاری کرده گفته دیگه پیروز شدیم و اینها، بدانیم که یک چهارچوبی که آقای بیل مایر به ما می دهد به ما کمک می کند که ارزیابی درستی داشته باشیم و در مقابل این جنگ روانی و بتوانیم که درست واکنش نشان بدهیم چرا که جنبش سبز در طول ده ماه گذشته بسیار با قدرت و خوب حرکت کرده.
تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران وایرانی.

گفتگوی روزانه محسن سازگارا سه شنبه 14 اردیبهشت 2569

سلام
سه شنبه 14 اردیبهشت 89 و 4 می 2010
اول از همه عذرخواهی می کنم به خاطر ادامه سفر و کیفیت بد تصویر.
امروز راجع به هفت موضوع صحبت می کنیم .
تکثرگرایی ملی
موضوع اول این که آقای مهندس موسوی روز گذشته در جمع اصلاح طلبان استان آذربایجان صحبت هایی کرده که در آن اظهار ناامیدی کرده از این که رسانه های آزاد در ایران راه بیافتد و رسانه های دیجیتال و اینترنت را نقطه امید دانسته است. مهندس موسوی همین طور تاکید کرده که تجزیه طلبی جایی ندارد و زبان مادری را میراث ملی ما و تکثر گرایی را قدرت ملی ما دانسته است. ایشان همین طور تاکید کرده بر این که جنبش در میان مردم ادامه دارد و قدرت اش فقط در حضور خیابانی آن نیست.
حمله به معتمدی
نکته دوم این که آقای دکتر احمد معتمدی استاد برق دانشگاه امیرکبیر که قبلا در کابینه آقای خاتمی وزیر بوده روز گذشته در دفتر کارش با چاقو مورد سوءقصد قرار گرفته که البته حال ایشان خوشبخنانه رضایت بخش است اما جالب اینجاست که مسوولین دانشگاه گفته اند ضارب خصومت شخصی داشته در حالی که پسر ایشان گفته پدرم او را نمی شناسد و معلوم نیست در دانشگاهی که وقتی می خواهند مجید توکلی را دستگیر کنند ده ها مامور و دوربین وجود دارد چگونه چنین آدمی بدون مشکلی خودش را به دفتر آقای دکتر معتمدی رسانده است و اگر استاد ها نگرفته بودند احتمالا فرار هم می کرد اما دانشجویان دست به تحصن و تجمع و اعتزاض زدند که بسیار کار به جا و درستی هم کرده اند چرا که می توان این حمله را در راستای سیاست های لات بازی و آدمکشی حکوکت دانست.
احمدی نژاد در نیویورک
نکته سوم این که آقای احمدی نژاد بالاخره روز گذشته در سازمان ملل صحبت کرد و در واقع در نقش معاون وزیر خارجه کشورهای دیگر ظاهر شد. کشور میزبان آمریکا در حد وزیر امورخارجه شرکت کرد و ایران و تیمور شرقی هم تنها کشور هایی بودند که در حد رییس دولت شرکت کردند آقای احمدی نژاد به نیویورک رفت و در صحبت خودش باز هم حرف های کلی و جنجالی زد و این که کشورهای حق وتو بیرون بروند و دارندگان سلاح هسته ای از ان پی تی بیرون بروند در حالی که بیان گذار ان پی تی آمریکا بوده ولی نکته جالب این که دبیرکل سازمان ملل برای اولین بار قبل از صحبت آقای احمدی نژاد سالن را ترک کرد و رفت همین طور کشورهای آمریکا، انگلیس و برخی دیگر از جمله مراکش.
نکته چهارم این که تجمع اعتراضی دستگیر شدگان روز کارگر که بیش از سی نفرذکر شده دیروز جلو زندان اوین برگزار شد .
نکته پنجم این که طرفداران دولت در مجلس می کوشند در انتخابات پیش روی هیات رییسه اگر نمی توانند آقای لاریجانی را برکنار کنند لااقل تضعیف کنند و با رای کمتری رییس مجلس شود که نشان دهند کشمکش ها ی درون حکومت ادامه دارد و روز به روز هم بد تر می شود.
نکته ششم این که به صورت ناگهانی فرمانده نیروی دریایی سپاه توسط آقای خامنه ای تعویض شد که بعضی ها آن را با مانور ها و ماجراجویی های سپاه در خلیج فارس بی ارتباط نمی دانند.
نکته آخری این که جوان وبلاگ نویسی در ارتباط با دزدین این مجسمه ها در شهر تهران نوشته بود براداران بسیجی این ها ساندیس نیست که بدزدید این ها تندیس است. این هم ماجرای عجیبی است.
تا فردا شاد پیروز ، موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران ایرانی

گفتگوی روزانه محسن سازگارا دوشنبه 13 اردیبهشت 2569


سلام
دوشنبه 13 اردیبهشت 1389 – 3 می 2010 میلادی
ابتدا عذرخواهی می کنم که بازهم درسفرهستم و برنامه به لحاظ زمان و کیفیت نازل تراز روزهای قبل است. امروز راجع به 7 موضوع صحبت می کنیم.
موضوع دوم: صحتبهای آقای کروبی در جمع ادوارتحکیم
آقای کروبی در صحبت با ادوارتحکیم بحث همه گیر شدن جنبش سبز را مطرح کرده، یعنی هم رشد جغرافیایی جنبش سبز و هم رشد آن در بین طبقات و گروه های اجتماعی. اگر به این دو، رشد کیفی جنبش یعنی سازمان دهی بهتر وارتقا دانش فعالین جنبش از مبارزات بی خشونت را اضافه کنیم، همان مسیر سه گانه ای است که جنبش باید طی کند تا به قدرت لازم برای به پایین کشیدن کودتاچی ها برسد. هم در روز کارگر وهم با حرکت معلم ها دیده شد که جنبش هم در طبقات جدید اجتماعی حرکت خوبی دارد و هم در سطح کشورامکان گسترش بیشتر را دارد.
موضوع دوم: نامه مجید توکلی به قاضی دادگاه
مجید توکلی که معروف به شرف جنبش دانشجویی کشوراست درنامه ای به قاضی دادگاه گفته هیچ اتهامی را نمی پذیرد ونکته جالبی را انگشت گذاشته که نفس فصل الخطاب گفتن (یعنی آن چیزی که رهبر دوست دارد بگوید)دیکتاتوری است. درمورد اتهام توهین به احمدی نژاد هم گفته من اصلا به آقای احمدی نژاد فکر نمی کنم چه برسد که بخواهم به او توهین کنم.
موضوع سوم: ادامه ماجراجویی سپاه در خلیج فارس و کشورهای حاشیه آن
ماجرای شبکه جاسوس سپاه در کویت ابعاد جدیدی پیدا کرده، 14 نفردیگردستگیرشده اند. پاره ای از وکلای مجلس کویت خواهان اخراج فوری سفیر ایران شده اند. این را اگرکنار این بگذایم که چندی پیش یک هواپیمای سپاه هم به نزدیکی ناوهای امریکایی رفته بود و امکان ایجاد درگیری پیش آمده بود وهمین طورکنارمسئله پولشویی دربحرین بگذاریم، مجموعا نشان می دهند که این ماجراجویی های سپاه نه فقط کشوررا با مخاطره روبرو می کند بلکه ایرانی های مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس را هم با دردسرمواجه می کند.ضمن اینکه این احتمال هست که ژنرالهای فاسدی که در راس سپاه هستند وقتی از سرکوب جنبش مردم عاجز می شوند و خودشان را اینطور مشروعیت زدایی شده می بینند، ممکن است که دنبال جنگ خارجی و ماجرا جویی خارجی بگردند بلکه بتوانند برای خودشان مشروعیتی از قبال یک جنگ خارجی دست و پا کنند که باید به هوش بود.
موضوع چهارم: نامه خزعلی به لاریجانی وهشداربه تکرارجنایات کهریزک درسروش 111
آقای مهدی خزعلی در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که سروش 111 بازسازی شده کهریزک است و هشدار داده که ممکن است آن جنایت ها تکرارشود. البته اگر که صادق لاریجانی مثل داستان آقای رحیمی با یک دستور رهبری چشمش را نبندد و کناری بنشیند.
موضوع پنجم: شناسایی حسین طائب توسط یکی دیگراز قربانیان تجاوز
یکی دیگر از قربانیان تجاوزآقای حسین طائب فرمانده وقت بسیج و معاون امنیتی فعلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از روی عکس اش شناسایی کرده است. تاکنون دونفر از خانم ها او را شناسایی کرده اند. آقای حسین طائب که از جنایتکاران و چهره های اصلی کودتا و بسیار نزدیک به مجتبی خامنه ای پسر آقای خامنه ای است، به دلیل همین فسادها و تجاوزات مدتی است که ساکت شده و از جلوی چشم کنارش برده اند. اما اشتباه شان این است که او از جلوی چشم ملت کنارنخواهد رفت و چیزی نیست که بشود پنهان اش کرد. این را باید به خصوص به کسانی گفت که هنوز فکر می کنند می شود با سپاه یا بسیج که امثال این آدمها یا آقای نقدی در راس اش هستند همکاری کرد یا هنوز آبرویی دارند. سازمان هایی که یکسره جناتکار، متجاوز، ضد اخلاق ودین و انسانیت هستند.
موضوع ششم: حضور بی مورد احمدی نژاد درکنفرانس ان پی تی
در کنفرانس بررسی ان پی تی تنها دو کشور درسطح رهبران درخواست شرکت کرده اند یکی ایران و یکی تیمور شرقی در حالیکه به این کنفرانس هیچ ضرورتی ندارد که رئیس کشور برود و بیشتردر سطح وزرای خارجه وبحث کارشناسی است. آقای احمدی نژاد برای خودنمایی و یک سری حرفهای شلوغ بازی خواهد آمد. به قول دوستی به گدایی به در کاخ سفید می رود بلکه چیزی نصیب آن بشود. به هرحال قابل پیش بینی است که کسی او را تحویل نخواهد گرفت و یک حیثیت زدایی دیگر هم از آقای احمدی نژاد خواهد شد.
موضوع هفتم: تظاهرات در کابل علیه اعدام افغان ها در ایران
درکابل تظاهرات هزاران نفره ای دراعتراض به ایران شکل گرفته. مرگ بر احمدی نژاد گفته اند. برای این که در ایران افغانی ها را اعدام می کنند. صحبت ازمحکومیت به اعدام بیش از 3000 نفر است و ظاهرا تابه حال 40 نفر اعدام شده اند، اگر چه ایران اعدام 6 نفر را پذیرفته است. اما این موضوع حامد کرزای را که معروف است که به نوعی از ایران پول دریافت می کند با بن بست مواجه کرده است. چرا که افکار عمومی افغان ها علیه حکم اعدام شهروندان افغان جریحه دارشده است.
تا فردا شاد و موفق و سرافراز و پیروز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.

گفتگوی روزانه محسن سازگارا یکشنبه 12 اردیبهشت 2569

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ و ۲ می ۲۰۱۰
امروز درمورد ۸ موضوع صحبت می‌کنیم.
موضوع اول مراسم روز جهانی‌ کارگر در بسیاری ازنقاط ایران است. در تهران تجمع هم در مقابل وزارت کار و هم در جلوی مجلس برگزار شد. هر دو نقطه نیز حکومت با ایجاد جو امنیتی و با نیروهای سرکوب و استفاده از همان تاکتیک تلاش برای شکل نگرفتن هستهٔ اصلی‌ برگزاری تجمع، به کارگران حمله کرد، در حالی‌ که بسیاری از مردم هم به کارگران پیوسته بودند. در اصفهان ، در میدان انقلاب و در پاره‌ای از دانشگاه مراسمی برگزار شد،در شیراز مقابل استانداری،در تبریز از ساعت ۱۱ صبح مقابل ادارهٔ کار، در قزوین جلوی استانداری بیش از ۸۰۰۰ کارگر تجمع کردند و حتی در سنندج به کارگران حمله کردند و بر حسب معمول در کردستان با خشونت و وحشیگری عمل کردند، در کرمانشاه هم تجمع انجام شده، در مبارکه و ده‌ها نقط دیگر کشورنیز تجمعاتی شکل گرفته است. شعارهایی‌ مثل "کارگرکارگر روز بی‌ کاریت مبارک" ،" سید علی‌غارتگر،پس بده حق کارگر" یا " تا حق خود نگیریم از پا نمینشینیم" ، "مرگ بر دیکتاتور" و امسال این شعارها و ده‌ها پلاکارد دیگر که اعتراض به اخراج کارگران، بیکاری، گرسنگی، فقر و فشار بر کارگران در تمام مراسم به چشم می خورد. همچنین در پاره‌ای از نقاط تهران رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد نیز دست از کار کشیدند که مردم هم به آنها پیوستند. عکسهای منصور اسانلو، رئیس سندیکای مستقل اتوبوسرانان شرکت واحد را نیز همراه داشتند که با حمایت مردم نیز مواجه شد. به هر صورت مجموعه حرکتها در سراسر ایران و برای روز کارگر،اعم از اعتصاب، تجمع و شعاردادن‌ها حاکی‌ از بیداری کارگران، پیوستن به مردم، فشاری که بر کارگران هست و اعتراض به حکومت ، ناکارآمدی حکومت و واکنش حکومت هم مجددا نشاندهندهٔ ترس و سرکوب آنهم در مقابل یکی‌ از زحمت کش‌ترین قشرهای جامعه است که حکومت همواره به صورتی بسیار ریاکارانه‌ شعار دفاع از کارگران را داده اند در حالیکه در عمل سخت‌ترین زندگی ها را برای آنها ایجاد کرده اند.
نکتهٔ دوم اینکه آقای احمدی نژاد ناگهانی و مخفیانه در تالار بوعلی سینا دانشگاه تهران برای اعطای جایزه حاضر شد و به محض اینکه دانشجوها متوجه شدند که احمدی نژاد جرات کرده و پایش را به محیط مقدس دانشگاه گذاشته، تجمعی آغاز شد و به چند هزار نفرهم رسید. دانشجویان با شعارهایی مانند "دولت کودتایی استعفا استعفا" ،"دیکتاتور مرگت باد"، "یا مرگ یا آزادی"، " یا حسین میرحسین" به تعداد دانشجویان اضافه شد و احمدی نژاد ناچار شد با عجله محیط دانشگاه را ترک کند. به قول وبلاگ نویسی ،نوشته بود که آقای احمدی نژاد چندی پیش مطرح کرد که آقای اوباما از ترس و بدون خبر قبلی‌ به افغانستان رفته است و حالا آقای احمدی نژاد وسط شهر تهران، در دانشگاه تهران هم جرأت ندارد با اطلاع قبلی‌ برود و ناچار است که سرزده و مخفیانه به آنجا برود به هر صورت دانشجویان تو دهنی بسیار خوبی‌ به آقای احمدی‌نژاد زدند. نکتهٔ خوب دیگر این بود که بسیاری از دانشجویان با هوشیاری صورتشان را پشانده بودند. با تجربه ای که بدست آماده است این است که ماموران امنیتی بعدها سعی‌ می‌کنند افراد را شناسایی کرده و دستگیر کنند و به این ترتیب جو خفقان و سرکوب ایجاد کنند.
نکته سوم اینکه ۲۰ نفر از سینما گران نام آور دنیا در نامه یی نگرانی‌ خود را از وضعیت جعفر پناهی،فیلمساز بزرگ ایرانی، در زندان ابراز و اعلام کردند. در این نامه به گفته‌های خانم پناهی استناد کردند که نگران بیماری قلبی جعفر پناهی و بودن وی در سلول تنگ او‌ تاریک است. آنها خواهان آزادی جعفر پناهی شدند. در بین این سینماگران بزرگی‌ همچون کارگردانان معروفی‌ از جمله اسپیلبرگ، فرانسیس فورد کاپولا، مارتین اسکورسیزی، الیور استن، مایکل مور و هنرپیشگانی مانند رابرت ردفورد، رابرت دنیرو و دیگران به چشم می‌‌خورد.

نکتهٔ چهارم اینکه حکم اعدام محمد علی‌ حاج آقایی و جعفر کاظمی که قبلا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر(به جرم محارب بودن و عضویت در سازمان مجاهدین خلق که وکلا ی این دوستان آن اتهامات را انکار کرده بودند و گفته بودند که چنین مدرکی‌ دال بر عضویت این افراد درهیچ سازمان مسلح وابسته ای وجود ندارد ) شده بود، متاسفانه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر، حکم اعدام تایید شده است. حال اگر از دیوان عالی‌ کشور هم تایید شود ، آنوقت شاهد اعدام مجدد خواهیم بود. دفعهٔ قبل که رژیم ۲نفر را اعدام کرد، ۲نفری که از قبل از انتخابات و به جرم عضویت در انجمن پادشاهی بازداشت شده بودند، می‌توان گفت این مورد هم خشونت ورزی جدیدی است که در آستانه اتفاق افتادن است و اعتراض به حکم اعدام در دستور کار همهٔ آزادیخواهان ایرانی قرار دارد.
نکته پنجم اینکه آفای الیاس نادران نماینده مجلس درصحبت هایی گفته است که بدترین نوع فساد، فسادسازمان یافته دولتی است که اشاره ای است به فسادی که ازسپاه پاسداران شکل گرفته ودر درون دولت تاسطح معاون رییس جمهور درآن دخالت دارند که باحمایت آقای خامنه ای می خواهند پرونده آن راببندند. این نکته ای است که همه مردم می دانندوخبردارندکه فسادبی بندوباردرحکومت بیدادمی کند، اماجالب است که وکیل مجلس به آن اعتراف می کند وآن راتاییدمی کند.
نکته ششم اینکه روزگذشته شرکت مخابرات که وابسته به سپاه است کلمات معلم وآموزگار را از پیامک هاحذف کرد. ازترس برنامه هایی که معلمان برای روزمعلم دارند.آنها قراراست دراین روزسرقبرآقای خانعلی بروند،درقم سرقبرآقای مطهری بروند،اعلام روزه سیاسی کرده اند واینکه مردم را دعوت به شرکت دربرنامه های خودشان کرده اند.
نکته هفتم اینکه یک شبکه جاسوسی سپاه به نوشته روزنامه القبس درکویت دستگیرشده که البته ایران این خبرراهنوزتایید یاتکذیب نکرده است.امابایدگفت که این ماجراجویی های سپاه اولیش نیست وپرونده های بزرگی مثل انفجارمقرتفنگداران آمریکاوسفارت فرانسه دربیروت که دردادگاه ها بین المللی ایران درآنها محکوم شده وبیش ازسه میلیون دلارحکومت ایران محکوم به پرداخت غرامت شده وهمین طورپرونده بزرگ یازده سپتامبرکه درمسیرطرح آن دردادگاه هاست، سابقه ماجراجویی های سپاه است که خسارات بسیاربزرگی را برای کشوربه همراه آورده است.
نکته پایانی اینکه درفیلم مبارزات بدون خشونت مساله ای که مطرح می شوداینست که آیا رهبری کاریزماتیک برای مبارزات بدون خشونت لازم است؟ پاسخ اینست که خیر.دربسیاری جاهامثل شیلی،صربستان وغیره رهبرکاریزماتیک نداشتند وبه پیروزی رسیدند.دربسیاری جاها کمیته های مخفی مثل دانمارک مبارزات رارهبری کردند.مساله اینکه چنانچه همه کارها به یک رهبرکاریزماتیک بازگردد مثل برمه با دستگیری او جنبش صدمه می خورد وکارآمدترهست که رهبری پخش ومتکثرباشد.
تا فردا شاد،پیروز، سربلند و سرافراز باشید
به امیدپیروزی ایران وایرانی

گفتگوی روزانه محسن سازگارا شنبه 11 اردیبهشت 2569


سلام
شنبه 11 اردی‌بهشت 89، اول ماه می 2010 میلادی
امروز در مورد شش موضوع صحبت می‌کنیم
بیانیه ی آقای کروبی به مناسبت روز کارگر
آقای کروبی به مناسبت روز کارگر بیانیه ای داده‌اند که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنم. در اینجا تنها به یک نکته‌ای که آقای کروبی به درستی روی آن دست گذاشته است اشاره می‌کنم که آیا با حاکمیت مطلق نظامی ها بر اقتصاد، حقوق کارگران تأمین می شود؟ که به نظر من پاسخ نه است. به ویژه که می‌بینیم نظامی ها و سپاهی ها با اسلحه و دستبند وارد اقتصاد شده و کارخانجات و پروژه های کشور را تحت اختیار گرفتند و دیگر نه تاب تحمل رقیبی را دارند و نه اجازه نمی‌دهند که مثلاً کارگران بخواهند از حقوق خود دفاع کنند. فرض کنید، همین مثالی که هفته ی گذشته داشتیم که کارگران کشتی سازی بندرعباس به یک تجمع سیصد نفری دست زدند و در حال اخراج از کار هستند، از آنجاییکه شرکتشان زیرمجموعه ی صدرا و در اختیار سپاه بوده و سپاه هم به زور و زندان مجهز است بنابراین دلیلی نمی‌بیند که بخواهد حق کارگران را ادا کند. به اضافه ی اینکه این حاکمیت مطلق سپاه بر اقتصاد باعث رواج فساد شده و حق مردم و کارگران توسط عده‌ای خورده می شود. در هر صورت آقای کروبی در آستانه ی روز کارگر انگشت بر نقطه ی درستی گذاشته است و نکته ی بسیار دقیقی مطرح کرده‌اند که یک بخشی مبارزات ما را به خود اختصاص خواهد داد که آن هم نفی تسلط نظامیان بر اقتصاد است و در حرکت‌ های آینده در راستای بایکوت کردن حضور نظامیان یعنی سپاهی ها در اقتصاد این اصل را باید در نظر بگیریم
شعار الله اکبر، آکسیونی موثر
کمیته ی اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران، کمیته ای که در اطلاعیه ی اول خود اعلام کرده است که اعضای آن مخفی بوده و سعی دارد که پیشنهادهای مناسب برای جنبش ارائه کند، برای اعلام همبستگی با کارگران، معلمان و زندانیامان از مردم دعوت کرده بود که شب گذشته بر روی پشت‌بام ها الله اکبر بگویند که بنا به گزارش آژانس خبر در میدان امام حسین (ع) در تهران، در محله ی جوادیه در جنوب تهران، خیابان کارگر تهرانپارس و بسیاری از نقاط دیگر مردم الله اکبر گفتند. بعد از 30 خرداد سال خونبار سال پیش که حکومت با ایجاد یک نوع حکومت نظامی و رعب و وحشت قصد سرکوب جنبش را داشت، یکی از آکسیون های مؤثر ما همین الله اکبر بر سر بام ها بود. کاری که هم همبستگی میان مردم را تقویت می‌کند و هم خطر ندارد. با کمک هم آکسیون بود که رفته‌رفته آن جو وحشت را شکستیم و با شعار نویسی و تظاهرات پراکنده آکسیون ها را به حرکت‌های بزرگ‌تر بعدی وصل کردیم. این بار هم بعد از همه ی هارت و پورت های حکومت که دائماً به همدیگر تبریک می‌گویند که به‌به ما زدیم مردم را و سرکوب کردیمشان، حرکتی که جنبش دنبال می‌کند خواهد توانست رعب و وحشتی که آقایان با هزینه‌های گزاف و کشتار و زندانی کردن سعی در ایجاد آن بودند را بشکند و برای حرکت‌های بزرگ‌تر آماده شود
گسترش شعارنویسی در تهران
خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه شعارنویسی در تهران گسترش پیدا کرده . به ویژه در جنت آباد، بزرگراه والفجر، بزرگراه آیت الله کاشانی و نقاط دیگر که به مناسبت روز کارگر شعارهایی نوشته شده است که یکی از آن‌ها را که جالب بود می‌خوانم: سید علی غارتگر، پس بده حق کارگر. به نظر من محتوای این شعار هم درست است، چرا که تمام آن بخشی هایی که حق کارگران را ضایع می‌کنند و همانطور که آقای کروبی می‌گوید حاکمیت مطلق سپاه بر اقتصاد زیز نظر شخص آقای خامنه ای کار می‌کنند پس این شعار، شعار درستی است چرا که او و سازمان های زیر نظر او هستند که حق کارگران را ضایع می‌کنند
مهندس موسوی نفر اول نظرسنجی تایم
آقای مهندس موسوی در نظر سنجی مجله ی تایم با ششصد هزار رأی اختلاف به طور مطلق نفر اول در بین صد نفری شد که در سال گذشته در دنیا تأثیر داشتند. خانم رهنورد هم رتبه ی هفدهم را آوردند و من از همین جا باید خسته نباشید بگویم به همه ی بچه‌هایی که یکبار دیگر نشان دادند ما بی شماریم، متحد هستیم و در ایران در سراسر دنیا صدای خود را با جنبش سبز بلند می‌کنیم و نشان می‌دهیم که نه تنها حرف اول را در ایران می‌زنیم بلکه کسی را که به عنوان رئیس جمهور خود قبولش داریم به عنوان تاثیرگذارترین فرد در دنیا هم می‌توانیم معرفیش کنیم
اعتراض کارگران در اهواز
کارگران ترمینال زاگرس در اهواز که قبلاً هم برای حقوق معوقه ی خود راهپیمایی کرده بودند در بلوار پاسداران اهواز دوباره دست به راهپیمایی زده و خواستار حقوق خود شدند
دعوت به اعتصاب سریع
کمیته ی اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران برای امروز دعوت به اعتصاب سریع کرده است. این کار در لهستان توسط آدام میچنیک پایه ریزی شد که در برابر حکومت های سخت‌گیر کارگران اعتصاب های 10 دقیقه‌ای را شروع کردند . امروز هم این کمیته ی اجرایی از مردم خواسته است که از ساعت 11 تا 11:30 هر کس در هر جایی که هست دست از کار بکشد یا ترافیک در خیابان‌ها کند بشود و رانندگان بوق بزنند و این ترتیب گام برای رفتن به سمت اعتصاب های عمومی برداشته شود
تحلیل فیلم مبارزات بی خشونت
نکته‌ای که در آخر می‌خواهم بگویم بحث تحلیل فیلم بود که از روزهای گذشته وعده کرده بودم که مجموع سؤالات را دسته بندی کرده و پاسخ آن‌ها را ارائه کنم. فیلم یازده دقیقه‌ای که آقای استیو یورک تهیه کرده و پاسخ به سؤالات در مورد مبارازت بدون خشونت است که برگردان به فارسی آن را خدمتان ارائه کردم اگر در یک نگاه کلان بخواهیم به آن نگاه کنیم آنچه که برای ما درس آموز بوده پنج نکته است که سعی می‌کنم دو نکته ی آن را امروز بگویم. نکته‌ی اول اینکه کارنامه مبارزات بی خشونت کارنامه ی کامیابی است که از مبارزات خشونت بار بسیار موفق تر بوده است. بخشی از سؤالاتی که مطرح شده است در این حول و حوش است که آیا در ایران در مقابل یک رژیم خشن و آدمکش، جنایتکار و متجاوز و ایران این مبارزات کارکرد دارد یا خیر؟ پاسخ فیلم آن است که بله، این قبیل مبارزات در مقابل حکومت های به سبک استالینی یا پینوشه هم پیروز شده است و تا به حال هم این پیگیری این مبارزات دستاوردهای زیادی برای جنبش خودمان در ایران داشته است. نکته ی دوم در مورد رهبری این‌گونه مبارزات است که باید گفت که یک رهبر کاریزماتیک یا یک رهبری واحد برای این مبارزات مطرح نیست. این بحث رهبری چون بحث حساسی است را به فردا موکول می‌کنم که به همراه سه بخش دیگر به آن می پردازم
تا فرد شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی

گفتگوی روزانه محسن سازگارا پنجشنبه 9 اردیبهشت 2569


پنجشنبه 9 اردیبهشت 89، 29 اپریل 2010 میلادی
امروز در مورد پنج موضوع صحبت می کنیم:
قبل از شروع عذرخواهی بکنم از کیفیت بد برنامه، و کوتاه بودن برنامه که به دلیل اینست که من در سفر هستم.
موضوع اول: کارگران شرکت فرنخ و مه نخ مجموعا 450 نفر، 4 ماه است که حقوق نگرفته اند و تجمع اعتراضی داشتند.
موضوع دوم: پنجاه نفر از کارگران همگن در شمس آباد شهرری هم هشت ماه است که حقوق نگرفته اند و تجمع اعتراضی داشتند.
موضوع سوم: آقای خامنه ای روز گذشته در صحبتی که در جمع کارگران داشته، به نظر من ریاکارانه صحبت از اصل 44 و اینکه مواظب باشید کارخانجات را به بخش خصوصی می دهند و آن ها زمینش را می فروشند و سودجویی می کنند و امثالهم سعی کرده که دامن خودش را از فسادهای مالی که این چند ساله شده است، پاک بکند. ایشان به روی مبارکش نیاورده که بخصوص در دولت آقای احمدی نژاد صدها کاخانه کشور را به سازمان های وابسته به سپاه، بسیج، صندوق های بازنشستگی، صندوق های مالی و بانک ها و موسساتی که زیر نظر بیت رهبری یا سپاه یا بسیج است واگذار کردند و غیر از آن هم خیلی از وابستگاه حکومت کارخانجات را گرفتند و این افلاسی که الان کارخانجات را گرفته بخصوص آن هایی که خصوصی سازی شدند و به این گرفتاری ها دچار شدند و درواقع باید گفت اختصاصی سازی شدند، بخش بزرگی اش گردن شخص آقای خامنه ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دولت آقای احمدی نژاد که دولت دست نشانده ایشان است، هست.
موضوع چهارم: مصاحبه آقای کروبی با اشپیگل که مجددا هم مطرح شده و چاپ شده، می خواستم یک نکته را از مصاحبه ایشان در نظر بگیرم و آن تاکید ایشان بر حرکت در خیابان است که برای تقویت همبستگی و مقاومت ملی و ایجاد امید در جامعه، ایشان تاکید کرده که کار درستی است. حرف درستی هم هست. که برای آن مدلی که جنبش انجام داده، مدل تجمعات پراکنده و برق آسا بوده در شرایطی که فشار روی مردم بالا می رود و حکومت وحشی گری می کند استفاده از این تاکتیک کارآمدی دارد و می تواند که هم روحیه بخش باشد و هم همبستگی مردم را تقویت کند و هم کودتاچی ها را فرسوده بکند و هم خطر را به حداقل کاهش بدهد.
موضوع پنجم: بحث در مورد کلیت فیلم پاسخ به سوالاتی که در مورد جنبش سبز اغلب پرسیده می شود است، که من مجددا این فیلم را ضمیمه برنامه امشب خواهم کرد. تمام فیلم را که خواهش می کنم با دقت نگاه کنید. خیلی هم سوال دریافت کرده ام که سعی می کنم که در برنامه فردا سوالاتی که دریافت شده را دسته بندی بکنم و یکجا پاسخ بدهم.
تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشیدبه امید پیروزی ایران و ایرانی

گفتگوی روزانه محسن سازگارا سه شنبه 7 اردیبهشت 2569


درود
سه شنبه هفت اردیبشت 89 ، 27 آوریل 2010 میلادی
امروز درباره شش موضوع صحبت می کنیم. اما قبلا از آن، عذرخواهی بکنم از این که در برنامه دیروز تاریخ پشت سر من غلط بود. بعضی از دوستان نوشته بودند و تذکر داده بود که من تشکر از همه شان می کنم.
اما نکته اول این که آقای کروبی در جمع پاره ای از نمایندگان ادوار گذشته مجلس سخنانی گفته است که شما را به خواندن اش دعوت می کنم. از بین این نکات تاکید آقای کروبی بر اطلاع رسانی و تاکتیک حکومت بر ای این مجاری اطلاع رسانی را ببندد و ارتباط درونی ما با هم را کند کند و مردم را بترساند که مثلا جی میل سکیور(امن) را می تواند ببیند و همین طور رسانه های دیگر ماهواره ای حمله کند تاکید به جایی است و این نیاز که جنبش رسانه مستقل خودش را داشته باشد بیش از پیش احساس می شود و باز هم تاکید بر این است که چه اطلاع رسانی درون جنبش و چه اطلاع رسانی به عموم باید که از طریق اینترنت ماهواره و غیره زیر فشار حکومت بسته می شود باید فرد به فرد اطلاع رسانی کنیم و یا از طریق راه هایی نظیر به دیوار چسباندن یا شعار نویسی و اسکانس نویسی و اطلاع رسانی از هر راهی از آن چیز هایی است که نباید از آن غافل شد.
نکته دیگر این که آقای جواد منصوری در مصاحبه با روزنامه قدس تکذیب کرده که بنده جزو بنیان گذاران سپاه بوده ام و بنده عرض می کنم که ای کاش ایشان درست می گفت و آن سه ماه اول انقلاب که بنده در میان بنیان گذاران سپاه بودم و اساسنامه اولیه سپاه را نوشتم که خیلی هم فرق داشت با آن چیزی که الان هست . کاش این کار را نکرده بودم برای این که سپاه جنایتکاری که امروز مردم را می کشد و سران اش به فساد و جنایت الوده اند . پیش کش آقای منصوری و برازنده ایشان و احوال گذشته و حال ایشان است.
نکته دیگر این که آقای مدودیف رییس جمهور روسیه در مصاحبه با تلویزیون دانمارک گفته رفتار ایران غیر مسوولانه است و اگر رفتارش را عوض نکند ما از تحریم حمایت می کنیم . به نظر می رسد این چرخش روسیه فقط به دلیل فشار امریکا و دلیل دیگر این که روس ها اینده حکومت ایران را روشن نمی بینند و دوستی با حکومت را زیان بار می دانند این داستان درباره چین هم تا حدی صدق می کند و اکثر کشورها ی جهان در ارتباط گیری با ایران دو بار فکر می کند جز معدودی از کشورهای دیکتاتوری.
نکنه چهارم این که زندانیان زن زندان اوین که در برابر در رییس بند تحصن کرده بودند که اصل تفکیک زندانیان سیاسی از مجرمین عادی اجر شود تا امروز سه شنبه به مقامات زندان وقت داده اند و اگر به خواسته شان نرسند دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
نکته دیگر این که عکس هایی بود از شعار نویسی بر دیوارهای شاهین شهر و دانشگاه اصفهان که تداوم شعارنویسی را بعد از شهرهایی مثل تهران نشان می دهد.
اما نکته آخری بخش آخر از فیلمی است که قبلا درباره اش بحث کرده بودیم.
.
.

بحث درباره نکات قسمت آخر این فیلم را برای فردا می گذارم.
تا فردا شاد پیروز، موفق و سرفراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی